Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ"— Transkript prezentace:

1 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ
ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná

2 ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb
ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění (poslední změna: zákon č. 472/2011) vyhláška č. 671/2004 Sb, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ, v platném znění (poslední změna: )

3 Aktuální informace

4 Co musí udělat uchazeč? Obstaráte si informace o zvolené škole – ředitel SŠ musí do zveřejnit kritéria přijímacího řízení (pokud bude pořádat přijímací zkoušky, tak i jejich termíny). Uchazeč v 1. kole může podat dvě přihlášky. Zajistíte si tiskopisy přihlášky ( nove-formulare-prihlasek-vzory webové stránky SŠ, nebo prodejna SEVT) Vyplníte první stranu přihlášky.

5

6

7

8 Přihlášku přinesete do školy (pí uč
Přihlášku přinesete do školy (pí uč. Závodná), ZŠ vyplní a potvrdí prospěch na 2. straně přihlášky. Přihlášku necháte potvrdit lékařem, pokud to SŠ požaduje. K přihlášce můžete přiložit další doklady podle kritérií pro přijetí SŠ (zprávu z PPP nebo SPC, potvrzení o sportovní nebo kulturní činnosti, diplomy apod.).

9 (doporučeně nebo osobně)
Přihlášky musíte do doručit na příslušnou SŠ!!!! (doporučeně nebo osobně)

10 Co bude dál? Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do

11 Pokud ředitel SŠ pořádá přijímací zkoušky, budou se konat od 22. 4
Pokud ředitel SŠ pořádá přijímací zkoušky, budou se konat od do Ředitel ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu pro přijímací zkoušku. Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí.

12 V případě přijetí Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musíte doručit na zvolenou SŠ zápisový lístek . Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

13 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

14 V případě nepřijetí Do 3 pracovních dnů můžete podat k rukám ředitele SŠ odvolání. Zajímejte se o místa, na která přijatí uchazeči nedoručili zápisový lístek. Hledejte další možnosti – v dalších kolech je možné podávat neomezený počet přihlášek.

15 Přejeme všem dětem hodně úspěchů při přijímacím řízení !


Stáhnout ppt "Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google