Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

2 2 •Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010 schválila doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v maturitních oborech •doporučení se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou vzdělávání •výjimkou jsou také obory vzdělání, které mají v RVP stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška – obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou Jednotné přijímací zkoušky

3 3 •přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání budou mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat test z obecných studijních předpokladů •dodavatelem testů bude společnost SCIO •test z českého jazyka bude obsahovat 40 úloh na 45 minut čistého času, test z matematiky 30 úloh na 60 minut čistého času a test z obecných studijních předpokladů 60 úloh na 60 minut čistého času •ve všech testech budou úlohy s výběrem jediné správné odpovědi z několika možností, za chybnou odpověď bude část bodu odečtena

4 Termíny konání přijímacích zkoušek •v prvním kole přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 23., 24. a 25. dubna 2012 Ředitel školy stanoví pro konání přijímacích zkoušek nejméně dva z uvedených termínů. Výsledky budou k dispozici 25. dubna 2012 od 18:00 hod. •v prvním kole přijímacího řízení do osmiletých oborů vzdělání proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 23. a 24. dubna 2012 Výsledky budou k dispozici 24. dubna 2012 od 18:00 hod. •náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek je předběžně stanoven na 7. květen 2012 Výsledky budou k dispozici v tentýž den od 16:00 hod. 4

5 Přijímací zkoušky nanečisto •přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče proběhnou na středních školách v březnu 2012, přesný termín stanoví ředitel školy •testy v rámci přijímacích zkoušek nanečisto budou mít stejnou časovou dotaci a stejný počet otázek jako „ostré“ přijímací zkoušky •CENA: trojice testů OSP, M a ČJ – 100 Kč nebo 130 Kč test OSP – 60 Kč nebo 50 Kč 5

6 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, čtyřleté studium •1. část – počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP Uchazeč může získat maximálně 130 bodů, z čehož: –český jazyk bude ohodnocen max. 40 body –matematika bude ohodnocena max. 30 body –obecné studijní předpoklady budou ohodnoceny max. 60 body •2. část – počet bodů získaných na základě prospěchu na konci osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 50 bodů) a to z matematiky, českého jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu; způsob přidělování bodů bude jednotný na všech krajem zřizovaných gymnáziích •3. část – za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium může škola přidělit žákovi max. 5 bodů 6

7 Součet známek Průměrný prospěch Přidělené body Součet známek Průměrný prospěch Přidělené body 161,0050,00271,6934,88 171,0649,88281,7532,00 181,1349,50291,8128,88 191,1948,88301,8825,50 201,2548,00311,9421,88 211,3146,88322,0018,00 221,3845,50332,0613,88 231,4443,88342,139,50 241,5042,00352,194,88 251,5639,8836 - 802,25 – 5,000 261,6337,50 Body přidělené za průměrný prospěch z vybraných předmětů Čtyřleté gymnázium

8 Grafické znázornění přidělených bodů za průměrný prospěch z vybraných předmětů - čtyřleté gymnázium

9 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, čtyřleté studium •celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí – maximální počet bodů je 185 •podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení – 104 bodů všechna další kola přijímacího řízení – 95 bodů

10 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, osmileté studium •1. část – počet bodů dosažených v testu z OSP (max. 60 bodů) •2. část – počet bodů získaných na základě prospěchu v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy (max. 20 bodů); způsob přidělování bodů bude jednotný na všech krajem zřizovaných gymnáziích – v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, započte se známka z tohoto předmětu při hodnocení prospěchu žáka dvakrát •3. část – za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium může škola přidělit žákovi max. 2 body 10

11 Součet známekPrůměrný prospěchPřidělené body 51,0020 61,0616 71,1312 81,198 91,254 10 - 251,310 Body přidělené za průměrný prospěch z vybraných předmětů Osmileté gymnázium

12 Grafické znázornění přidělených bodů za průměrný prospěch z vybraných předmětů - osmileté gymnázium

13 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, osmileté studium •celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí – maximální počet bodů je 82 •podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení – 50 bodů všechna další kola přijímacího řízení – 45 bodů

14 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Ostatní obory vzdělání •1. část – počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP Uchazeč může získat maximálně 130 bodů, z čehož: –český jazyk bude ohodnocen max. 40 body –matematika bude ohodnocena max. 30 body –obecné studijní předpoklady budou ohodnoceny max. 60 body •2. část – body přidělované uchazeči za prospěch na základní škole, za talentové zkoušky, další aktivity, výsledky v soutěžích apod. stanoví ředitel školy 14

15 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Ostatní obory vzdělání •podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení: obor vzdělání Obchodní akademie – 45 bodů ostatní obory vzdělání – 33 bodů všechna další kola přijímacího řízení: obor vzdělání Obchodní akademie – 40 bodů ostatní obory vzdělání – 26 bodů 15

16 Další kola přijímacího řízení •uchazeč může uplatnit výsledky z testů absolvovaných v prvním kole přijímacího řízení •pokud uchazeč v předešlých kolech přijímacího řízení test nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek testů z předešlých kol, bude moci přijímací zkoušku formou SCIO testů vykonat 16

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google