Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělání a prosperita Nejlepší investice do budoucnosti je vzdělání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělání a prosperita Nejlepší investice do budoucnosti je vzdělání."— Transkript prezentace:

1 Vzdělání a prosperita Nejlepší investice do budoucnosti je vzdělání

2 Jaké je naše školství? 22/10/2011

3 Jaké je naše školství? ・ Je odrazem společnosti ・ Trpí stejnými neduhy jako celá společnost - nekoncepčností - nedostatkem morálních autorit - nedostatkem disciplíny 22/10/2011

4 Základní východiska ・ Vzdělávání chápeme jako prostředek ke zvýšení kvality života ・ Za vzdělání dětí jsou primárně odpovědni rodiče se všemi důsledky pro zúčastněné strany ・ Rozvíjejme talenty a starejme se o znevýhodněné 22/10/2011

5 Základní východiska ・ Celoživotní vzdělávání je nutným předpokladem pro zaměstnanost obyvatel i flexibilitu na trhu práce ・ Stát prostřednictvím vzdělání poskytuje veřejnou službu a garantuje její kvalitu ・ Stanovme kritéria pro výběr prioritních oborů, které budou podporované v celé linii vzdělávání 22/10/2011

6 Předpoklady úspěchu ・ Komplexní přístup ・ Vysoká míra společenského přijetí navrhované vzdělávací koncepce ・ Stanovení jednoznačných cílů a měřitelných kriterií 22/10/2011

7 Mateřské školy ・ Nedostatek míst je důsledkem absence strategického plánování ・ Legislativa týkající se MŠ ・ Měřitelná kritéria - počet neumístěných dětí v MŠ - počet dětí na 1 pedagogický úvazek v MŠ 22/10/2011

8 Základní školství - absolutní priorita systému ・ Škola je taková, jací jsou její učitelé ・ Kvalita studentů pedagogických fakult ・ Měřitelná kritéria - zvýšení počtu pedagogů – mužů v ZŠ - výuka jazyků a finanční gramotnosti ・ Podpora zdravého životního stylu dětí 22/10/2011

9 Regionální školství ・ Kritické faktory úspěchu - vyjasnění kompetencí mezi MŠMT a zřizovateli - vytvoření koncepce středoškolského a učňovského školství ・ Probíhá optimalizace bez stanovení kriterií ・ 8letá gymnázia pouze pro nejnadanější děti 22/10/2011

10 Regionální školství ・ Podpora středoškolských pedagogů ・ Studijní pobyty pro středoškoláky ・ Státní maturity jednodušší organizace, levnější forma ・ Rozvoj učňovského školství ・ Definování učňovských oborů vyžadujících maturitu ・ Legislativní úprava vztahů učeň – podnik 22/10/2011

11 Terciární vzdělávání ・ Kritické faktory úspěchu - stanovení kritérií pro prioritní obory - etablování bakalářů na trhu práce ・ Získávání vědeckých talentů i mimo země EU ・ Rozvoj celoživotního vzdělávání ・ Školné až po reakreditaci všech studijních programů (2015/2016) 22/10/2011

12 Věda, výzkum, inovace ・ Kritické faktory úspěchu - podpora špičkových vědců a excelentních pracovišť - spolupráce výzkumných pracovišť a komerční sféry ・ Zvýšení procenta soukromých zdrojů do V&V ・ Ochrana duševního vlastnictví ・ Podpora projektů, které mají inovační potenciál ・ Podpora zakládání spin-off firem 22/10/2011

13 Shrnutí Mateřské školy – legislativa Základní školy – absolutní priorita systému Střední a učňovské školství – kvalita, definice učňovských oborů s maturitou Vysoké školství – kritéria pro prioritní obory Věda, výzkum, inovace – podpora excelence

14 Máme ideály máme cíl známe cestu k prosperitě v duchovní i materiální oblasti vzdělání 22/10/2011


Stáhnout ppt "Vzdělání a prosperita Nejlepší investice do budoucnosti je vzdělání."

Podobné prezentace


Reklamy Google