Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)"— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

2 www.infoabsolvent.cz www.atlasskolstvi.czwww.nuv.cz www.atlasskolstvi.czwww.nuv.cz www.stredniskoly.czwww.gwo.cz www.stredniskoly.czwww.gwo.cz www.noveistp.cz http://portal.mpsv.cz www.noveistp.czhttp://portal.mpsv.cz www.narodni-kvalifikace.czwww.msmt.cz www.narodni-kvalifikace.czwww.msmt.cz www.didaktis.cz www.zaskolou.cz www.didaktis.czwww.zaskolou.cz www.zkousky-nanecisto.cz www.scio.cz www.zkousky-nanecisto.czwww.scio.cz www.skolaonline.cz www.ceskaskola.cz www.skolaonline.czwww.ceskaskola.cz www.skolaprovsechny.cz http://is.braillnet.cz/skoly.php www.platy.cz http://is.braillnet.cz/skoly.phpwww.platy.cz www.budoucnostprofesi.cz www.platy-mzdy.cz www.budoucnostprofesi.czwww.platy-mzdy.cz 1.) Některé z internetových adres pro přípravu k přijímacím zkouškám:

3 V prvním kole může žák odevzdat až 2 přihlášky na střední školy. Přihlášky předávají zákonní zástupci žáka sami přímo na příslušné střední školy, a to nejpozději do 15. 3. 2015, v případě přihlášek do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2014. Pro přijímací řízení ředitel SŠ stanoví jednotná kriteria pro všechny uchazeče v každém jednotném kole, spolu s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů a termíny konání přijímacích zkoušek a zveřejní tyto údaje pro obory s talentovou zkouškou do 30.10.2014 a pro ostatní obory do 31.1.2015. (V praxi to znamená, že žáci ZŠ budou znát kriteria dříve než odevzdají přihlášky). Pokud se ředitel SŠ rozhodne pro konání přijímací zkoušky, stanoví pro první kolo nejméně 2 termíny. Uchazeč uvádí zvolený termín přijímací zkoušky už na přihlášce. Přijímací zkoušky v prvním kole se budou konat v dubnu 2015.

4 Ředitel SŠ odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Pokud je žák přijat ke studiu na střední škole, musí si výsledky zjistit na www stránkách školy nebo na úřední desce příslušné školy, kde bude uveden pod přiděleným registračním číslem. Pokud žák nebyl přijat, neznamená to, že by tím jeho možnosti ve studiu na SŠ skončily. Ředitelé SŠ, kteří v prvním kole nenaplnili třídy, mohou vyhlásit druhé a případně další kola. O počtu volných míst jsou povinni informovat krajský úřad a ten tyto údaje zveřejní na internetových stránkách a své vývěsní desce. Přihlášky do druhého kola odevzdává žák opět přímo řediteli SŠ a jejich počet není omezen. Uchazeč, který byl přijat ke vzdělávání na střední škole již v prvním kole, nemůže být v dalším kole přijat na jinou SŠ. Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

5 Do prvního ročníku víceletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí 5. resp. 7. ročník ZŠ. Ostatní postup je stejný jako u žáků 9. ročníku. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Je však potřeba k přihlášce přiložit kopii zprávy PPP. Uchazeč, který byl přijat na střední školu, musí přijetí potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Ten obdrží na ZŠ pouze jeden, a to v termínu do 15. 3. 2015. Zákonný zástupce žáka odevzdá tento vyplněný lístek příslušné střední škole, pro kterou se rozhodl, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno přijetí žáka. Úplné informace o přijímacím řízení na střední školy naleznete na: http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info. výchovný poradce: Mgr. Božena Vintrová


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)"

Podobné prezentace


Reklamy Google