Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2014/2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2014/2015"— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2014/2015

2 Pardubický kraj Pilotní ověřování jednotných PZ - všechny střední školy s maturitními obory Společnost Cermat – zveřejněn seznam škol, testové úlohy v únoru Termín: 15. dubna 2015 pro maturitní obory 16. dubna 2015 pro 8letá gymnázia náhradní termín: výsledky budou oznámeny i škole na 2. místě platí pro 1. kolo přijímacího řízení

3 Testy Český jazyk – 60 min. , 50 bodů Matematika – 60 min. , 50 bodů Minimální bodová hranice pro přijetí: U gymnázií v PK – 20 bodů ze 100 Škola si může stanovit další kritéria (např.další předměty, výsledky na ZŠ, soutěže…..

4 do oboru s talentovou zkouškou ve 2. kole libovolný počet přihlášek
1 - 2 přihlášky v 1. kole podat do 15. března 2015 do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2014 (žáci, kteří si podali přihlášku v oboru s talentovou zkouškou, si mohou v březnu podat opět 1-2 přihlášky) ve 2. kole libovolný počet přihlášek nové formuláře

5 Nové formuláře přihlášek ke studiu

6 Nové formuláře přihlášek ke studiu

7 Termín PZ v 1. kole leden 2015 – obory s talentovou zkouškou a konzervatoře – čtyřleté obory víceletá gymnázia náhradní: dubna 2015 v řádném termínu náhradní termín 6. května 2015 termíny 2. kol si stanoví SŠ sama

8 Výsledky přijímacích zkoušek v pilotním ověřování
22. dubna 2015

9 Škola předá rodičům přihlášky vyplněné a potvrzené na zadní straně (známky, chování) v 1. pol. února prostřednictvím třídního učitele společně se zápisovým lístkem (neodpovídá za ostatní obsah)

10

11 1 ks současně s přihláškou oproti podpisu zákonného zástupce
Zápisový lístek „Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole.“ „K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.“ bude vydán školou 1 ks současně s přihláškou oproti podpisu zákonného zástupce

12 do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
Zápisový lístek odevzdat řediteli SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

13 Zápisový lístek Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.”

14 Ztráta, zničení ZL „V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.“

15 v případě nepřijetí lze opět podat až 2 přihlášky
Obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 1 – 2 přihlášky talentové zkoušky leden v případě nepřijetí lze opět podat až 2 přihlášky

16 Kriteria pro přijímací řízení musí být zveřejněna do konce ledna na www stránkách SŠ Škola, která se neúčastní pilotního ověřování musí vypsat 2 termíny 22. – 23. dubna 2015

17 “ Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.” rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílají, považují se za oznámená zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů

18 podává se k rukám ředitele SŠ Vzor odvolání – na našich stránkách
Lhůta pro odvolání 3 dny podává se k rukám ředitele SŠ Vzor odvolání – na našich stránkách

19 Uchazeč se nemohl ke zkoušce dostavit
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.

20 Za žáka činí veškeré úkony jeho zákonný zástupce.

21 Kontakty Mgr. Jitka Stránská tel. do kabinetu: 465 352 995
– odkaz Přijímací řízení


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2014/2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google