Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání a jeho kategorie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání a jeho kategorie"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání a jeho kategorie
Pedagogika I/3 Vzdělávání a jeho kategorie

2 Vzdělávání formální, neformální a informální
Formální: realizuje se ve školách, které jsou součástí vzdělávacího systému Neformální: organizované mimo vzdělávací systém Informální: neorganizované, institucionálně nekoordinované osvojování znalostí, dovedností, hodnot a postojů v životních situacích člověka

3 Počáteční a další vzdělávání
Počáteční vzdělávání – probíhá v rámci vzdělávací soustavy od předškolního do vysokoškolského stupně Další vzdělávání - po ukončení počátečního vzdělávání

4 Celoživotní vzdělávání /učení
Formální i neformální vzdělávání má být dostupné každému člověku v průběhu celého jeho života Učící se společnost, společnost znalostí

5 Cíle a obsah vzdělávání
Pedagogika I/3 Cíle a obsah vzdělávání Odpověď na otázku: CO? - jaké obsahy mají vstoupit do vzdělávacího procesu, aby bylo dosaženo cílů vzdělávání? Cíle vzdělávání Obsah vzdělávání Výsledky žáků Vzdělávací proces (probíhající v určitých podmínkách)

6 Jak vzniká obsah vzdělávání: didaktická transformace
Vědecké poznání a umělecké poznání, systém idejí a hodnot, sociální zkušenost a vzorce chování, kulturní tradice společnosti Obsah vzdělávání Společenské funkce a cíle vzdělávání

7 Dva pojmy: učivo, kurikulum 1. Učivo
Užší pojetí: Učivo = věcný obsah výuky (syn.: učební látka), tj. vědomosti (znalosti) a dovednosti - intelektové i psychomotorické Širší pojetí: Učivo = vše, co má být žákem osvojeno, tj. navíc postoje a hodnoty

8 Pojem, který se v pedagogické teorii a praxi objevuje velmi často
2 . Kurikulum pramen: Pedagogický slovník Pojem, který se v pedagogické teorii a praxi objevuje velmi často Několik desítek definicí – od všezahrnujícího pojmu (např. kurikulum = cíle vzdělávání + vzdělávací obsah + organizace výuky, metody a prostředky, atd.), přes kurikulum = cíle + obsah vzdělávání, až po úzké chápání kurikulum = učivo Často se používá pro označení uceleného projektu/programu vzdělávání popsanému ve vzdělávacím dokumentu nebo souboru dokumentů (národní kurikulum, školní kurikulum,…); někdy se jako kurikulum označuje samotný tento dokument (soubor dokumentů) Poznámka: Metodický portál - podpora zavádění tzv. kurikulární reformy (školské reformy)

9 { Úrovně kurikula: Národní kurikulum
Kurikulární dokumenty na úrovni státu stát RVP Požadavky k MZ Standardy vzdělávání Školní kurikulární dokumenty škola ŠVP Plánované kurikulum Realizované kurikulum Učební požadavky učitel Osvojené kurikulum výsledky vzdělávání žák

10 Kurikulum zamýšlené, realizované a dosažené
Zamýšlené kurikulum – to, co je plánováno Realizované kurikulum – to, co je skutečně realizováno konkrétními učiteli v konkrétních školách a třídách Dosažené kurikulum –skutečné výsledky osvojené žáky na základě toho, co bylo plánováno a realizováno (znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty)


Stáhnout ppt "Vzdělávání a jeho kategorie"

Podobné prezentace


Reklamy Google