Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Výchovní poradci základních a středních škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Výchovní poradci základních a středních škol."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Výchovní poradci základních a středních škol

2 PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), s účinností od 5. března 2009 Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád s účinností od 5. července 2009 Vyhláška č. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb. (o organizaci přijímacího řízení) s účinností od 30. října 2008

3 Platí 3 přihlášky v 1. kole PŘ nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky v 1. kole do 31. ledna, resp. 30. října (talentové zkoušky) ředitel školy rozhodne  o konání přijímací zkoušky/talentové zkoušky  o termínech konání přijímací zkoušky/talentové zkoušky  o stanovených kritériích přijímacího řízení  o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů do 15. března, resp. 30. listopadu podává uchazeč/zákonný zástupce přihlášky přímo řediteli příslušné SŠ do 15. března, resp. 30. listopadu obdrží uchazeč (žák základní školy) zápisový lístek (na své základní škole), ostatní na krajském úřadu dle místa trvalého bydliště

4 Platí V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena, a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. (není obsaženo povinně výstupní hodnocení, není však zrušena podmínka vydání výstupního hodnocení)

5 Ve Zlínském kraji platí Koná se přijímací zkouška do čtyřletých maturitních oborů denního studia v 1. kole PŘ (školy zřizované ZK, mimo oborů s talentovou zkouškou): Testy společnosti SCIO; Jazyk český, matematika, OSP; Ředitel střední školy stanoví váhy jednotlivých částí; Přijímací zkouška pouze v 1. kole přijímacího řízení; Termíny: 26. 4., 27. 4. a 28. 4. 2011 (tři rozdílné, srovnatelné testy); Náhradní termín 1. kola PŘ květen 2011

6 Platí termín přijímací zkoušky: od 22. dubna do 7. května od 2. do 15. ledna (talent. zkoušky) talentové zkoušky do 20. ledna – sdělení o výsledku TZ do 15. února - rozhodnutí zveřejnění výsledků přijímacího řízení do 3 pracovních dnů rozhodnutí o přijetí/nepřijetí lze vydávat nejdříve 22. dubna odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí možná změna v rámci autoremedury (ředitel střední školy buď odvolání vyhoví, nebo je postoupí krajskému úřadu)

7 Platí Doručování rozhodnutí obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dní“ rozhodnutí se ukládá po 7 dnech do schránky a považuje se za doručené zrušena podmínka vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení v návaznosti na ukončení kola předchozího (dříve další kolo až po skončení předcházejícího) další kola přijímacího řízení počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ informace zveřejňovány na www.zkola.czwww.zkola.cz přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky

8 Platí Zápisový lístek každý uchazeč pouze jeden zápisový lístek (evidence) potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku do pěti pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí lze kdykoliv písemně požádat střední školu o zpětné vydání zápisového lístku vydání náhradního zápisového lístku na základě písemné žádosti (přiloženo i čestné prohlášení o tom, že původní ZL nebyl a nebude uplatněn) bez zbytečného odkladu. ZL označen jako „NÁHRADNÍ“.

9 Odkazy V oblasti přij í mac í ho ř í zen í může doj í t ke změnám! Doporučujeme sledovat www. zkola.cz v sekci Přehled školských předpisů / Zákony, vyhlášky a nařízení vlády www.msmt.cz www jednotlivých středních škol Mgr. Miroslav Gajdošík Tel: 577 043 715 e-mail: miroslav.gajdosik@kr-zlinsky.cz Aktualizováno: 19. 10. 2010, Mgr. Jana Olbertová


Stáhnout ppt "Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Výchovní poradci základních a středních škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google