Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ únor 2014 tel. škola: 556 400 782,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ únor 2014 tel. škola: 556 400 782,"— Transkript prezentace:

1 TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ únor 2014 tel. škola: 556 400 782, e-mail: zs.sjednoceni@mnetstudenka.cz zs.sjednoceni@mnetstudenka.cz zs.sjednoceni@mnetstudenka.czhttp/zssjednoceni.kyklop.cz, tel. školní jídelna: 556 402 146 e-mail školní jídelna: sjednoceni.j@seznam.cz sjednoceni.j@seznam.cz

2 Přijímací řízení se řídí právními předpisy: zákonem č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se mění zákon č.561/2004 Sb. zákonem č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se mění zákon č.561/2004 Sb. vyhláškou č. 394/2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 394/2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Bližší informace na: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_prijimaci_rizeni.html http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/sk_prijimaci_rizeni.html

3 Vyplňování a podání přihlášek PRO PRVÉ KOLO SE MOHOU PODAT MAXIMÁLNĚ MAXIMÁLNĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY

4

5

6

7 Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo ověřené kopie: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (na žádost ředitele SŠ – uvedeno v katalogu SŠ) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (na žádost ředitele SŠ – uvedeno v katalogu SŠ) podle MF se jedná o lékařský výkon v osobním zájmu – hrazený uchazečem (nehrazený ZP) Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (ZTP) Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (ZTP) Posudek z PPP (u žáků s VPU), obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky – pokud budete vyžadovat u SŠ Posudek z PPP (u žáků s VPU), obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky – pokud budete vyžadovat u SŠ Doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem SŠ (doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích,…) Doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem SŠ (doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích,…) Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku (ZŠ kopie neověřuje!!!) Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku (ZŠ kopie neověřuje!!!) ŠKOLA JIŽ NEVYDÁVÁ VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ ŠKOLA JIŽ NEVYDÁVÁ VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ

8 Odevzdání přihlášek Žáci ZŠ odevzdají přihlášky ve škole nejpozději do 19. února 2014 Žáci ZŠ odevzdají přihlášky ve škole nejpozději do 19. února 2014 Škola vrátí přihlášky do 28. února 2014 Škola vrátí přihlášky do 28. února 2014 Rodiče podají přihlášku na příslušné střední škole nejpozději do 15.3.2014 (pozor je to sobota) Rodiče podají přihlášku na příslušné střední škole nejpozději do 15.3.2014 (pozor je to sobota)

9 Termíny průběhu přijímacího řízení: ŘSŠ do konce ledna zveřejní počet přijímaných uchazečů ŘSŠ do konce ledna zveřejní počet přijímaných uchazečů ŘSŠ do konce března stanoví jednotná kritéria př.řízení a zveřejní je ŘSŠ do konce března stanoví jednotná kritéria př.řízení a zveřejní je První kolo přijímacích zkoušek je od 22.dubna do 30.dubna 2014 První kolo přijímacích zkoušek je od 22.dubna do 30.dubna 2014 ŘSŠ může po ukončení prvního kola vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků ŘSŠ může po ukončení prvního kola vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků Uchazeči, který se k PZ pro závažné důvody nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví ŘSŠ nejpozději do 3 dnů po termínu PZ, stanoví ŘSŠ náhradní termín (nejpozději do 1 měsíce po termínu PZ) – Stejný termín konání přijímací zkoušky v jiném oboru není důvodem ke stanovení náhradního termínu. Uchazeči, který se k PZ pro závažné důvody nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví ŘSŠ nejpozději do 3 dnů po termínu PZ, stanoví ŘSŠ náhradní termín (nejpozději do 1 měsíce po termínu PZ) – Stejný termín konání přijímací zkoušky v jiném oboru není důvodem ke stanovení náhradního termínu.

10 Podmínky přijímacího řízení Podle školského zákona o přijetí uchazeče rozhoduje ředitel této školy Podle školského zákona o přijetí uchazeče rozhoduje ředitel této školy Ředitel SŠ rozhodne, zda se bude v rámci přijímacího řízení konat přijímací zkouška či nikoliv Ředitel SŠ rozhodne, zda se bude v rámci přijímacího řízení konat přijímací zkouška či nikoliv Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ŘSŠ v souladu s učebními dokumenty pro ZŠ (pro kraj moravskoslezský : http://www.kvic.cz/prijimacky) Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ŘSŠ v souladu s učebními dokumenty pro ZŠ (pro kraj moravskoslezský : http://www.kvic.cz/prijimacky)http://www.kvic.cz/prijimacky Při splnění podmínek přijímacího řízení více uchazeči, rozhoduje o jejím přijetí pořadí podle výsledků v přijímacím řízení Při splnění podmínek přijímacího řízení více uchazeči, rozhoduje o jejím přijetí pořadí podle výsledků v přijímacím řízení Pokud je uchazeč přijat v některém kole přijímacího řízení, musí podle školského zákona do DESETI pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložit na škole, kterou si vybere, zápisový lístek (obdrží jen jeden) Pokud je uchazeč přijat v některém kole přijímacího řízení, musí podle školského zákona do DESETI pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložit na škole, kterou si vybere, zápisový lístek (obdrží jen jeden)

11 Rozhodnutí ředitele a odvolací řízení Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 3 dnů po konání PZ, nekoná li se PZ, pak bez zbytečného odkladu – nejpozději do konce uplynutí termínu pro PZ Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno do 3 dnů po konání PZ, nekoná li se PZ, pak bez zbytečného odkladu – nejpozději do konce uplynutí termínu pro PZ Do 3 dnů po PZ bude zveřejněno (na veřejném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup) – SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ Do 3 dnů po PZ bude zveřejněno (na veřejném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup) – SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ Proti rozhodnutí ŘŠ je možno podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (krajskému úřadu prostřednictvím ŘŠ) – musí být podepsáno zákonným zástupcem Proti rozhodnutí ŘŠ je možno podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (krajskému úřadu prostřednictvím ŘŠ) – musí být podepsáno zákonným zástupcem V případě vyhlášení dalších kol př.řízení ŘSŠ se vypisuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil. V případě vyhlášení dalších kol př.řízení ŘSŠ se vypisuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

12 ZÁPISOVÝ LÍSTEK Každý uchazeč obdrží jen jeden zápisový lístek (s potvrzenou přihláškou proti podpisu) Každý uchazeč obdrží jen jeden zápisový lístek (s potvrzenou přihláškou proti podpisu) Zápisový lístek je nutno odevzdat řediteli školy, kde se žák hodlá vzdělávat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí Zápisový lístek je nutno odevzdat řediteli školy, kde se žák hodlá vzdělávat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí Neodevzdá li žák zápisový lístek v daném termínu, vzdává se práva být přijat na školu a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Neodevzdá li žák zápisový lístek v daném termínu, vzdává se práva být přijat na školu a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání


Stáhnout ppt "TŘÍDNÍ SCHŮZKY přihlášky na SŠ únor 2014 tel. škola: 556 400 782,"

Podobné prezentace


Reklamy Google