Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 /2016 Mgr. Hana Šprtová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 /2016 Mgr. Hana Šprtová."— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 /2016 Mgr. Hana Šprtová

2 Kterých oborů se ověřování týká  Opět probíhá projekt ověřování jednotných přijímacích zkoušek (CERMAT) – nepovinně, pouze pro přihlášené SŠ  K (gymnázia)  M (tzv. maturitní obory SOŠ)  L/0 (maturitní obory, kde je součástí vzdělání odborný výcvik)  Denní forma studia

3 Ověřování se netýk á  Uměleckých škol (kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška)  Obor Gymnázium se sportovní přípravou  Nástavbové studium  Zkrácené studium  Jiné než denní formy vzdělávání

4 Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou  2 přihlášky – termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 30.11.2015  Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31.10.2015  Talentové zkoušky – leden 2016  i v případě přijetí možnost podání dvou přihlášek v řádném termínu

5 1. Kolo přijímacího řízení  Zveřejnění kritérií SŠ - do 31.1. 2016  Kritéria přijetí na SŠ: 1. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 2. přijímací zkouška 3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče  Informace o pilotním ověřování  2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)  Termín podání přihlášek do 15.3. 2016

6 Termíny přijímacích zkoušek  22. – 30.4.2016 (v 1. kole nejméně 2 termíny přijímacích zkoušek)  Pilotní ověřování – řádný termín  15.4. 2016 (4-leté studium)  18.4. 2016 (6-leté a 8-leté studium)  Náhradní termíny (omluva do 3 pracovních dnů)  Pilotní školy - 13.5. 2016  Nepilotní školy – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek

7 Obecná pravidla pro vyplnění termínů přijímací zkoušky  Pilotní škola – jen test ČJ + M  termín se nevyplňuje  Pilotní škola – test ČJ, M + vlastní zkouška  vyplňuje se jen termín pro vlastní zkoušku (22. – 30.4.2016)  Nepilotní škola – vlastní zkoušky  vyplňuje se termín pro vlastní zkoušky (22. - 30.4.2016)

8 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ U PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  Vyhlašují se formou vydání seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů  Pokud se přijímací zkoušky NEKONAJÍ, seznam se vydá v 1. kole do 30.4. 2016  Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům NEVYDÁVÁ

9 ZÁPISOVÝ LÍSTEK  Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů  Zápisové lístky obdržíte proti podpisu na konzultacích 17.3.2016  Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou!  TO NEPLATÍ V PŘÍPADĚ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání!

10 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ U NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  Zaslání rozhodnutí písemně  Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí můžete podat odvolání k rukám ředitele SŠ  Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené

11 DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola k naplnění předpokládaného stavu žáků  Není omezen počet přihlášek ani počet škol  Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání budou zveřejněny na webových stránkách kraje  Rychlejší cesta – informujte se na konkrétní střední škole telefonicky, sledujte její webové stránky


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 /2016 Mgr. Hana Šprtová."

Podobné prezentace


Reklamy Google