Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013 / 2014 Informace pro rodiče vycházejících žáků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013 / 2014 Informace pro rodiče vycházejících žáků."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013 / 2014 Informace pro rodiče vycházejících žáků

2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Podávání přihlášek 1. kolo  Až 2 přihlášky (na 2 školy nebo 2 obory na téže škole)  Tiskopisy přihlášek dostanou žáci ve škole (i s vyplněným a potvrzeným prospěchem)  Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření SŠ

3 2. a další kola  Neomezený počet přihlášek  Informace o dalších kolech na portále www.zkola.cz  Není povinností středních škol vyhlašovat další kola, když již naplnily plánované počty studentů.

4 Termíny podání přihlášek  Přihlášky podávají uchazeči - zákonný zástupce - sami přímo řediteli SŠ  Obory s talentovou zkouškou do 30.11.2012 (kritéria zveřejněna na SŠ do 30.10.2012)  Ostatní obory do 15.3.2013 (kritéria přijímacího řízení pro 1.kolo budou zveřejněna nejpozději do 31.1.2013)

5 Přijímací řízení - přijímací zkoušky  Pozvánka k přijímacímu řízení se zasílá nejpozději 14 dnů před termínem konání PZ.  Jestliže se PZ nekonají, uchazeč bude písemně informován (včetně přiděleného registračního čísla), výsledky nejdříve uveřejněny 22. dubna 1.kolo se koná 22.4. – 30.4.2013, u oborů s talentovou zkouškou od 2.1. – 15.1.2013  Ředitelé SŠ musí vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení, nejméně 2 termíny pro konání přijímacích zkoušek. Uchazeč si jeden z nich zvolí a napíše do přihlášky.

6  Předpokládá se, že stejně jako v loňském roce se budou ve všech SŠ zřizovaných Zlínským krajem konat jednotné přijímací zkoušky formou SCIO testů (ČJ, M a OSP) do oborů zakončených maturitní zkouškou, a to ve všech kolech přijímacího řízení Podle předběžné dohody se zkoušky budou konat 22.4. a 23.4. 2013

7 Pokud se uchazeč k PZ nedostaví  Jen z vážných důvodů (zdravotních)  Písemná omluva do 3 dnů řediteli SŠ  Bude mu poskytnut náhradní termín nejpozději do 1 měsíce

8 Výsledky přijímacích zkoušek přijetí a nepřijetí uchazečů • Ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek. • PŘIJATÍ uchazeči budou zveřejněni na seznamu na veřejně přístupném místě ve škole nebo na webových stránkách školy • NEPŘIJATÝM uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů na poště, pak je považováno za doručené.

9 Zápisový lístek  Slouží k potvrzení úmyslu studovat na vybrané škole.  Žáci obdrží zápisový lístek na základní škole do 15.března, nebo do 30.listopadu (pouze jeden - oproti podpisu).  Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí musí zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ)- lhůta pro odevzdání lístku je také dodržena, je-li předán v dané lhůtě na poště.

10  Pokud uchazeč zápisový lístek neodevzdá, ztrácí nárok stát se studentem dané školy.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

11 Odvolání  Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení (tj. rozhodnutí o NEPŘIJETÍ) lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí přímo řediteli SŠ.

12 Podpora řemesel v odborném školství  Zařazeno celkem 14 oborů (převážně stavební a strojírenské), které podporuje Zlínský kraj.  Jedná se učební obory, v nichž učni po splnění podmínky, že nesmí mít žádnou neomluvenou absenci, dostávají stipendium ve výši 300 Kč, 400 Kč a 500 Kč. Další odměny jsou za prospěch s vyznamenáním (1500, 2500 a 5000 Kč na konci školního roku) (obory stavební, strojírenské, sklářské, řezník- uzenář... Seznam na www.zkola.cz, ozn. *).www.zkola.cz

13 Informační portály www.zkola.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje, kde naleznete všechny potřebné informace o všech SŠ v kraji, přijímacím a odvolacím řízení - SŠ podle lokality (okresů), podle oborů - Kalendář dnů otevřených dveří - Elekronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ - Aktualizovaný seznam SŠ, které vyhlašují 2. a další kola přijímacího řízení

14 www.burzaskol.cz  Virtuální burza, která nabízí všechny SŠ Zlínského kraje  Členění SŠ Zlínského kraje podle oborového zaměření, podle okresů  Najdete zde informace o přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013  Kalendář dnů otevřených dveří

15 Další užitečné informace www.atlasskolstvi.cz – vyhledávač středních škol v celé ČR www.gwo.cz – průvodce světem povolání www.istp.cz– popisy povolání, kartotéka povolání www.scio.cz– informační portál společnosti, která se zabývá testováním, informace o přijímacím řízení, nabídka cvičných testů

16 Děkuji za pozornost Nabízím možnost konzultace Každý čtvrtek v době od 14.00 - 15.00 anebo kdykoli po telefonické domluvě Mgr.Gabriela Cábová


Stáhnout ppt "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2013 / 2014 Informace pro rodiče vycházejících žáků."

Podobné prezentace


Reklamy Google