Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ"— Transkript prezentace:

1 NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

2 Zdroje informací o učebních oborech
Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny základní informace a přehled škol.

3 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

4 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

5 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

6 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

7 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

8 Webové stránky jednotlivých škol

9 Festival vzdělávání – Dům kultury 14.11.2013
Spolu s TU od do Poté možno projít si s rodiči. Stánky škol

10 Dny otevřených dveří na školách
Již od listopadu Podrobné informace jsou na webových stránkách škol.

11 Přijímací řízení ve Sbírce zákonů

12 dva termíny pro konání zkoušky přijímaných uchazečů.
Termíny zkoušek, kritéria a počty žáků Ředitel střední školy stanoví (pokud se rozhodne pro konání přijímací zkoušky) nejméně dva termíny pro konání zkoušky mezi 22. – 30. dubnem 2014. Ředitel střední školy dále stanoví kritéria pro přijímaní žáků. Ředitel střední školy také stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů. To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2014. U oborů s talentovou zkouškou do 30. října 2013.

13 Ukázka zveřejnění kritérií

14 Získání přihlášky ke studiu na SŠ
Každý žák obdrží 1 výtisk přihlášky od výchovného poradce. Stránky školy, školní síť.

15 Získání přihlášky ke studiu na SŠ
Stránky Ministerstva školství – www. msmt.cz.

16 Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ
Denní forma studia

17 Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ
Denní forma s talentovou zkouškou

18 Vzor vyplnění přední strany přihlášky
1. Druhá adresa se většinou nevyplňuje. 2. Kontakty na uchazeče. 3. Kontakty na zákonného zástupce.

19 Vzor vyplnění přední strany přihlášky
4. Přesná adresa školy. Zjistit, promyslet. Pečlivě vyplnit. 5. Kód a název školy. 6. Ročník se nevyplňuje. 7. Podpisy uchazeče a zákonného zástupce.

20 Vzor vyplnění přední strany přihlášky
8. Potvrzení zdravotní způsobilosti u vybraných oborů.

21 Vzor vyplnění zadní strany přihlášky
1. Vyplnit IZO, slovně ročník a předměty. Toto píší jen žáci 9.B.

22 Vzor vyplnění zadní strany přihlášky
2. Známky a průměry vyplní škola. Poté přihlášku potvrdí. Zde uvést počet případných příloh (např. zprávu z PPP). Výstupní hodnocení je zrušeno. Zde škrtnout.

23 ZDRAVKA PRŮMKA Počet přihlášek
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky . ZDRAVKA PRŮMKA

24 Doplnění a potvrzení přihlášek základní školou
Kvůli doplnění známek a potvrzení přihlášky je třeba dodat vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli v určitém předstihu – nejlépe během února.

25 Volitelné přílohy k přihlášce
Rodiče mohou podle vlastního zvážení přiložit k přihlášce libovolnou přílohu, jejíž obsah by mohl mít vliv na výsledek přijímacího řízení. Může se jednat např. o: Aktuální zprávu z Pedagogicko- psychologické poradny. O vyšetření třeba zažádat již na podzim 2013. Doklad o umístění na předním místě v okresních a krajských soutěžích. Další doklady prokazující schopnosti a předpoklady žáka pro zvolený učební obor. Vlastní hodnocení. (Celkový počet příloh se uvádí na zadní straně přihlášky.)

26 15. března 2014. 30. listopadu 2013. Termíny odevzdání přihlášek
Uchazeč nebo zákonný zástupce podává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2014. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů s talentovou zkouškou, je termín odevzdání 30. listopadu 2013. Přihláška na SŠ Přihláška

27 Každý žák obdrží od školy pouze jeden zápisový lístek
Zápisový lístek - získání Každý žák obdrží od školy pouze jeden zápisový lístek a to 15. března 2014.

28 Zápisový lístek - použití
Pokud byl žák přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl studovat na vybrané škole potvrdit zápisovým lístkem. Vyplněný zápisový lístek musí uchazeč doručit zvolené střední škole do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Takto se může zápisový lístek uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde ho přijali na základě odvolání.

29 Znění starších přijímacích zkoušek
Na webu některých škol.

30 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Na webu některých škol.

31 Kroužky Čj a M na základní škole
Příprava na přijímačky s vyučujícími učiteli.

32 Testy na internetu

33 Testy na internetu

34 Testy na internetu

35 Testy na internetu

36 Publikace

37 Studie o volbě střední školy z 25. září 2013
Shrnutí závěrů • Pro žáky jsou při rozhodování o volbě školy nejdůležitější vyučované obory výuky a pracovní uplatnění po skončení školy. • Tři čtvrtiny (77 %) respondentů se na začátku září o přihláškách už „hodně baví“. • Na volbu školy mají o hodně větší vliv matky oproti otcům. • Žáci na začátku 9. ročníku jsou na tom s představami o přihláškách i se zjišťováním informací o školách zhruba stejně jako před prázdninami. • Žáci v našem výzkumu využívají internet především k vyhledávání a aktivitě na Facebooku, y moc nekontrolují. Zdroj:

38 Prostor pro dotazy …

39 Hodně štěstí a pevné nervy !
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2


Stáhnout ppt "NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google