Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení v roce 2013 -uchazeč může pro 1.kolo přijímacích zkoušek podat 2 přihlášky, počet přihlášek na 1 SŠ není omezen (uchazeč si musí dávat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení v roce 2013 -uchazeč může pro 1.kolo přijímacích zkoušek podat 2 přihlášky, počet přihlášek na 1 SŠ není omezen (uchazeč si musí dávat."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení v roce 2013 -uchazeč může pro 1.kolo přijímacích zkoušek podat 2 přihlášky, počet přihlášek na 1 SŠ není omezen (uchazeč si musí dávat pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, stejný termín není důvodem stanovení náhradního termínu přijímací zkoušky) -přihlášku je nutno doručit přímo řediteli střední školy, na kterou se uchazeč hlásí (uchazeč je sám zodpovědný za obsah přihlášky) -pokud se konají přijímací zkoušky, musí ředitel SŠ vyhlásit dva termíny

2 -každý žák dostane na ZŠ zápisový lístek, který je nutné doručit řediteli SŠ do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí

3 -lhůta je dodržena, pokud bude zápisový lístek podán 10. den na poštu -pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává -zápisový lístek vydává uchazeči základní škola

4 -rozhodnutí o přijetí/nepřijetí zveřejní ředitel SŠ do 3 pracovních dnů po skončení přijímací zkoušky -přijatí uchazeči- rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (webové stránky školy) -nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno do vlastních rukou -odvolání proti tomuto rozhodnutí je možné podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

5 Důležitá data: -termíny přijímacích zkoušek je ředitel SŠ povinen vyhlásit do 31. ledna 2013 (nebo do 30.října 2012- u oborů s talentovou zkouškou) -podání přihlášek musí proběhnout do 15.března 2013 (nebo do 30.listopadu 2012 pro obory s talentovou zkouškou)- je nutné poslat přihlášky nejméně týden předem -první kolo přijímacích zkoušek proběhne v termínu 22. dubna- 30. dubna 2013 (pro obory s talentovou zkouškou v termínu 15.- 30.ledna 2013)

6 Zdroje informací: -webové stránky SŠ -dny otevřených dveří -databáze středních škol- např. www.atlasskolstvi.cz nebo www.infoabsolvent.cz nebo www.msmt.cz (vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) nebo www.jmskoly.cz (rodic), www.stredniskoly.eu -informační panely ve škole -atlas školství www.atlasskolstvi.cz www.infoabsolvent.czwww.msmt.cz www.jmskoly.czwww.stredniskoly.euwww.atlasskolstvi.cz www.infoabsolvent.czwww.msmt.cz www.jmskoly.czwww.stredniskoly.eu

7 Při výběru střední školy zvažte: -zájmy -možnost pokračovat na VŠ nebo VOŠ -šance uplatnění na pracovním trhu -školní prospěch -kvalitu výuky cizích jazyků a práce s počítačem -reálnou šanci pro úspěšné složení přijímacích zkoušek

8 Kritéria přijímacího řízení (žák je hodnocen podle): -hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání -výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce Kritéria je ředitel střední školy povinen zveřejnit.

9 Co dělat před odevzdáním přihlášky (do 15.března 2012): -vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách na internetu -podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol -ověřit si podmínky pro přijetí (kritéria přijetí) a termíny přijímacích zkoušek (ředitelé SŠ zveřejní do 31. ledna 2013) -vyplnit přihlášky -odevzdat přihlášky ředitelům SŠ (do 15. března) -vyzvednout si v ZŠ zápisní lístek (do 15. března)

10 Co dělat do doby přijímacích zkoušek (do 22. dubna 2012): -zjistit termíny přijímacích zkoušek -v případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se vám bude zdát lepší -nemůže- li se žák z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu

11 Co dělat po přijímacích zkouškách (po zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí) -v případě nepřijetí na SŠ- vyzvednout rozhodnutí na poště co nejdříve (je uschováno jen 5 pracovních dnů)

12 V případě přijetí: -do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek -nebude- li zápisový lístek v této lhůtě doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

13 V případě nepřijetí: -podat přihlášku do 2.kola přijímacího řízení, zvolit si jinou školu (volná místa lze najít na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy)

14 Co nás čeká: - návštěva Úřadu práce Břeclav - setkání se zástupci SŠ, SOŠ, SOU a G, rodiči a žáky -listopad- Veletrh vzdělávací nabídky Brno (pro celý kraj) -prosinec, leden- výběr SŠ -leden- vyplnění tabulky pro TU -únor-vyplnění přihlášek, zápisových lístků, předání přihlášek a zápisových lístků (evidence zápisových lístků- budou vydány proti podpisu rodičů), zaslání přihlášek na SŠ -po přijetí na SŠ odeslání zápisového lístku


Stáhnout ppt "Přijímací řízení v roce 2013 -uchazeč může pro 1.kolo přijímacích zkoušek podat 2 přihlášky, počet přihlášek na 1 SŠ není omezen (uchazeč si musí dávat."

Podobné prezentace


Reklamy Google