Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení v roce uchazeč může pro 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení v roce uchazeč může pro 1"— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení v roce 2014 -uchazeč může pro 1
Přijímací řízení v roce uchazeč může pro 1.kolo přijímacích zkoušek podat 1 nebo 2 přihlášky buď na různé střední školy, nebo na různé obory jedné SŠ -přihlášku je nutno doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí (uchazeč je sám zodpovědný za obsah přihlášky)

2 -každý žák dostane na ZŠ zápisový lístek, který je nutné doručit řediteli SŠ po doručení rozhodnutí o přijetí (do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen), zápisový lístek může uchazeč použít jen jednou

3 -lhůta je dodržena, pokud bude zápisový lístek dodán 10
-lhůta je dodržena, pokud bude zápisový lístek dodán 10. den -pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává -zápisový lístek vydává uchazeči základní škola -v případě, že byl uchazeč přijat na více SŠ v 1.kole, musí důkladně zvážit, na kterou školu jej uplatní

4 -rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zveřejní ředitel SŠ do po skončení přijímací zkoušky bez zbytečného odkladu -přijatí uchazeči- rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (webové stránky školy, veřejně přístupné místo) -nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno do vlastních rukou -odvolání proti tomuto rozhodnutí je možné podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

5 Důležitá data: -termíny přijímacích zkoušek je ředitel SŠ povinen vyhlásit do 31. ledna 2014 (nebo do 30.října u oborů s talentovou zkouškou) -podání přihlášek musí proběhnout do 15.března 2014 (nebo do 30.listopadu 2013 pro obory s talentovou zkouškou)- je nutné poslat přihlášky nejméně týden předem -první kolo přijímacích zkoušek proběhne v termínu 22. dubna- 30. dubna 2014 (pro obory s talentovou zkouškou v termínu ledna 2014, konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2014)

6 Zdroje informací: -webové stránky SŠ -dny otevřených dveří -databáze středních škol- např. nebo nebo (vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) nebo (rodic), -informační panely ve škole -atlas školství

7 Při výběru střední školy zvažte: -zájmy -možnost pokračovat na VŠ nebo VOŠ -šance uplatnění na pracovním trhu -školní prospěch -kvalitu výuky cizích jazyků a práce s počítačem -reálnou šanci pro úspěšné složení přijímacích zkoušek

8 Kritéria přijímacího řízení (žák je hodnocen podle): -hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce Kritéria je ředitel střední školy povinen zveřejnit.

9 Co dělat před odevzdáním přihlášky (do 15
Co dělat před odevzdáním přihlášky (do 15.března 2014): -vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách na internetu -podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol -ověřit si podmínky pro přijetí (kritéria přijetí) a termíny přijímacích zkoušek -vyplnit přihlášky -odevzdat přihlášky ředitelům SŠ (do 15. března) -vyzvednout si v ZŠ zápisní lístek (do 15. března)

10 V případě přijetí: -do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek -nebude- li zápisový lístek v této lhůtě doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

11 V případě nepřijetí: -podat přihlášku do 2
V případě nepřijetí: -podat přihlášku do 2.kola přijímacího řízení, zvolit si jinou školu (volná místa lze najít na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy)

12 Co nás čeká: - návštěva IPS při Úřadu práce Břeclav- prosinec -prosinec, leden- výběr SŠ -leden- vyplnění tabulky pro TU -únor-vyplnění přihlášek, zápisových lístků, předání přihlášek a zápisových lístků (evidence zápisových lístků- budou vydány proti podpisu rodičů), zaslání přihlášek na SŠ -po přijetí na SŠ odeslání zápisového lístku


Stáhnout ppt "Přijímací řízení v roce uchazeč může pro 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google