Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 REFORMA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
duben 2013

2 Hlavní parametry reformních opatření v oblasti mzdových prostředků a odvodů, ONIV
pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ (vč. konzervatoří) a VOŠ financování prostřednictvím jednotných normativů stanovených MŠMT účelem → vyrovnat mezikrajové rozdíly nepedagogové + pedagogové ZUŠ, MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízeních a školských zařízení (ŠD, ŠK,DDM, DD, DM, internátů, PPP, SPC) financování obdobně jako dosud → pomocí krajských normativů

3 Financování pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ (vč. konzervatoří), VOŠ
rozdělení v kompetenci MŠMT princip jednotných republikových oborových normativů s celostátní působností tvoří přibližně 70 % z rozpočtu regionálního školství

4 Financování všech nepedagogických pracovníků a pedagogů ZUŠ, školských zařízení
rozdělení v kompetenci krajských úřadů tvoří přibližně 30 % z rozpočtu regionálního školství zachování stávajícího principu systému republikových a krajských normativů závazné postupy pro financování této oblasti stanoví MŠMT směrnicí (nebo vyhláškou)

5 Oborový normativ 1 dítě v MŠ jednotřídní MŠ vícetřídní MŠ
1 žáka v prvním stupni ZŠ ZŠ pouze s prvním stupněm ZŠ plně organizované 1 žáka v druhém stupni ZŠ 1 žáka SŠ skupiny nákladově srovnatelných oborů vzdělání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole případné členění na normativ pro teoretickou a praktickou část vzdělávání

6 Institucionální příspěvky pro MŠ a ZŠ
určeny pro subjekt – pro MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ (a odloučené pracoviště) účelem je podpora vzdělávání žáků v ZŠ a v MŠ nutnost existence i menších škol (dostupnost) povinnost přijmout (do výše kapacity) takový počet žáků, který se přihlásí institucionální příspěvek je jednotný bez ohledu na velikost subjektu má-li škola výjimku z minimálního počtu dětí či žáků, institucionální příspěvek se úměrně krátí

7 Institucionální příspěvek pro MŠ a ZŠ
pro každou mateřskou školu a každé odloučené pracoviště mateřské školy pro každý první stupeň základní školy a každé odloučené pracoviště pro druhé stupně základní školy v obci (pokud je jich u jednoho zřizovatele více) - počet žáků všech 2. stupňů u jednoho zřizovatele se vydělí číslem 200. Takto vypočítaným koeficientem se vynásobí hodnota institucionálního příspěvku

8 Metody určení výše finančních prostředků
Prostředky z kapitoly MŠMT Škola/školské zařízení Platy pedagogů, učebnice, učební pomůcky, DVPP Platy nepedagogů Provoz MŠ, ZŠ Oborový normativ + institucionální příspěvek Republikové/krajské normativy Zřizovatel/ostatní zdroje/ SŠ, konzervatoře, VOŠ Oborový normativ ZUŠ Školská zařízení

9 Finanční tok v úrovni MŠMT - kraj
z úrovně MŠMT objem prostředků pro krajský úřad vypočten jako součet částky stanovené podle oborových normativů a jednotek výkonu ve školách v příslušném kraji vč. institucionálního příspěvku pro MŠ, ZŠ a částky vypočtené podle obdoby současných republikových normativů

10 Finanční tok v úrovni kraj - škola
z úrovně krajů - objem prostředků pro Š/ŠZ stanoven podle oborových normativů a jednotek výkonu na škole (vč. instituc. příspěvku pro MŠ, ZŠ) mzdy pedagogů včetně odvodů + ONIV → pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŚ podle krajských normativů mzdy pedagogů včetně odvodů → pro ŠD, ŠK, ZUŠ, DDM, DD, DDM, Internáty, PPP, SPC a MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízeních mzdy nepedagogů včetně odvodů → pro všechny subjekty

11 Finanční tok v úrovni kraj - škola
takto rozepsané prostředky by se pro každý právní subjekt sečetly rozdělení finančních prostředků v rámci subjektu by bylo plně v pravomoci ředitele Š/ŠZ záměrem MŠMT je, aby dosavadní členění finančních prostředků podle ukazatelů (platy, OON, odvody, ONIV) bylo pouze orientační, nikoliv závazné

12 Náběh nového systému financování
zavedení reformy se předpokládá od legislativně připraveno do účelem – ponechat dostatečný časový prostor k porovnání finančních dopadů a případným změnám tvorba rezervy - v přechodovém období by měla být vyšší – využití ke krytí kritických dopadů

13 Předběžný rozbor - Pk MŠMT zpracovalo pouze modelové příklady financování denního studia pro MŠ, ZŠ, SŠ, navržené částky budou ještě upravovány cíleně jsou podporovány vybrané okruhy škol – MŠ, ZŠ pouze s 1. stupněm významný negativní dopad na SŠ

14 Prozatím není řešeno financování VOŠ, konzervatoří
financování vzdělávání žáků se speciálními potřebami víceoborové třídy – střední školství financování jiných forem studia než denní

15 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "REFORMA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google