Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

2 Obory vzdělání pro školní rok 2011/2012 brožura Přehled oborů vzdělání středních škol, konzervatoře a vyšších odborných škol v Pardubickém kraji virtuální nabídka středních škol Pardubického kraje - www.pardubickykraj.cz www.pardubickykraj.cz Úvodní strana  Krajský úřad  Informace z odborů  Odbor školství, kultury a tělovýchovy  Aktuální informace 2

3 3 Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010 schválila doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v maturitních oborech doporučení se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou vzdělávání přijímací zkoušky budou mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů Jednotné přijímací zkoušky

4 4 budou se konat na 52 středních školách zřizovaných Pardubickým krajem, které budou pro školní rok 2011/2012 přijímat do čtyřletých oborů vzdělání (denní forma) ukončovaných maturitní zkouškou včetně oboru osmileté gymnázium výjimkou jsou obory vzdělání, které mají v RVP stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška

5 5 Jednotné přijímací zkoušky každá zapojená škola obdrží tři verze testů (pro tři termíny konání přijímacích zkoušek v prvním kole) a další verzi pro náhradní termín přijímací zkoušky test z českého jazyka bude obsahovat 40 úloh na 45 minut čistého času, test z matematiky 30 úloh na 60 minut čistého času a test z obecných studijních předpokladů 60 úloh na 60 minut čistého času ve všech testech budou úlohy s výběrem jediné správné odpovědi z několika možností

6 Termíny konání přijímacích zkoušek jednotné přijímací zkoušky v rámci prvního kola přijímacího řízení proběhnou ve dnech 26., 27. a 28. dubna 2011 Výsledky budou k dispozici 28. dubna 2011 odpoledne. náhradní termín prvního kola přijímacího řízení je stanoven na 19. květen 2011 Výsledky budou k dispozici v tentýž den odpoledne. v prvním kole přijímacího řízení má právo uchazeč vykonat maximálně tolik testů, kolik podal přihlášek výsledky jednotlivých testů z prvního kola přijímacího řízení nebudou v rámci prvního kola přenosné 6

7 Přijímací zkoušky nanečisto přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče proběhnou ve dnech 28. února, 1., 2. a 4. března 2011 všem zapojeným středním školám bude k dispozici stejná zkrácená varianta testů 7

8 Hodnocení uchazečů - čtyřleté obory vzdělání 1. část – uchazeč může získat max. 50 bodů. Způsob rozložení stanoví ředitel školy. Tato část zahrnuje: –hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání –další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (soutěže, olympiády apod.) 2. část – hodnocení výsledků přijímací zkoušky (hodnocení testů) bude zohledněno maximální hodnotou 130 bodů, z čehož: –český jazyk bude ohodnocen max. 40 body –matematika bude ohodnocena max. 30 body –obecné studijní předpoklady budou ohodnoceny max. 60 body 8

9 Hodnocení uchazečů - čtyřleté obory vzdělání 3. část – hodnocení výsledků talentových zkoušek, jsou-li stanoveny – uchazeč může získat max. 20 bodů, způsob rozložení stanoví ředitel školy z 50 bodů, které může žák získat za předchozí vzdělávání, je možné využít část bodů pro test z jednoho dalšího volitelného předmětu pro případ rovnosti bodů stanoví ředitel školy doplňková kritéria (s ohledem na zaměření a specifika oborů školy) 9

10 Minimální bodová hranice kritériem pro přijetí ke vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu nebo v obchodní akademii je získání alespoň 115 bodů ze součtu bodů za 1. a 2. část přijímacího řízení (max. 180 bodů) kritériem pro přijetí ke vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou je získání alespoň 90 bodů ze součtu bodů za 1., 2. a 3. část přijímacího řízení (max. 200 bodů) kritériem pro přijetí ke vzdělávání v ostatních oborech vzdělání je získání alespoň 75 bodů ze součtu bodů za 1. a 2. část přijímacího řízení (max. 180 bodů) 10

11 Hodnocení uchazečů - osmileté gymnázium 1. část – uchazeč může získat max. 20 bodů. Způsob rozložení stanoví ředitel školy. Tato část zahrnuje: –hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání –další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (soutěže, olympiády apod.) 2. část – hodnocení výsledků přijímací zkoušky (uchazeči konají pouze test z obecných studijních předpokladů) bude zohledněno maximální hodnotou 60 bodů 11

12 Hodnocení uchazečů - osmileté gymnázium kritériem pro přijetí ke vzdělávání v osmiletém gymnáziu je získání alespoň 50 bodů ze součtu bodů za 1. a 2. část přijímacího řízení (max. 80 bodů) pro případ rovnosti bodů stanoví ředitel školy doplňková kritéria 12

13 Druhé kolo přijímacího řízení uchazeč může uplatnit své certifikátem ověřené výsledky z testů absolvovaných v prvním kole přijímacího řízení pokud uchazeč v prvním kole přijímacího řízení test nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek testů z kola prvního, bude moci přijímací zkoušku formou testů vykonat v kole druhém pokud uchazeč absolvuje testy v prvním kole přijímacího řízení a uplatní požadavek vykonat nový test v kole druhém, nebude již pro jeho přijetí uznán výsledek testů z kola prvního 13

14 Hodnocení uchazečů v druhém kole přijímacího řízení rozhodne o minimální bodové hranici nutné pro přijetí uchazeče v rámci své kompetence ředitel školy pro stanovení této hranice využije ředitel školy statistické informace o dosažených výsledcích z testů prvního kola přijímacího řízení 14

15 Třetí a další kola přijímacího řízení ve třetím a dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel školy kritéria pro přijetí uchazeče v rámci své kompetence 15

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google