Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění."— Transkript prezentace:

1

2

3  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání

4  přijímací zkoušky se: › u studijních oborů konají formou didaktických testů z českého jazyka a matematiky, ke zkoušce budou uchazeči pozváni písemně; budou vyhlášeny dva termíny přijímací zkoušky, › u učebních oborů nekonají  do 31. ledna 2014 stanoví ředitelka školy kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů; obojí bude zveřejněno na webu školy a na úřední desce školy před budovou Husova 283,  výsledky prvního kola přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračními čísly ihned po vyhodnocení přijímacího řízení na úřední desce a na webu školy; rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou,  v případě potřeby se uskuteční další kola přijímacího řízení, ve kterých se nebudou konat přijímací zkoušky

5  do 15. března podává uchazeč/zákonný zástupce přihlášky přímo ředitelce střední školy  do 15. března obdrží uchazeč (žák základní školy) zápisový lístek na své základní škole, ostatní uchazeči na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, uchazeči z řad žáků SŠ Bohumín prostřednictvím studijní referentky po podpisu plné moci na studijním oddělení  termíny přijímací zkoušky jsou 22. a 23. dubna 2014  termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení je po vyhodnocení přijímacího řízení pod registračními čísly nejpozději 25. dubna 2014  termín odeslání rozhodnutí o nepřijetí je nejpozději 25. dubna

6 V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči do studijních oborů  37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy  75-41-M/01 Sociální činnost přijímáni podle: › výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, › hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, › umístění ve vědomostních soutěžích, › podmínkou přijetí je klasifikace z předmětů český jazyk, matematika a cizí jazyk v posledním ročníku nejvýše stupněm dobrý.

7 V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči do učebních oborů  23-51-H/01 Strojní mechanik  23-56-H/01 Obráběč kovů  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  26-51-H/01 Elektrikář  65-51-H/01 Kuchař – číšník  69-51-H/01 Kadeřník  69-54-E/01 Provozní služby (dvouletý obor) přijímáni podle: › hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, › umístění ve vědomostních soutěžích.

8 V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči do učebních oborů ve zkrácené formě studia (obory jsou určeny pro uchazeče s maturitou, doba studia je 1 rok)  26-51-H/01 Elektrikář  69-51-H/01 Kadeřník  23-56-H/01 Obráběč kovů přijímáni podle: › hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, › umístění ve vědomostních soutěžích.

9 V prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči do oborů nástavbového studia (pro uchazeče, kteří mají výuční list)  64-41-L/51 Podnikání - denní forma studia  64-41-L/51 Podnikání - dálková forma studia přijímáni podle: › hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání ve střední škole, › umístění ve vědomostních soutěžích.

10 Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení a v pořadí určeném výsledky přijímacího řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy před budovou Husova č. 283 v Bohumíně a na webových stránkách školy (www.sosboh.cz).www.sosboh.cz

11 Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno nejpozději 25. dubna. Rozhodnutí je doručováno do vlastních rukou zletilého uchazeče, nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, po uplynutí lhůty pro uložení – pět pracovních dnů - se považuje za doručené. Rozhodnutí lze vyzvednout osobně na studijním oddělení školy. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od jeho doručení. V rámci autoremedury je možná změna rozhodnutí (ředitelka střední školy buď odvolání vyhoví, nebo je postoupí krajskému úřadu).

12 K naplnění předpokládaného počtu žáků budou vyhlášena v případě nutnosti další kola přijímacího řízení a jejich podmínky. V dalších kolech přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení je nutné › oznámit počty volných míst KÚ MSK, › zveřejnit informace o počtu volných míst a podmínkách přijímacího řízení.

13 › Každý uchazeč má k dispozici pouze jeden zápisový lístek. › Potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole. › Musí být odevzdán do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (na úřední desce a na webu školy). V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka. › Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (výjimka je případ přijetí na odvolání). › O vydání náhradního zápisového lístku na základě písemné žádosti (přiloženo i čestné prohlášení o tom, že původní ZL nebyl a nebude uplatněn) bez zbytečného odkladu lze požádat KÚ MSK. ZL bude označen jako „NÁHRADNÍ“.

14 V oblasti přijímacího řízení doporučujeme sledovat › www.msmt.cz › www.sosboh.cz › http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/sk_prijimaci_rizeni.html#zapisove_listky http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/sk_prijimaci_rizeni.html#zapisove_listky Informace ve škole: studijní referentka školy – p. Jana Krausová, telefon 596 097 908, mobil 731 134 082 e-mail: jkrausova@sosboh.cz


Stáhnout ppt " Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění."

Podobné prezentace


Reklamy Google