Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení

2 Harmonogram Příprava podmínek a určení počtu studentů

3 Harmonogram Příprava podmínek a určení počtu studentů
Schválení podmínek akademickým senátem

4 Harmonogram Příprava podmínek a určení počtu studentů
Schválení podmínek akademickým senátem Den otevřených dveří

5 Harmonogram Příprava podmínek a určení počtu studentů
Schválení podmínek akademickým senátem Den otevřených dveří Lhůta pro podávání přihlášek

6 Harmonogram Příprava podmínek a určení počtu studentů
Schválení podmínek akademickým senátem Den otevřených dveří Lhůta pro podávání přihlášek Ověření splnění podmínek pro přijetí (přij. zkouška)

7 Harmonogram Příprava podmínek a určení počtu studentů
Schválení podmínek akademickým senátem Den otevřených dveří Lhůta pro podávání přihlášek Ověření splnění podmínek pro přijetí (přij. zkouška) Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

8 Harmonogram Příprava podmínek a určení počtu studentů
Schválení podmínek akademickým senátem Den otevřených dveří Lhůta pro podávání přihlášek Ověření splnění podmínek pro přijetí (přij. zkouška) Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu Zápis do prvního ročníku

9 Harmonogram Odvolací řízení

10 Harmonogram Odvolací řízení Druhé kolo přijímacího řízení

11 Harmonogram Odvolací řízení Druhé kolo přijímacího řízení
Dodatečný zápis do prvního ročníku

12 Harmonogram Odvolací řízení Druhé kolo přijímacího řízení
Dodatečný zápis do prvního ročníku Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení

13 Podmínky pro přijetí ke studiu
Vysokoškolský zákon (§§ 48 – 51) Statut univerzity a fakulty (část II, článek 6) Studijní a zkušební řád (článek 17) Vedení fakulty Schválení akademickým senátem

14 Podmínky pro přijetí ke studiu
Způsob a lhůta pro podávání přihlášek Výše poplatku a způsob jeho úhrady Požadavky na předchozí vzdělání Kritéria pro přijetí Způsob rozhodování o přijetí Počty přijímaných studentů

15 Aktuální podmínky pro přijetí
Bc studijní průměr ze všech povinných předmětů za 1. pololetí závěrečného ročníku střední školy Mgr bodový zisk při přijímací zkoušce Ph.D. složení přijímací zkoušky vypracování tezí k tématu dizertační práce

16 Počty přijímaných studentů
Konkrétní počty stanovuje fakulta MŠMT stanovuje počty financovaných studentů = limitní počty studentů Limitní počet je určen pro univerzitu jako celek Jsou financováni pouze studenti, kteří nestudují déle, než je standardní doba studia + jeden rok MŠMT vychází z počtu k předchozího roku

17 První ročníky studijních programů
Samostatně pro všechny stupně studia (B1, N1, P1) Každoroční snižování limitního počtu o 5 % (s výjimkou doktorských studijních programů) Snižování limitního počtu ovlivňuje nezaměstnanost absolventů a kvalita vysoké školy (zejména výkony v oblasti vědy a výzkumu) Započítává se skutečné počet studentů nebo určený limit, podle toho, co je nižší

18 Vyšší ročníky studijních programů
Vychází z limitních počtů minulých let Je-li skutečný počet nižší, pak se započítává tento nižší počet studentů

19 Rozhodování o počtu studentů
Počet přijatých > počet zapsaných Počet zapsaných > počet k

20 Počty financovaných studentů

21 Poplatky za přijímací řízení
Výše poplatku 500 Kč za přihlášku Poplatek je v současné době stanoven přímo statutem Univerzity Pardubice a fakulta jej nemá možnost měnit.

22 Podpora uchazečů o studium
Přípravné kurzy z matematiky Stipendium pro nadané studenty Výše Kč Složení státní maturity v roce s výsledkem „prospěl s vyznamenáním“

23 Přijímací zkouška NMgr
Testy Automatické vyhodnocování Výsledky jsou známé následující den

24 Přijímání zahraničních uchazečů
Studijní programy Bc System Engineering and Informatics NMgr System Engineering and Informatics Ph.D. System Engineering and Informatics Applied Informatics Economic Policy and Administration Test přijímací zkoušky zaslaný em Na vypracování testu mají uchazeči omezený čas Poplatek za studium musí být uhrazen nejpozději v den zápisu

25 Zapojení akademických pracovníků
Realizace přípravných kurzů Příprava testových otázek – NMgr Pomoc v komisích přijímacích zkoušek (distribuce testů, dozor)


Stáhnout ppt "Přijímací řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google