Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 3. role vysokých škol Vladimír Kebo PRVŠ, Praha, 22. března 2007 Předsednictvo rady vysokých škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 3. role vysokých škol Vladimír Kebo PRVŠ, Praha, 22. března 2007 Předsednictvo rady vysokých škol."— Transkript prezentace:

1 1 3. role vysokých škol Vladimír Kebo PRVŠ, Praha, 22. března 2007 Předsednictvo rady vysokých škol

2 2 Osnova prezentace Slabá místa podpory spolupráce Dlouhodobý záměr MŠMT Podpora spolupráce na VŠB-TUO Spolupráce – tři role VŠ 3. role VŠ – služba veřejnosti 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

3 3 Struktura výzkumu není optimální z hlediska využívání výzkumných poznatků v praxi : Vysoký podíl základního výzkumu ve výdajích na VaV Vysoký podíl institucionální podpory ve výdajích na VaV Nízký podíl aplikovaného výzkumu - ve veřejných výdajích na VaV (kde je vyšší podíl základního výzkumu), ve výdajích podnikatelského sektoru na VaV (kde je vyšší podíl experimentálního vývoje) Slabá místa podpory spolupráce Zdroj: TC AV, projekt LocoMotive 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

4 4 Slabá místa podpory spolupráce Struktura vzdělávání - nízký počet absolventů terciárního vzdělávání Nízký počet absolventů, zejména přírodovědných a technických oborů Nízký počet absolventů doktorského studia Zdroj: TC AV, projekt LocoMotive 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

5 5 Nízká spolupráce veřejného sektoru s podnikatelským ve VaV - nízký podíl soukromých finančních zdrojů ve výdajích vládního sektoru a především sektoru vyššího školství. Podíl finančních zdrojů z podnikatelského sektoru ve výzkumu prováděném v sektoru vyššího školství Zdroj: TC AV, projekt LocoMotive Slabá místa podpory spolupráce 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

6 6 Dlouhodobý záměr MŠMT Cílem ministerstva je vytvořit konkurenceschopný, bohatě diverzifikovaný systém, který plní všechny tři základní funkce vysokých škol. Třetí neméně významnou oblastí činnosti vysokých škol je jejich úzká spolupráce s hospodářskou sférou (podniky, zaměstnavateli a dalšími odběrateli), spoluvytváření inovačních a technologických klastrů a zapojení se do rozvoje celého regionu, ve kterém vysoká škola působí (tzv. servisní funkce). 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

7 7 Dlouhodobý záměr MŠMT Základním cílem v této oblasti je zaměření výzkumu a vývoje tak, aby větší měrou, zejména prostřednictvím inovací a jejich úspěšných realizací, přispíval k hospodářskému růstu a zvýšení technologické úrovně země a tím i k její lepší prosperitě a konkurenceschopnosti. zvýšit objem veřejných prostředků na výzkum a vývoj až na 36 miliard korun v roce 2008 a dvojnásobný objem prostředků získat od soukromé sféry, dosáhnout změny postavení vysokých škol, které by mělo mnohem více odpovídat zvyklostem ve vyspělých zemích, –dosáhnout zvýšení podílu vysokých škol na výzkumu z dnešních 15 % na alespoň 20 % z celku (ve vyspělých zemích je obvyklých dokonce 30 %) 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

8 8 3. role na VŠ Aktivní podpora ODV, transferu technologií, cílově orientovaného výzkumu a vývoje a rozvoj inovační infrastruktury. Centra transferu technologií – základ servisních aktivit univerzit v regionech Aktivity v oblasti inovací směřovány na podporu všech složek proinovačních procesů: –zajištění kvalitních lidských zdrojů - vzdělávání, –moderní výzkumná infrastruktura VaV – inovační centra, –zvýšení úspěšnosti v získávání finančních prostředků ve veřejných soutěžích výzkumu a vývoje – internacionalizace. 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

