Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace v mateřské škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace v mateřské škole"— Transkript prezentace:

1 Evaluace v mateřské škole

2 Předškolní vzdělávání v systému veřejného vzdělávání
Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli Orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a tak získalo předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti

3 Systém kurikulárních dokumentů
NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ- státní úroveň RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY RVP PV RVP ZV RVP GV , RVP SOV Ostatní RVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – školní úroveň

4 Proč evaluace? Školský zákon zavádí do teorie i praxe škol dvouúrovňové kurikulum, resp. Rámcové a školní vzdělávací programy. Potřeba vlastního hodnocení školy je důsledkem právě tohoto pojetí kurikula, neboť školy si volí vlastní vzdělávací cesty a potřebují tedy zpětnou vazbu o tom, nakolik jsou tyto cesty účelné, kvalitní a účinné.

5 Legislativní rámec autoevaluace, vlastního hodnocení školy
Školský zákon ukládá školám všech úrovní provádět vlastní hodnocení jako povinnost. Stejně tak hovoří i příslušná vyhláška doplněná sdělením MŠMT i základní pedagogické dokumenty – rámcové vzdělávací programy pro všechny úrovně vzdělávání.

6 Evaluace v mateřské škole
Systém evaluace na každé škole je součástí ŠVP Obsah evaluace: 1. předmět evaluace 2. techniky evaluace 3. časový plán 4. odpovědnost

7 Metodická podpora v oblasti předškolního školství v současnosti
Autoevaluace mateřské školy Metodická příručka k vlastnímu hodnocení školy (Výzkumný ústav pedagogický 2008) Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy (Výzkumný ústav pedagogický 2007)

8 Evaluace v praxi Sběr informací – prostřednictvím , odborných článků apod. Příprava struktury vlastního hodnocení společně s týmem školy Tvorba kritérií – pomocí požadavků RVP PV, podmínek školy Příprava a stanovení technik – nástrojů ( evaluační dotazníky pro zaměstnance školy, rodiče, atd. )

9 Individualizace vzdělávání v mateřské škole
Součást evaluačního systému Oblast výsledků vzdělávání (individuální vzdělávací pokroky u dětí) Tvorba portfólia – vstupní dotazník, záznamové archy, grafické listy, výtvory dítěte apod.

10 CO MŮŽE OHROZIT KVALITU EVALUČNÍCH ČINNOSTÍ?
Nedostatek odborných znalostí – DVPP Chybí vnitřní motivace Nevidíme smysl dané činnosti Nepracujeme jako tým Vysoké počty dětí ve třídách MŠ……….

11 Na závěr Evaluace v mateřské škole má již svoje silné, ale stále ještě i slabé stránky Je otázkou každého ředitelství tyto stránky odhalit a najít cestu ke zlepšení Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání – v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evaluace v mateřské škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google