Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

2 Výsledky jednotných přijímacích zkoušek ve šk. roce 2014/2015 2 Průměrný bodový zisk dle skupin oborů vzdělání Česká republika Pardubický kraj Matematika Český jazyk Matematika Gymnázium 8leté27,127,328,027,4 Gymnázium 4leté28,735,230,736,0 Obory M s maturitou bez OV19,928,221,629,1 Obory L/0 s maturitou s OV16,124,518,325,2 Poznámka: OV – odborný výcvik

3 Neúspěšní uchazeči o čtyřleté obory v jednotných zkouškách ve šk. roce 2014/2015 3 Skupina oborů vzdělání Matematika Český jazyk Alespoň v jednom předmětu Celkem14,8 %11,4 %20,7 % Gymnázium 4leté2,2 %1,1 %3,1 % Obory M s maturitou bez OV16,8 %12,6 %23,4 % Obory L/0 s maturitou s OV27,1 %23,4 %39,2 % Poznámka: OV – odborný výcvik, doporučené hranice úspěšnosti (MA 10 bodů a ČJ 20 bodů)

4 4

5 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů v 1. kole přijímacího řízeníoborů vzdělání s maturitní zkouškouověřování je určeno pro uchazeče, kteří podají ve šk. roce 2015/2016 přihlášku ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou Umění a užité uměníGymnázium se sportovní přípravouověřování se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou vzdělávání, výjimkou jsou také obory vzdělání s talentovou zkouškou – obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou 5

6 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení jednotné testyv rámci ověřování budou uchazeči konat jednotné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky k ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy Cermatrealizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) 6

7 Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení ověřování je pro střední školy do doby nové právní úpravy novelou školského zákona dobrovolné a bude se konat ve středních školách, které se krajským úřadům přihlásí do 15. října 2015 v Pardubickém kraji se do pokusného ověřování zapojí: –všechny krajem zřizované střední školy –všechny krajem zřizované střední školy s maturitními obory vzdělání –EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o. 7

8 Termíny zkoušek v rámci pokusného ověřování v jednom řádném termínuv jednom náhradním termínupřijímací zkoušky v rámci pokusného ověřování se uskuteční v jednom řádném termínu a v jednom náhradním termínu výsledky testůobdržítaké škola uvedená v přihlášce na druhém místěvýsledky testů uchazeče obdrží od Cermatu také škola uvedená v přihlášce na druhém místě (bude-li do ověřování zapojena) 8 Studium Řádný termín testů Náhradní termín testů Čtyřleté 15. 4. 2016 13. 5. 2016 Šestileté a osmileté 18. 4. 2016 13. 5. 2016

9 Přihlašování ke vzdělávání dvě přihláškyuchazeč může do 1. kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání ve střední škole podat dvě přihlášky, a to do 15. března 2016 (resp. do 30. listopadu 2015 v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou) na přihlášce uvede obě školypokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání na téže škole), na přihlášce uvede obě školy (popř. obory) pořadínení závazné odevzdání zápisového lístkupořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, není závazné z hlediska odevzdání zápisového lístku, ale má vliv na místo konání přijímacích zkoušek na prvním místě tu školu, kde chce zkoušky konatkonají-li se v obou středních školách, na které se uchazeč hlásí, jednotné přijímací zkoušky, uvede uchazeč na prvním místě tu školu, kde chce zkoušky konat 9

10 Nové formuláře přihlášek ke studiu

11 Přihlašování ke vzdělávání testy koná uchazeč ve škole uvedené na prvním místějednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě; v případě, že škola na prvním místě není do ověřování přihlášena, koná testy ve škole uvedené na druhém místě (pokud je do ověřování zapojena) odevzdá uchazeč na obě střední školy dodrží stejné pořadí středních školvyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání) pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické) v dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce pouze jednu střední školu (resp. jeden obor vzdělání), počet přihlášek není v dalších kolech omezen 11

12 Specifikace jednotných zkoušek v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, v některých otevřených úlohách (včetně úloh z konstrukční geometrie) bude požadován a hodnocen i postup řešení povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny chybné odpovědi nebudou penalizovány Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 60 min –časový limit je 60 min maximální počet bodů50 –celkový maximální počet bodů z testu je 50 Matematika Matematika 60 min –časový limit je 60 min maximální počet bodů50 –celkový maximální počet bodů z testu je 50 12

13 Specifikace jednotných zkoušek testování proběhne metodou tužka – papír pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním nebude Cermat připravovat modifikovaná zadání, případnou modifikaci zajistí střední škola, o případné prodloužení času na vykonání testu rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení (posudek žák doloží k přihlášce ke vzdělávání) od 1. do 5. února 2016 přijímací zkoušky nanečistostřední školy mohou v týdnu od 1. do 5. února 2016 zorganizovat pro uchazeče přijímací zkoušky nanečisto přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v uvedeném termínu ve všech gymnáziích zřizovaných Pardubickým krajem 13

14 Výsledky jednotných zkoušek Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám 21. dubna 2016 21. dubna 2016 do 24.00 hodin pro čtyřleté obory, 22. dubna 2016 22. dubna 2016 do 24.00 hodin pro víceletá gymnázia a 19. května 2016 19. května 2016 do 24.00 hodin pro náhradní termín testů seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2016ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2016 14

15 Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání zapojených do pokusného ověřování uchazeči budou hodnoceni na základě:uchazeči budou hodnoceni na základě: hranice úspěšnosti bude Cermatem pouze doporučena –výsledků dosažených v jednotných testech (hranice úspěšnosti bude Cermatem pouze doporučena) –hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání –výsledku další přijímací či talentové zkoušky (bude-li stanovena) –dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče hodnocení jednotných testů ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem bude podílet nejméně jednou polovinouhodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet nejméně jednou polovinou 15

16 ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajemv součtu bodů z obou testůpodmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice: Čtyřleté studium Gymnázium 35 bodůGymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných ostatní obory vzdělání 20 bodůostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 20 bodů ze 100 možných Osmileté studium Gymnázium 30 bodůGymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných 16 Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání zapojených do pokusného ověřování

17 Další kola přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkouškyv dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy nezohledňovat výsledky jednotných testů z 1. kola přijímacíhoPardubický kraj doporučí ředitelům středních škol nezohledňovat výsledky jednotných testů z 1. kola přijímacího řízení v dalších kolech 17

18 Časté dotazy Počet přihlášek ke vzdělávání 2 přihlášky oborech vzdělánív prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou s talentovou zkouškou, a to bez rozdílu zřizovatele střední školy není dotčeno právo uchazeče podat další 2 přihláškypodáním přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další 2 přihlášky oborech vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky (bez rozdílu zřizovatele střední školy) počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky není omezen 18

19 Časté dotazy Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání do 3 pracovních dnůředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky zveřejní seznam přijatých nepřijatýmodešle rozhodnutí o nepřijetíředitel školy stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) odešle rozhodnutí o nepřijetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílajírozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílají, považují se za oznámená zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu lhůta pro odevzdání zápisového lístkudnem následujícím po dni zveřejnění seznamu začíná běžet přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku 19

20 Časté dotazy Zápisový lístek zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že: přijat na základě odvolání –jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání –odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou –odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky 20

21 Časté dotazy Zápisový lístek je žákem základní školyna základní školeuchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole v ostatních případech krajský úřadv ostatních případech (žáci víceletých gymnázií a jiných středních škol, uchazeči, kteří nejsou žáky žádné školy…) vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístekv případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek 21

22 Informace k přijímacímu řízení informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz)www.klickevzdelani.czwww.msmt.czwww.cermat.cz 22

23 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google