Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování vysokých škol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování vysokých škol"— Transkript prezentace:

1 Financování vysokých škol

2 Příspěvek na vzdělávací činnost (10)
Příspěvek (na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost) Ukazatel A: Počet studentů 77,5 % Ukazatel K: Kvalita a výkon 22,5 % Pravidla financování VVŠ

3 Ukazatel A – počet studentů
Jen standardní doba studia + jeden rok Koeficienty náročnosti (1,0 a 1,65) Limitní počet nebo skutečnost (co je menší) První ročníky předchozí rok : indikátor kvality Bc (B1) 95 : 05 NMgr (N1) 90 : 10 snižování o 5 % podle nezaměstnanosti absolventů PhD (P1) 80 : 20 Vyšší ročníky

4 Ukazatel A – indikátory kvality
Indikátor kvality a výkonu B1 N1 P1 Výsledky výzkumu, vývoje a inovací (RIV) 29,5% 39 % 44,5% Výsledky umělecké činnosti 0,5% 1% Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací 5% 10% Vlastní příjmy Kvalifikační struktura akademických pracovníků 30% 20% Zahraniční studenti Samoplátci Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů Studenti přijatí v rámci mobilitních programů

5 Počty financovaných studentů

6 Finance podle studentů

7 Ukazatel K – kvalita a výkon
Cíl: podpora kvalitních výstupů vysokých škol Přerozdělování finančních prostředků podle úspěšnosti v jedenácti indikátorech kvality Meziroční zlepšení výsledků = nárůst financí Rosteme vzhledem k ostatním univerzitám?

8 Ukazatel K – indikátory kvality
váha Započítané body RIV (výsledky vědecké činnosti) 26% Započítané body RUV (výsledky umělecké činnosti) 2% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 3% Mezinárodní granty 5% Vlastní příjmy Vážený počet profesorů a docentů Zaměstnanost absolventů 32% Cizinci v příslušném typu studijního programu Samoplátci v příslušném typu studijního programu Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů 11% Studenti přijatí v rámci mobilitních programů

9 Finance podle kvality

10 Rozvoj výzkumné organizace (25)
Rozdělení financí podle bodového hodnocení výsledku výzkumu a vývoje (RIV)

11 Finance RVO

12 Specifický vysokoškolský výzkum (20)
Zapojení studentů do výzkumu Studentská grantová soutěž (SGS) Mgr a PhD studenti Jeden ze zdrojů stipendií Kritéria pro rozdělení financí Počet absolventů Mgr a PhD studijních programů Aktivní doktorská studia ve standardní době + 1 rok Bodové hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (RIV)

13 Finance – specifický VŠ výzkum

14 Ostatní finanční zdroje
Účelové prostředky vědy a výzkumu Projekty z operačních programů EU Prostředky na stipendia Vlastní příjmy a doplňková činnost

15 Struktura nákladů Mzdové náklady Celouniverzitní náklady Stipendia
Ostatní provozní náklady

16 Struktura výnosů Příspěvek na vzdělávací činnost
Rozvoj výzkumné organizace Studentská grantová soutěž Účelové prostředky Ostatní

17 Účast na celouniverzitních projektech
IN2 VAP DOCEO UNIT UNICOM HANDICAPY BRAVO GROFF POSTDOK ROUTER


Stáhnout ppt "Financování vysokých škol"

Podobné prezentace


Reklamy Google