Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 základní informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 základní informace."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 základní informace

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 MŠMT vyhlásilo dne 10. 9. 2015 pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 - nastavení systému zůstalo stejné Organizačně bude pokusné ověřování opět zajišťovat CERMAT Pokusné ověřování je určeno pro první kolo přijímacího řízení, a to do všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání (včetně víceletých gymnázií); netýká se oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nástavbového studia, zkráceného studia a jiných forem vzdělávání Povinná přijímací zkouška se koná z ČJ a M Ověřovány jsou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy) Ředitelé SŠ mohou v rámci přijímacího řízení konat další přijímací zkoušky, např. test studijních předpokladů (loni v MSK využito pouze jednou školou)

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 – doporučení SŠ Cílem Moravskoslezského kraje je, aby střední školy všech zřizovatelů se do pokusného ověřování přihlásily (ostatní kraje obdobně) Rada MSK doporučila ředitelům SŠ všech zřizovatelů přihlásit se prostřednictvím KÚ MSK v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ v denní formě vzdělávání pro školní rok 2016/2017 k pokusnému ověřování V MSK přihlášeno 93 středních škol – všechny SŠ zřizované MSK (78), církví (2), obcí (1) + 12 soukromých Doporučení MSK středním školám zřizovaných krajem: o jednotné testy jsou určeny pro všechny uchazeče bez ohledu na prospěch ze základní školy o doporučující váha přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení min. 50 % o aplikace cut-off score záleží na rozhodnutí ředitele SŠ

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 – základní termíny Zveřejnění přihlášených SŠ na webu MSK i CERMATu: přelom října/listopadu Vyhlášení kritérií přijímacího řízení: do 31. 1. 2016 (vyhlašuje ředitel dané střední školy) Poskytnutí ilustračních testů školám: do 1. 2. 2016 Zveřejnění ilustračních testů na webu CERMATu: 8. 2. 2016 pozor – od roku 2014 nový formulář přihlášek

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přihlášky a zápisový lístek Tiskopisy přihlášek vycházející žáci dostanou po uzavření klasifikace za I.pololetí šk.roku 2015/2016 v počtu 2ks. Současně obdrží i zápisový lístek Na přihláškách budou školou vyplněny iniciály žáka a prospěch za poslední 3 pololetí) Za správnost vyplnění a doručení přihlášek na SŠ zodpovídají zákonní zástupci žáka – uchazeče. Obě přihlášky vyplňovat stejně!!! Odevzdání přihlášek uchazečů středním školám: do 15. 3. 2016!!! Termín odevzdání přihlášek na SŠ s talentovými zkouškami - 30.11.2015 !!!!

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přihláška pro denní studium

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 – základní termíny Termíny konání jednotných testů z ČJ a M pro čtyřleté obory včetně 4letých gymnázií: řádný termín - pátek 15. 4. 2016, náhradní 13. 5. 2016 Termíny konání jednotných testů z ČJ a M pro víceletá gymnázia: řádný termín - pondělí 18. 4. 2016, náhradní 13. 5. 2016 Více informací na: http://www.cermat.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a- konzervatore http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a- konzervatore

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zápisový lístek  Odevzdání zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Kde najít informace? V průběhu šk.roku jsou žáci informováni prostřednictvím předmětu Volba povolání a nástěnkou Atlas školství – obdrželi všichni žáci 9.ročníku Web naší školy – Služby – Vých.poradce Webové stránky vybrané střední školy Dny otevřených dveří na dané střední škole http://www.cermat.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore http://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dny otevřených dveří na SŠ: Pravidla omlouvání absence: Návštěva Dne otevřených dveří na SŠ není důvodem k celodenní absenci!!! Žák bude informovat TU o své absenci den předem ( v případě odpol. výuky ten den) a předloží písemnou omluvenku od rodičů Škola uvolní žáka v okrajových hodinách nebo z odpoledního vyučování Celodenní absenci škola toleruje pouze při návštěvě DOD na SŠ, která se nachází mimo FM – žák předloží omluvenku od rodičů den předem! Doručení přihlášky na SŠ není důvodem k absenci!! Žák (zák.zástupce) zajistí doručení přihlášky v době mimo výuku. Totéž platí, pro zajištění lékařského potvrzení na přihlášku SŠ: Celodenní absenci škola toleruje pouze při účasti na přijímacích zkouškách na SŠ, i v tomto případě – žák předloží omluvenku od rodičů den předem! Žáci, kteří přijímací zkoušky nemají, chodí v těchto dnech normálně do školy! Pokud žák nesplní daná pravidla, bude považována za neomluvenou absence (např.doloží omluvenku dodatečně, absence bude neúměrně dlouhá, apod.)


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Přijímací řízení 2016 základní informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google