Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE ODBORU ŠKOLSTVÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE ODBORU ŠKOLSTVÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE"— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE ODBORU ŠKOLSTVÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2 Témata: SOUČASNÝ STAV VE STŘEDNÍM ŠKOLSTVÍ
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji Stručný přehled zřizovaných příspěvkových organizací v Královéhradeckém kraji Problémy současného středního školství

3 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji
Je základním strategickým dokumentem pro školství v kraji Je koncepčním materiálem – schvalován zastupitelstvem vždy po čtyřech letech Vychází z republikového dlouhodobého záměru – zpracovává MŠMT, schvaluje vláda a předkládá k projednání parlamentu a senátu Povinnost pro kraje zpracovávat DZ vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Jeho struktura je stanovena ve vyhlášce č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů Náš současný krajský DZ z roku 2008 se v současné době aktualizuje, nejpozději do jej schválený zastupitelstvem zasíláme na ministerstvo

4 Co je v obsahu našeho dlouhodobého záměru
Např.: Priority rozvoje pro jednotlivé oblasti školství Demografický vývoj Požadavky trhu práce Jaké obory vzdělání se budou podporovat Jak budou přijímáni žáci a studenti do jednotlivých druhů a typů škol Kritéria pro optimalizaci středních škol Jak bude kraj přistupovat k financování škol a školských zařízení

5 Hlavní cíle a priority v připravovaném DZ
snižovat počet příspěvkových organizací, které zřizuje kraj optimálně nastavit poměry přijímaných žáků do 1.ročníku SŠ (30% učební obory, 70% maturitní obory – z toho do 25% všeobecné maturitní vzdělávání) podporovat technické vzdělávání (např. stipendia žákům na vybraných technických a odborných oborech) konat přijímací zkoušku ve všech maturitních oborech denního studia podporovat začleňování dětí, žáků a studentů s postižením do „běžného proudu“ (ale pouze v případech možných a vhodných) podporovat další vzdělávání na středních školách, které mají vhodné personální, materiální a technické podmínky pro tuto činnost

6 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ zřizuje 93 právnických osob, které vykonávají činnost škol a školských zařízení Dále v Královéhradeckém kraji: 7 právnických osob zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 429 právnických osob zřizují obce 27 právnických osob zřizují jiné soukromé nebo právnické osoby 8 právnických osob zřizuje církev

7 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ zřizuje 9 vyšších odborných škol,
28 domovů mládeže 62 středních škol, 8 dětských domovů 24 základních škol, 1 pedagogicko-psychologická poradna 10 zařízení pro předškolní vzdělávání 4 speciálně pedagogická centra 1 jazyková škola 44 školních jídelen 19 školních družin 9 výdejen školních jídelen 2 školní kluby 1 středisko služeb školám 1 školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 školní hospodářství 1 školní polesí 6 internátů 1 plavecká škola

8 Problémy současného (středního) školství
Negativní demografický vývoj Klesající počet žáků vstupujících do středních škol (škol mnoho) Značná roztříštěnost oborové nabídky (např. 20 škol obor Gymnázium 4-leté, 17 škol obor Podnikání, 13 škol obor Kuchař-číšník, 12 škol obor Informační technologie, 12 škol obor Gymnázium 8-leté, …) Do maturitních oborů vstupují žáci, kteří nemají studijní předpoklady na odpovídající úrovni Nedostatek absolventů učebních oborů Možnost přijímat na střední školy žáky, kteří neukončili základní školu úspěšně Možnost žáka několikrát opakovat ročník či několikrát přestoupit na jiný obor či školu Inkluze je v některých případech nevhodná, neodpovídající potřebám dítěte, žáka, studenta

9 Demografický vývoj a jeho negativní dopady na střední školství v Královéhradeckém kraji
Žáci vstupující ve šk. roce 2012/2013 do prvních ročníků středních škol

10 Nově přijatí žáci do prvních ročníků středních škol v jednotlivých letech
Zřizovatel Kód 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Obec 2 36 Soukromá, právnická osoba 5 859 881 763 787 612 558 Církev 6 156 159 153 129 138 134 Kraj 7 7077 7239 7052 7054 6176 6049 Počet nově přijatých žáků do prvních ročníků středních škol 8092 8279 7968 7970 6926 6777

11 Celkový počet žáků denního formy studia ve středních školách v jednotlivých letech
Zřizovatel Kód 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Obec 2 - 235 Soukromá, právnická osoba 5 2575 2766 2830 2889 2759 2495 Církev 6 715 748 783 820 792 772 Kraj 7 25966 26028 25796 25585 24740 23335 Celkový počet žáků středních škol 29256 29542 29409 29294 28291 26837

12 Mgr. Miloš Kosina odbor školství │oddělení středního a speciálního vzdělávání Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245│500 03│Hradec Králové tel.: 495 817 265


Stáhnout ppt "PREZENTACE ODBORU ŠKOLSTVÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google