9 9 Spolupráce na VŠB-TUO Budování infrastruktury – projekt CPIT –Výstavba objektů výzkumných a technologických laboratoří budovy TL1, TL2, TL3 a TL4. –Vybavení výzkumných a technologických laboratoří moderní přístrojovou, laboratorní a výzkumnou technikou. –Nárůst znalostí a dovedností využitelných k růstu konkurenceschopnosti regionu Moravskoslezsko - patenty, nové technologie a jejich transfer. –Vytvoření partnerské informační platformy - systém sběru a přenosu informací o výsledcích a potřebách VaV a partnerské platformy hospodářské sféry 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

10 10 VTPO 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

11 11 Spolupráce na VŠB-TUO Budování infrastruktury – TL2 CPIT –výstavba je předmětem projektu ev.č.: 029 v rámci OPPP, programu PROSPERITA –zabezpečení rozjezdu a provozu Podnikatelského inkubátoru CPIT a RCTT v rámci projektu technol. objektu CPIT – TL2 – vytváření prostředí pro firmy s inovačním potenciálem a podporu vzniku a rozvoje těchto firem 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

12 12 Spolupráce na VŠB-TUO CTT a ochrana duševního vlastnictví –projekt MPO „Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií“ –rozvoj inovačních procesů a přenášení nových řešení a technologie do výrobních programů –návrh balíčků služeb a jejich příprava pro realizaci oblast duševního vlastnictví, oblast rozvoje podnikání, oblast podpory projektů ČR a EU, oblast podpory partnerství, oblast komercionalizace. 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

13 13 Spolupráce vysokých škol Spolupráce při zadávání a řešení kvalifikačních prací studentů – BcP, DP, disertace. Spolupráce při studentských soutěžích – Cena Siemens, STOČ, středoškolské soutěže, … Vzdělávání v oblasti ochrany duševního vlastnictví, podpora patentových aktivit. Znalosti a dovednosti směřující k zakládání firem, podpora podnikavosti. 1. Oblast vzdělávání 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

14 14 Spolupráce vysokých škol Spolupráce na velkých projektech nadnárodních firem – Volkswagen - AutoŠkoda, Hyunday, Toshiba, … Spolupráce vysokých škol – Rockwell – ČVUT, Honnywell – VUT, Siemens -VŠB, … Spolupráce na mezinárodních projektech, Evropská unie – 7.RP, CoE, … Využití znalosti a dovednosti při zakládání spin-off firem, podpora podnikavosti. 2. Oblast výzkumu a vývoje 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

15 15 Spolupráce vysokých škol Spolupráce v regionálních sdruženích – klastry, projekty a programy MPO, … Spolupráce v rámci VTP, BIC, inovační centra – JIC, CPIT, … Naplnění regionálního poslání univerzit – centra vzdělanosti, póly excelence, … Rozvoj podnikání a podnikavosti v regionech – inkubátory, podpora spin-off firem, ODV. 3. Oblast služby veřejnosti 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

16 16 3. role vysokých škol Koncepce vybudování a naplnění služby veřejnosti – MŠMT + RVŠ, ČKR, … –lidské zdroje, - infrastruktura, - finance Finance – motivace podnikatelské sféry, inovační politika – Vláda ČR + MPO, OPPI Infrastruktura – VaVpI, inovační centra, Lidské zdroje – VpK, podnikání, TT, komercionalizace. 3. Role - služba veřejnosti 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

17 17 3. role VŠ - závěry Překonání bariér spolupráce nejen uvnitř univerzit – konkurence x spolupráce, … Prosazení centrální koncepce spolupráce – proinovační prostředí v rámci státu, snižování byrokracie, … Zvýšení flexibility vzdělávacích i výzkumných programů vzhledem k podnikatelské praxi, Nutnost univerzitních CTT s aktivní politikou ODV, podpora podnikatelství na spin-off firem. 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007

18 18 Děkuji za pozornost. Vladimír Kebo vladimir.kebo@vsb.cz 3. role vysokých škol, Předsednictvo rady vysokých škol, Praha, 22. března 2007 Předsednictvo rady vysokých škol


Stáhnout ppt "1 3. role vysokých škol Vladimír Kebo PRVŠ, Praha, 22. března 2007 Předsednictvo rady vysokých škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google