Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost školy v oblasti rizik. Druhy odpovědnosti odpovědnost za škodu –škoda na zdraví, jiná nemajetková újma, škoda na majetku odpovědnost za přestupek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost školy v oblasti rizik. Druhy odpovědnosti odpovědnost za škodu –škoda na zdraví, jiná nemajetková újma, škoda na majetku odpovědnost za přestupek."— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost školy v oblasti rizik

2 Druhy odpovědnosti odpovědnost za škodu –škoda na zdraví, jiná nemajetková újma, škoda na majetku odpovědnost za přestupek nebo správní delikt –správní delikty a přestupky (proti občanskému soužití) trestněprávní odpovědnost –zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

3 Kdo odpovídá za škodu odpovídá –právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení –právnická nebo fyzická osoby, u níž se uskutečňuje praktické vyučování na konkrétním zaměstnanci může být uplatněna regresní náhrada podle pracovněprávních předpisů

4 Při jaké činnosti při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech při poskytování školských služeb k „přímo souvisejícím službám“ viz např. pracovní řád pro zaměstnance škol

5 Základní, střední a vyšší odborné školy v ZŠ odpovědnost bez ohledu na to, zda došlo k porušení právních předpisů na straně školy odpovědnost bez ohledu na zavinění § 391 odst. 2 a 3 zákoníku práce

6 Mateřské školy škola musí prokázat, že nezanedbala dohled spoluodpovědnost dítěte, je-li schopno ovládnout své jednání a posoudit jeho následky § 422 občanského zákoníku

7 Předcházení škodám zajistit náležitý dohled zajistit odpovídající materiální podmínky zajistit odpovídající informování (mj. aby byl nezletilý schopen posoudit následky jednání)

8 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů § 391 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 420 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů § 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

9 Další prameny metodická doporučení MŠMT –k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.: 21291/2010-28 –k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 37014/2005-25

10 Další prameny výklady MŠMT –právní výklady č. 3/2006 – stanovisko 10 http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklady-c-3-2006 –informace MŠMT školám ve věci odpovědnosti http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-msmt-skolam-ve-veci- odpovednosti-pravnicke-osoby-vykonavajici-cinnost-skoly-nebo- skolskeho-zarizeni-za-skodu-zpusobenou-detem-zakum-ci- studentum-vcetne-zpusobu-pojisteni-teto-odpovednosti http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-msmt-skolam-ve-veci- odpovednosti-pravnicke-osoby-vykonavajici-cinnost-skoly-nebo- skolskeho-zarizeni-za-skodu-zpusobenou-detem-zakum-ci- studentum-vcetne-zpusobu-pojisteni-teto-odpovednosti

11 Děkuji za pozornost Mgr. Marie Picková Česká školní inspekce


Stáhnout ppt "Odpovědnost školy v oblasti rizik. Druhy odpovědnosti odpovědnost za škodu –škoda na zdraví, jiná nemajetková újma, škoda na majetku odpovědnost za přestupek."

Podobné prezentace


Reklamy Google