Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná.  ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění  vyhláška č. 671/2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná.  ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění  vyhláška č. 671/2004."— Transkript prezentace:

1 ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná

2  ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění  vyhláška č. 671/2004 Sb, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ, v platném znění

3  http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani- na-stredni-skoly-a-konzervatore  http://www.jmskoly.cz/rodic/

4  Obstaráte si informace o zvolené škole – ředitel SŠ musí do 31. 1. 2011 zveřejnit kritéria přijímacího řízení (pokud bude pořádat přijímací zkoušky, tak i jejich termíny). Uchazeč v 1. kole může podat tři přihlášky.  Zajistíte si tiskopisy přihlášky (SEVT, http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove- formulare-prihlasek-vzory, nebo webové stránky SŠ)  Vyplníte první stranu přihlášky.

5

6

7  Přihlášku přinesete do školy (pí uč. Závodná), ZŠ vyplní a potvrdí prospěch na 2. straně přihlášky.  Přihlášku necháte potvrdit lékařem, pokud to SŠ požaduje.  K přihlášce můžete přiložit další doklady podle kritérií pro přijetí SŠ (zprávu z PPP nebo SPC, potvrzení o sportovní nebo kulturní činnosti, diplomy, výstupní hodnocení apod.).

8 Přihlášky musíte do 15. 3. 2011 doručit na příslušnou SŠ!!!! (doporučeně nebo osobně)

9  Pokud ředitel SŠ nepořádá přijímací zkoušky, odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí nejdříve 22. 4. 2011.  Pokud ředitel SŠ pořádá přijímací zkoušky, budou se konat od 22. 4. do 7. 5. 2011. Ředitel ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu pro přijímací zkoušku.

10  Do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí musíte doručit na zvolenou SŠ zápisový lístek. POZOR – jedná se o lhůtu hmotně právní, tzn., že pátý den již zápisový lístek musí být doručen řediteli školy (nestačí jej dát pouze na poštu).  Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, může SŠ místo obsadit jiným uchazečem.

11  O zpětné vydání zápisového lístku lze písemně požádat nejvýše jednou.

12  Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí můžete podat k rukám ředitele SŠ odvolání.  Zajímejte se o místa, na která přijatí uchazeči nedoručili zápisový lístek.  Hledejte další možnosti – v dalších kolech je možné podávat neomezený počet přihlášek.

13 Přejeme všem dětem hodně úspěchů při přijímacím řízení !


Stáhnout ppt "ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná.  ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění  vyhláška č. 671/2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google