Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013 / 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013 / 2014"— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013 / 2014
Informace pro rodiče vycházejících žáků

2 Získání informací Virtuální Burza středních škol- www.burzaskol.cz
Dny otevřených dveří na SŠ - doporučuji „Atlas školství“, „Kam na školu ve Zlínském kraji“ elektronická publikace Úřad práce – IPS ( ,505) KPPP (J.A.Bati -22.budova), psychologové Webové stránky příslušných SŠ Na nástěnce Volba povolání a u výchovné poradkyně

3 Virtuální BURZA SŠ - Zlínský kraj
Informace o všech SŠ v kraji SŠ podle lokality (okresů) SŠ podle oborů zaměření Kalendář Dnů otevřených dveří (podle měsíců)

4 Počet přihlášek 1. kolo 2 přihlášky ( na 2 školy nebo 2 obory na téže škole) Zrušena všechna lycea kromě SPŠ Zlín (technické) Tiskopisy přihlášek dostanou žáci ve škole (i s vyplněným a potvrzeným prospěchem )

5 Termíny podání přihlášek
Přihlášky podávají uchazeči - zákonný zástupce - sami přímo řediteli SŠ Obory s talentovou zkouškou do (kritéria zveřejněna na SŠ do ) Ostatní obory do Kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo budou zveřejněna nejpozději do (většinová váha výsledků SCIO, jednotný způsob hodnocení výsledků ze ZŠ)

6 Přijímací řízení Pozvánka k přijímacímu řízení bude doručena 14 dní před termínem konání. 1.kolo se koná – Budou vyhlášeny 2 termíny na každé škole. Uchazeč si jeden z nich zvolí a napíše do přihlášky.

7 Na všechny státní SŠ ve Zlínském kraji, které jsou zakončené maturitní zkouškou, se budou dělat jednotné přijímací zkoušky formou SCIO testů. ( Český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady) Ve všech kolech přijímacího řízení Termíny zkoušek jsou pevně dány po út 23.4. (Náhradní termín )

8 Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce (vážné, zdravotní důvody), musí jej zákonný zástupce písemně do 3 dnů omluvit řediteli SŠ (náhradní termín do 1 měsíce)

9 Výsledky přijímacích zkoušek
U maturitních oborů (SCIO) nejdříve odpoledne U učebních oborů nejdříve Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů( škola + internet) Nepřijatým uchazečům pošle rozhodnutí poštou „Uložit 7 dní“- potom doručeno do schránky

10 Zápisový lístek Slouží k potvrzení úmyslu studovat na vybrané škole.
Žáci obdrží zápisový lístek na základní škole (pouze jeden - oproti podpisu). Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí musí zákonný zástupce (uvedený na přihlášce) odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ.

11 Pokud zápisový lístek neodevzdá, ztrácí nárok stát se studentem této školy.
Stáhnout zápisový lístek je možné pouze na základě kladně vyřízeného odvolání na „nové“ škole. (Odevzdaný zápisový lístek může zákonný zástupce ze SŠ stáhnout - po předložení písemné žádosti- a přenést na jinou školu. Musí být dodržena lhůta 10 pracovních dní od doručení rozhodnutí o přijetí.)

12 Odvolání Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí přímo řediteli SŠ

13 2. a další kola Informace o dalších kolech a volných místech na a stránkách SŠ Není povinností středních škol vyhlašovat další kola Výsledky SCIO testů budou součástí kritérií i v dalších kolech

14 2. a další kola Výsledky ze SCIO testů z 1.kola budou přenosné do dalších kol Škola současně s přihláškou do dalšího kola obdrží hash kód a souhlas zákonných zástupců s použitím výsledků z aplikace Přijímačky Přijímací zkoušky se konají nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola

15 Podpora řemesel v odborném školství
I pro příští školní rok jsou vyhlášeny obory, které podporuje Zlínský kraj. Jedná se učební obory, v nichž učni po splnění podmínek dostávají stipendium ve výši 300 Kč, 400 Kč a 500 Kč měsíčně. Další odměny jsou za prospěch s vyznamenáním (1500, 2500, 5000). (obory stavební, strojírenské, sklářské, řezník- uzenář). Více na

16 Další užitečné informace
Kalendář Dnů otevřených dveří (na a stránkách SŠ)

17 Děkuji za pozornost Nabízím pomoc každé pondělí v době
od do 15.30 každé úterý Mgr.Leona Lukašíková Kabinet č.217


Stáhnout ppt "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013 / 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google