Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY"— Transkript prezentace:

1 UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

2 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

3 Kdo má právo být přijat ke vzdělávání
na střední škole § 59 odst. 1 šk. zákona ten, kdo splnil povinnou školní docházku ten, kdo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním PŠD* a splnil podmínky pro přijetí při přijímacím řízení *PŠD = povinná školní docházka

4 Zveřejnění informací obory vzdělávání formy vzdělávání počty uchazečů
kriteria přijímacího řízení rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud se tato bude konat, včetně uvedení termínů konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

5 Termíny zveřejnění informací
obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2011 ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2012

6 Podávání přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení
je možné podat 2 přihlášky Podávání přihlášek pro další kola přijímacího řízení počet přihlášek není omezen

7 Proces podávání přihlášek
přihláška se podává na tiskopisu MŠMT (formulář SEVT nebo z internetu) přihlášku podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 30. listopadu 2011 na obory konzervatoří a obory s talentovou zkouškou (obory s počátečním dvojčíslím 82) do 15. března 2012 pro denní formu vzdělávání na SOŠ, OA, G a dalších SŠ Tyto termíny jsou hmotně právní lhůty a platí pro podání na ředitelství příslušné SŠ

8 Přiložené doklady vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, bude-li mít uchazeč ZPS

9 posudek školního poradenského zařízení o zdravot
posudek školního poradenského zařízení o zdravot. znevýhodnění, který obsahuje vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímacích zkoušek doklady o výsledcích v odbor. soutěžích (doklady v originále či úředně ověřené kopii)

10 Za to, že přihláška je podána se všemi předepsanými součástmi (doklady) odpovídá ten, kdo ji podává:
- zákonný zástupce - zletilý uchazeč

11 Termíny podání přihlášek pro školní rok 2011/2012 na ZŠ
do 15. listopadu 2011 odevzdání přihlášky na umělecké obory na konzervatoři a na obory s talentovou zkouškou skupiny oborů umění a užité umění (kód 82) do 28. února 2012 k dennímu studiu na středních školách

12 Kriteria přijímacího řízení
Přesné informace o přijímacích kriteriích je nutné hledat výhradně na webových stránkách vybrané školy hodnotí různým způsobem studijní výsledky ze ZŠ mimořádné výsledky v soutěžích atd.

13 Termíny přijímacích zkoušek v prvním kole
talentové zkoušky do uměleckých oborů na konzervatoři: ledna 2012 (přesný termín stanovuje ředitelství SŠ) obory vzdělání s talentovou zkouškou skupiny oborů umění a užité umění: 2. – 15. ledna 2012 denní forma studia všech SŠ: –

14 Zápis ke studiu (zápisový lístek)
Tiskopis lístku získá zákonný zástupce žáka od výchovného poradce na ZŠ Přijatý uchazeč musí do deseti pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ a tak potvrdit svůj úmysl studovat na dané škole

15 Zdroje informací Atlas škol – příručka a CD (k dispozici ve škole)
Veletrh SŠ – Internet – webové stránky SŠ informace o povoláních a uplatnění na trhu práce návštěvy Dnů otevřených dveří na SŠ PPP Brno – možnost psychologického vyšetření (zaměřeno na profesní orientaci) výchovné poradenství při ZŠ


Stáhnout ppt "UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google