Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání výchovných poradců Olomouckého kraje 9. 12. 2015 Olomouc, BEA centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání výchovných poradců Olomouckého kraje 9. 12. 2015 Olomouc, BEA centrum."— Transkript prezentace:

1 Setkání výchovných poradců Olomouckého kraje 9. 12. 2015 Olomouc, BEA centrum

2 Vzdělávací soustava v Olomouckém kraji -67 středních škol zřizovaných Olomouckým krajem -23 středních škol jiných zřizovatelů

3 Nové obory vzdělání k 1. 9. 2016 A/ maturitní Chovatelství Chovatelství - specializace na chov koní a jezdectví /SŠ zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4/ Grafický design Grafický design - se zaměřením Grafická tvorba interiéru a exteriéru /SPŠ stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257/ Zahradnictví Zahradnictví Mechanizace a služby Mechanizace a služby /SŠ zemědělská, Přerov, Osmek 47/

4 Nové obory vzdělání k 1. 9. 2016 B/ učební Montér suchých staveb Montér suchých staveb /SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79/ Kameník Kameník /SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240/ Výrobce potravin Výrobce potravin /Švehlova SŠ polytechnická Prostějov/ Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje /SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk/ Zemědělec – farmář Zemědělec – farmář /SŠ zemědělská, Přerov, Osmek 47/

5 Přijímací řízení dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 671/2004 Sb. Ředitel střední školy -vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení -může rozhodnout o konání přijímací zkoušky -zveřejňuje pro první kolo přijímacího řízení  jednotná kritéria  předpokládaný počet přijímaných uchazečů  rozhodnutí o konání přijímací zkoušky  termíny konání přijímací zkoušky

6 Přijímací řízení Tyto informace zveřejňuje u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2015 do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna 2016 pro další kola – k datu vyhlášení příslušného kola

7 Přijímací řízení - přihláška  Pro první kolo přijímacího řízení může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat 2 přihlášky.  Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné střední školy.  Pro školní rok 2015/2016 se vyplňuje přihláška růžový podtisk - pro denní formu vzdělávání - růžový podtisk modrý podtisk - po obory vzdělání s talentovou zkouškou - modrý podtisk http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni- skoly-a-konzervatore

8 Přijímací řízení - přihláška

9

10 Termíny podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou do 30. listopadu denní forma do 15. března jiná než denní forma vzdělávání do 20. března ( dálková, večerní, distanční a kombinovaná) Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření střední školy. V případě nezletilého uchazeče nutné jeho souhlasné vyjádření!

11 Přijímací řízení - stanovení kritérií V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: -hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání; -výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce (je-li stanovena); -výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce (je-li stanovena); -dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

12 Přijímací řízení – přijímací zkouška V případě, že ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, koná se tato prostřednictvím a) zkoušek zadávaných ředitelem školy b) centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů nebo c) kombinací a) a b)

13 Přijímací řízení – přijímací zkouška Přijímací zkouška dle a) se koná v pracovních dnech v termínechPřijímací zkouška dle a) se koná v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna 2016 Talentová zkouška do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se koná v pracovních dnech v termínechTalentová zkouška do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2016 Talentová zkouška v konzervatoři se koná v pracovních dnech v termínechTalentová zkouška v konzervatoři se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna 2016

14 Přijímací řízení – přijímací zkouška Konání přijímací zkoušky dle b) může ředitel školy předřadit až o 5 pracovních dnů dříve než je termín zkoušek zadávaných ředitelem školyKonání přijímací zkoušky dle b) může ředitel školy předřadit až o 5 pracovních dnů dříve než je termín zkoušek zadávaných ředitelem školy 15. dubna 2016 15. dubna 2016 (čtyřleté studium) 18. dubna 2016 18. dubna 2016 (šestileté a osmileté studium) Pozvánka k přijímací zkoušcePozvánka k přijímací zkoušce - se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro I. kolo PŘ) - se zasílá 14 dnů před konáním přijímací zkoušky (platí pro I. kolo PŘ) pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před konáním - pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před konáním

15 Přijímací řízení – přijímací zkouška Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce pro vážné důvody nedostaví:Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce pro vážné důvody nedostaví:  omlouvá nepřítomnost do 3 dnů řediteli dané školy  náhradní termín nejpozději do 1 měsíce

16 Přijímací řízení – hodnocení Hodnocení uchazečů do3 pracovních dnů Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. V případě nekonání přijímací zkoušky – oznámí výsledky nejdříve 22. dubna. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

17 Přijímací řízení – odvolání Rozhodnutí o nepřijetí po dobu 5 pracovních dnů Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů - pak je považováno za doručené. Odvolání 3 pracovních dnů od doručení. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení.

18 Přijímací řízení – odvolání Odvolání se podává písemně prostřednictvím ředitele střední školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy. autoremedura postoupí celý spis KÚ (30 dnů) ředitel

19 Přijímací řízení – zápisový lístek Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. jeden Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20 Přijímací řízení – zápisový lístek Nepotvrdí-li uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč uplatňuje zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej původně vydal (+ čestné prohlášení!).

21 Přijímací řízení – zápisový lístek Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

22 Další kola přijímacího řízení Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení oznámí neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. www.kr-olomoucky.cz

23 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení proběhne v roce 2016 na středních školách, které se k pokusnému ověřování přihlásily. -v Olomouckém kraji je to k dnešnímu dni 50 škol; -seznam zapojených škol je zveřejněn na webových stránkách Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html

24 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení Pokusné ověřování bude realizováno v jednom řádném termínu a v jednom náhradním termínu. čtyřletá studia šestiletá a osmiletá gymnázia Řádný termín bude probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o čtyřletá studia a další den pro uchazeče o šestiletá a osmiletá gymnázia. Studium Řádný termín testů Náhradní termín testů Čtyřleté 15. 4. 2016 13. 5. 2016 Šestileté a osmileté 18. 4. 2016 13. 5. 2016

25 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení testy z českého jazyka a literatury a matematiky, Budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a základním školám budou ilustrační testy zpřístupněny od 7. února 2016.

26 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení zapojeny obě uchazečem vybrané školy  do pokusného ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, výsledky z pokusného ověřování se přenesou na druhou školu uvedenou v přihlášce. Tento přenos zajistí Centrum. pouze škola č. 1  zapojena pouze škola č. 1, vykoná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu a na škole č. 2 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou. pouze škola č. 2  zapojena pouze škola č. 2, koná zde uchazeč přijímací zkoušky ve stanoveném termínu a na škole č. 1 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou.

27 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení Pokusné ověřování se netýká:  oborů s talentovou zkouškou (skupiny oborů vzdělání 82);  gymnázia se sportovní přípravou;  nástavbového studia;  zkráceného studia;  ostatních forem vzdělávání.

28 Děkujeme za pozornost. Ing. Andrea Štouračová tel.: 585 508 660 e-mail: a.stouracova@kr-olomoucky.cz


Stáhnout ppt "Setkání výchovných poradců Olomouckého kraje 9. 12. 2015 Olomouc, BEA centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google