Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava katechety a učitele náboženství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava katechety a učitele náboženství"— Transkript prezentace:

1 Příprava katechety a učitele náboženství
PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál

2 Podstata pedagogického i katechetického působení
Záměrná osobnostní změna žáka Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace K zamýšlené změně dojdeme jen promyšlenou přípravou situace, kterou má žák zažít a která jej má v žádoucím ohledu změnit V situaci jsou aktivní (a „svobodní“) žák i učitel

3 Kurikulum curriculum – běh, oběh [z latiny]
Nejširší význam – veškerá zkušenost, kterou ve výuce a v souvisejících činnostech žáci zažijí Užší vymezení – průběh vzdělávání (v kurzu, ve stupni studia, v katechetické skupině, …) Nejužší význam – obsah dokumentu, který popisuje průběh vzdělávání

4 Kurikulum Formální x neformální x skryté
Zamýšlené (doporučené x předepsané) Realizované x hodnocené x dosažené

5 Potřeba plánování „Neplánovat znamená plánovat neúspěch“
Eliminace a minimalizace neefektivních postupů Racionalizace Nutná podmínka pro zhodnocení Vazba na koncepci

6 Konkrétní podoby plánování výuky
Explicitní x implicitní Psaná x mentální Záměna cíle, obsahu a formy; účelu a prostředku

7 Každý plán vyučování by měl obsahovat všechny komponenty vyučovacího procesu
(PRŮCHA, 2009)

8 Klíčový význam cíle „Vyučování, jako každá smysluplná lidská činnost, má vždy k cíli zaměřený průběh. Cílem vyučování chápe zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve změnách, jichž se prostřednictvím vyučování dosahuje ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech žáků, utváření jejich hodnotové orientace i v jejich osobnostním rozvoji“ (SKALKOVÁ, 1999) Spiritualita je podmínka celistvosti osobnosti

9 Hierarchie a konkretizace cílů
Cíl stupně – cíl ročníku – cíl celku – cíl hodiny Ne každý obecný cíl lze konkretizovat Cíle blízké x cíle perspektivní Taxonomie cílů (např. Bloomova) Ne každý cíl lze hierarchický stupňovat Didaktická analýza učiva – stanovení cíle, metod a forem z obsahu (tzv. učiva, látky, …)

10 Účel a funkce plánu ročníku
Charakteristika kurzu Návaznost ke kurzu předchozímu a následujícímu Charakteristika skupiny žáků a podmínek vyučování Stanovuje cíle dosahované za školní rok Některé nelze členit na cíle nižšího řádu – dosahují se postupně Některé se člení na konkrétní cíle jednotlivých hodin Rámcově vymezuje obsah učiva Chronologické rozvržení – většinou dle učiva – tematický plán Kurikulum nebo tematický plán?

11 Účel a funkce přípravy na hodinu (Kyriacou, 1996)
Stanovuje cíle a vymezuje obsah Určuje učební činnosti (resp. situace), kterými se dosáhnou cíle a ve kterých se prezentují obsahy– vše s ohledem na potřeby žáka (nutná jejich znalost) Strukturuje vyučovací hodinu na fáze – časový plán Předem vyřeší řadu otázek, což umožní soustředění se jen na ty, které nelze předvídat Inventář další přípravy (pomůcky, technika,…) Slouží i pro další použití, proto může obsahovat včetně reflexi (poznámky, opravy,…)

12 „Množství“ přípravy Každá činnost trvá dvakrát déle, než plánujete
Může nastat situace, kdy skončíte dříve a nemáte nic připraveno „Doplněk“ - závěrečná činnost, která nemá ohraničený konec „Odbočky“ pro ty, co skončí dříve

13 Improvizace „Vždy mějte hlavní plán a v případě potřeby jej použijte.“
Umění reagovat na aktuální situaci Vědět, kdy je vhodné se přípravy držet a kdy ji částečně nebo zcela opustit.

14 Literatura Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, s. Pedagogická praxe. ISBN Pasch, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, © s. ISBN Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 2. Praha: Portál, s. ISBN Průcha, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, s. ISBN Skalková, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, s. Pedagogika. ISBN


Stáhnout ppt "Příprava katechety a učitele náboženství"

Podobné prezentace


Reklamy Google