Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

2 2 Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010 schválila doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v maturitních oborech doporučení se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou vzdělávání výjimkou jsou také obory vzdělání, které mají v RVP stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška – obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou Jednotné přijímací zkoušky

3 3 uchazeči o studium ve čtyřletých oborech vzdělání budou konat testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat test z obecných studijních předpokladů dodavatelem testů bude společnost SCIO test z českého jazyka - 40 úloh na 45 minut, test z matematiky - 30 úloh na 60 minut, test z obecných studijních předpokladů 60 úloh na 60 minut ve všech testech budou úlohy s výběrem jediné správné odpovědi z několika možností, za chybnou odpověď bude část bodu odečtena

4 Termíny konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 23., 24. a 25. dubna 2012 –ředitel školy stanoví pro konání přijímacích zkoušek nejméně dva z uvedených termínů –výsledky budou k dispozici 25. dubna 2012 od 18:00 hod v prvním kole přijímacího řízení do osmiletých oborů vzdělání proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 23. a 24. dubna 2012 –výsledky budou k dispozici 24. dubna 2012 od 18:00 hod náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek je předběžně stanoven na 7. květen 2012 –výsledky budou k dispozici v tentýž den od 16:00 hod 4

5 Přijímací zkoušky nanečisto přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče proběhnou na středních školách v březnu 2012, přesný termín stanoví ředitel školy testy v rámci přijímacích zkoušek nanečisto budou mít stejnou časovou dotaci a stejný počet otázek jako „ostré“ přijímací zkoušky CENA: trojice testů OSP, M a ČJ – 100 Kč nebo 130 Kč test OSP – 60 Kč nebo 50 Kč 5

6 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, čtyřleté studium 1. část – počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP Uchazeč může získat maximálně 130 bodů, z čehož: –max. 40 bodů za test z českého jazyka –max. 30 bodů za test z matematik y –max. 60 bodů za test z obecných studijních předpokladů 2. část – počet bodů získaných na základě prospěchu na konci osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 50 bodů) a to z matematiky, českého jazyka, prvního cizího jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu; způsob přidělování bodů bude jednotný na všech krajem zřizovaných gymnáziích 6

7 Součet známek Průměrný prospěch Přidělené body Součet známek Průměrný prospěch Přidělené body 161,0050,00271,6934,88 171,0649,88281,7532,00 181,1349,50291,8128,88 191,1948,88301,8825,50 201,2548,00311,9421,88 211,3146,88322,0018,00 221,3845,50332,0613,88 231,4443,88342,139,50 241,5042,00352,194,88 251,5639,8836–802,25–5,000 261,6337,50 Body přidělené za průměrný prospěch z vybraných předmětů Čtyřleté gymnázium 7

8 Grafické znázornění přidělených bodů za průměrný prospěch z vybraných předmětů – čtyřleté gymnázium 8

9 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, čtyřleté studium 3. část – za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium může škola přidělit žákovi max. 5 bodů celkové hodnocení uchazeče v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí – maximální počet bodů je 185 podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení – 104 bodů všechna další kola přijímacího řízení – 95 bodů 9

10 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, osmileté studium 1. část – počet bodů dosažených v testu z OSP (max. 60 bodů) 2. část – počet bodů získaných na základě prospěchu v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy (max. 20 bodů); způsob přidělování bodů bude jednotný na všech krajem zřizovaných gymnáziích – v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, započte se známka z tohoto předmětu při hodnocení prospěchu žáka dvakrát 3. část – za další aktivity, výsledky v soutěžích a zájem o studium může škola přidělit žákovi max. 2 body 10

11 Součet známekPrůměrný prospěchPřidělené body 51,020 61,216 71,412 81,68 91,84 10–252,0–5,00 Body přidělené za průměrný prospěch z vybraných předmětů Osmileté gymnázium 11

12 Grafické znázornění přidělených bodů za průměrný prospěch z vybraných předmětů – osmileté gymnázium 12

13 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, osmileté studium celkové hodnocení uchazeče v přijímacím řízení bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí – maximální počet bodů je 82 podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení – 50 bodů všechna další kola přijímacího řízení – 45 bodů 13

14 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Ostatní obory vzdělání počet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP Uchazeč může získat maximálně 130 bodů, z čehož: –max. 40 bodů za test z českého jazyka –max. 30 bodů za test z matematiky –max. 60 bodů za test z obecných studijních předpokladů způsob hodnocení uchazeče za prospěch na základní škole, za talentové zkoušky, další aktivity, výsledky v soutěžích apod. stanoví ředitel školy 14

15 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Ostatní obory vzdělání podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující minimální bodové hranice: 1. kolo přijímacího řízení: obor vzdělání Obchodní akademie – 45 bodů ostatní obory vzdělání – 33 bodů všechna další kola přijímacího řízení: obor vzdělání Obchodní akademie – 40 bodů ostatní obory vzdělání – 26 bodů 15

16 Další kola přijímacího řízení uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení v dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč uplatnit výsledky z testů absolvovaných v některém z předešlých kol pokud uchazeč v předešlých kolech přijímacího řízení test nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek testů z předešlých kol, bude moci přijímací zkoušku formou SCIO testů vykonat 16

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google