Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh přijímacího řízení. Vyplňování a podávání přihlášek Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce (rodič) žáka řediteli příslušné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh přijímacího řízení. Vyplňování a podávání přihlášek Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce (rodič) žáka řediteli příslušné."— Transkript prezentace:

1 Průběh přijímacího řízení

2 Vyplňování a podávání přihlášek Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce (rodič) žáka řediteli příslušné střední školy Pro první kolo přijímacího řízení může žák podat 3 přihlášky Přihlášky odevzdá do 15. března 2011, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30.11.2010

3

4

5

6

7 Součástí přihlášky je výstupní hodnocení žáka ze základní školy, diplomy z okresních soutěží, krajských soutěží Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (vydává správa sociálního zabezpečení) Doporučení PPP,kde se uvádí vhodný postup při přijímacím řízení

8 Přijímací řízení Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech od 22.dubna do 7.května 2011

9 Ředitel střední školy vyhlásí termín přijímacího řízení nejpozději do 31.1.2011 a to na veřejně přístupném místě ( v budově střední školy ) a současně způsobem umožňující dálkový postup (webové stránky školy)

10 Ředitel střední školy může rozhodnout o konání písemné přijímací zkoušky, v takovém případě stanoví dva termíny pro první kolo.

11 Průběh přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení- přehled přijatých a nepřijatých žáků se zveřejňují do 3 pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky

12 A to v budově školy, na webových stránkách školy a písemně zákonným zástupcům žáka. Pořadí žáků se zveřejňuje pod registračním číslem Odvolání uchazeče proti nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí.

13 Odvolání zákonný zástupce adresuje řediteli střední školy, kde se žák hlásil. Zákonný zástupce žáka musí odvolání podepsat. Další kola přijímacího řízení a volná místa na středních školách jsou zveřejněna na internetových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a webových stránkách středních škol.

14

15 Každý žák obdrží jeden zápisový lístek, který zákonný zástupce odevzdá řediteli střední školy, na níž byl žák přijat. Zápisový lístek odevzdá do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí. Neodevzdá-li žák zápisový lístek, pak místo bude poskytnuto jinému žáku.

16 O zpětné vydání zápisového lístku může zákonný zástupce jednou požádat ředitele střední školy a odevzdat na jinou školu V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku se vydává na základě písemné žádosti zákonného zástupce náhradní zápisový lístek. Ten je označen slovem náhradní.

17 Prezentační výstava středních škol UČEŇ, STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK se koná 3. –4.12. na výstavišti Černá louka Ostrava, dny otevřených dveří na středních školách

18 V případě potřeby kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Marcelu Bilovou. Tel.: 595 020 523 Email: vychporadce.skola@ludgerovice.cz


Stáhnout ppt "Průběh přijímacího řízení. Vyplňování a podávání přihlášek Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce (rodič) žáka řediteli příslušné."

Podobné prezentace


Reklamy Google