Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2015/2016.  výuka volby povolání v 8. a 9. ročníku  návštěva IPS při ÚP ve Žďáře n. S.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2015/2016.  výuka volby povolání v 8. a 9. ročníku  návštěva IPS při ÚP ve Žďáře n. S."— Transkript prezentace:

1 2015/2016

2  výuka volby povolání v 8. a 9. ročníku  návštěva IPS při ÚP ve Žďáře n. S.

3 volby profesní orientace  Škola zakoupila pro žáky licenci on-line testování volby profesní orientace.  Každý žák obdrží heslo pro sebe, rodiče, kamaráda.  Test může vyplnit opakovaně ve škole nebo na svém domácím počítači. zdarma  Testování je žákům poskytováno zdarma.

4  www.zsdr.cz www.zsdr.cz  www.istp.cz www.istp.cz  www.atlasskolstvi.cz Cesta za volbou povolání – lze bezplatně stáhnout www.atlasskolstvi.cz  www.infoabsolvent.cz www.infoabsolvent.cz  www.msmt.cz www.msmt.cz

5  zařazení do registru škol  odborná praxe – kde a jak je organizovaná  vybavení školy  možnosti stipendia  uplatnění absolventů  informace od studentů školy

6  výchovná poradkyně  dny otevřených dveří – žák s rodičem  PPP Žďár nad Sázavou – tel. objednat  IPS ÚP Žďár n. S. – tel. objednat

7  dítě s poruchou učení – nemusí být integrované  PPP vydává potvrzení o dg. – telefonicky objednat  potvrzení odeslat spolu s přihláškou

8  Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března.  V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.  Počet: dvě přihlášky v prvním kole

9  Zadní stranu má povinnost vyplnit ZŠ  Naše ZŠ vyplní i známé údaje na přední straně  Žák odevzdá VP na lístku: název a adresu SŠ – 2x název a kód oboru – 2x Zákonný zástupce vyplní pouze: podpis ZZ a podpis žáka  Lékařské potvrzení – dle informací příslušné SŠ

10 Co se přikládá k přihlášce?  Potvrzení PPP o poruše učení  Výrazné úspěchy v soutěžích – okresní, krajská kola…  Certifikáty – dosažená úroveň jazykových znalostí

11

12  stejná, pouze modré pozadí přihlášky

13  Nově se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí.  Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje.  Jestliže se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

14  Není.  O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

15  Uvádí se termíny „školní“ přijímací zkoušky.  Kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů.

16  Maturitní obory – mimo uměleckých  Seznam SŠ, kde se budou konat jednotné testy, je k dispozici na jednotlivých krajských úřadech.

17  Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první.  Druhá škola obdrží výsledky od Cermatu.  V případě, že škola v prvním pořadí není do pilotního ověřování přihlášena, koná uchazeč jednotné testy ve stejném termínu ve škole uvedené v druhém pořadí.

18  Řádný termín 15. 4. 2015  Náhradní termín 14. 5. 2015

19  návštěva PPP  prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů

20  K 31. 1. 2015 budou k dispozici ilustrační testy.  Jeden ukázkový je na Cermatu již k dispozici.

21  Ředitel školy stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií přijímacího řízení podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče.  Termín vyhlášení kritérií: do 31. ledna

22  ANO  Bude-li v kritériích přijímacího řízení hodnocen i výsledek „školní“ přijímací zkoušky.

23 Přijímací zkouška na SŠ - shrnutí  Kritéria stanovuje ŘŠ.  Žák může vykonat dle podmínek školy: - 2 zkoušky (školní + Cermat) - 1 zkoušku školní nebo Cermat - žádnou (většinou u učebních oborů)

24  Vyhlašují se formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky).  Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.  Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí. Výsledek přijímacího řízení

25  Výsledek se oznamuje přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.  Možnost odvolání – do 3 pracovních dnů k rukám ředitele střední školy (podrobnosti VP)  Přihlášky do dalších kol. Nepřijatý žák

26  Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.  nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

27

28  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.

29 Termín odeslání ZL  Nejpozději 10. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláte lístek poštou.  Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.  Nedoručíte-li ZL, může střední škola vaše místo obsadit jiným uchazečem.

30  Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.  Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Možnost vzít zápisový lístek zpět


Stáhnout ppt "2015/2016.  výuka volby povolání v 8. a 9. ročníku  návštěva IPS při ÚP ve Žďáře n. S."

Podobné prezentace


Reklamy Google