Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Leden, 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Leden, 2009."— Transkript prezentace:

1 BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Leden, 2009.

2 Terciární vzdělávání Terciární vzdělání = veškeré standardní vzdělávání po získání maturitní zkoušky Terciární sektor se dělí na: 1)Vyšší odborné školy 2)Vysoké školy a) univerzitní b) neuniverzitní

3 Současný stav systému terciárního vzdělávání v ČR 1/2 Silné stránky: Propojování vzdělávací a výzkumné a vývoje činnosti Vysoká prestiž akademických pracovníků Vysoká ekonomická návratnost VŠ vzdělání Příznivé pokrytí ČR institucemi terciárního vzdělávání Slabé stránky: Vysoká míra neukončování studia (technické obory) Nesoulad mezi volbou uchazečů o studium a poptávkou po absolventech na trhu práce Nízká ekonomická zainteresovanost VŠ na kvalitě poskytovaného vzdělání Absence standardizovaného informačního systému o vysokých školách a o jejich hodnocení

4 Současný stav systému terciárního vzdělávání v ČR 2/2 Příležitosti:  Snížení nerovností k přístupu VŠ vzdělání  Možnost transformace vyšších odborných škol do systému vysokoškolského vzdělání  Zavedení krátkých, prakticky orientovaných studijních programů  Počet studentů vyššího věk a jim přizpůsobená výuka Hrozby:  Ztráta konkurenceschopnosti terciárního vzdělávání s dopady na konkurenceschopnost ekonomiky  Přetrvávající institucionální rivalita mezi vysokými školami  Nedostatek veřejných prostředků jako důsledek rozpočtových omezení a jiných politických priorit  Absence financí na založení průběžně financovaného systému půjček a odložení školného

5 Bílá kniha terciárního vzdělávání jejím předložením se plní cíle vlády: 1) „Vytvořit podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů“ 2) „Snížit sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání“

6 Strategický a koncepční dokument Předkládá vize vývoje terciárního vzdělávání v ČR v následujících 15-20 letech, „aby se ČR stala zemí s vysokým inovačním potenciálem, aniž by se vzdala péče o šířeji pojatou vzdělanost a kulturní kapitál země ve střední Evropě“ Předkládací zpráva. Dostupná z

7 Finanční pomoc studentům Základní studijní grant Půjčka na živobytí Stipendia - sociální, ubytovací, prospěchová, mimořádná Výdělek studenta z příležitostné práce osvobození od daně Podpora od rodičů Dostupné z Schéma Základní studijní půjčky

8 Vyjádřete svůj názor! Souhlasíte se zavedením školného na VŠ? Sníží nebo zvýší školné příležitost studentů ze sociálně nižších skupin ke studiu? Zvýší školné kvalitu vzdělání? Jaký máte názor na plánované zadlužování mladých lidí již za studentských let? Vrátí se nám skutečně naše investice do vzdělání?

9 Kritika Bílé knihy Sněm zástupců akademických senátů: „ Bílou knihu terciárního vzdělávání považujeme za nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství, ohrožující jeho demokratický charakter a nezastupitelnou funkci pro společnost.“ 1. Snadná zneužitelnost 2. Nerealizovatelnost 3. Krátkozrakost 4. Klamnost 5. Neufinancovatelnost http://www.blisty.cz/2009/3/6/art45688.html

10 Použité zdroje: Studentské městečko.cz [online]. 29. 07. 2008 [cit. 2010-04-15]. Bílá kniha rozděluje vysoké školy i politickou scénu. Dostupné z WWW:. DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Leden, 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google