Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2012/2013. Pardubický kraj Povinné přijímací zkoušky pro maturitní obory SCIO testy 9. tř. – ČJ, M, OSP 5. tř. – OSP Podrobnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2012/2013. Pardubický kraj Povinné přijímací zkoušky pro maturitní obory SCIO testy 9. tř. – ČJ, M, OSP 5. tř. – OSP Podrobnosti."— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2012/2013

2 Pardubický kraj Povinné přijímací zkoušky pro maturitní obory SCIO testy 9. tř. – ČJ, M, OSP 5. tř. – OSP Podrobnosti na www.zslado.cz – Přijímací řízeníwww.zslado.cz

3 1 - 2 přihlášky v 1. kole podat do 15. března nepodává škola, ale zákonný zástupce příslušné střední škole

4 Škola předá rodičům přihlášky vyplněné a potvrzené na zadní straně (známky, chování) v 1. pol. února prostřednictvím třídního učitele společně se zápisovým lístkem (neodpovídá za ostatní obsah)

5 Zápisový lístek „Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole.“ „K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.“ bude vydán školou 1 ks současně s přihláškou oproti podpisu zákonného zástupce

6 Zápisový lístek odevzdat řediteli SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

7 Zápisový lístek Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.”.

8 Ztráta, zničení ZL „V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče.“

9 Umělecké školy do 30. listopadu 1 – 2 přihlášky talentové zkoušky leden v případě nepřijetí lze opět podat až 2 přihlášky

10 Kriteria pro přijímací řízení musí být zveřejněna do konce ledna na www stránkách SŠ PZ ano – škola musí vypsat 2 termíny 22. – 23. dubna 2013

11 5. třídy 1 – 2 přihlášky obdrží od třídního učitele v prosinci odevzdají vyplněné na přední straně do konce ledna TU do konce února si rodiče osobně vyzvednou i se zápisovým lístkem

12 “ Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.”.

13 Lhůta pro odvolání 3 dny podává se k rukám ředitele SŠ Vzor odvolání – na našich stránkách

14 Uchazeč se nemohl ke zkoušce dostavit Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky.

15 Za žáka činí veškeré úkony jeho zákonný zástupce.

16 Kontakty www.zslado.cz www.scio.cz J. Stránská tel. do kabinetu: 465 352 995


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve šk. roce 2012/2013. Pardubický kraj Povinné přijímací zkoušky pro maturitní obory SCIO testy 9. tř. – ČJ, M, OSP 5. tř. – OSP Podrobnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google