Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: Poznatky, dovednosti, hodnoty, charakterové vlastnosti, didaktická analýza učiva, exemplární výuka OBSAH VÝUKY VY-32-INOVACE-PED- 209

2 OBSAH VÝUKY: chápeme jako strukturovaný a funkčně uspořádaný výběr obsahu vzdělávání, které odráží určitou úroveň poznání k sociální zkušenosti reflektující systém hodnot, idejí a sociálních vzorců chování, kulturní tradice poznání vědecké a umělecké, potřeby sociopolitické a ekonomické

3 Složky obsahu výuky: poznatky – fakta, pojmy, vztahy mezi jevy, hodnocení, hypotézy, teorie, zákony dovednosti – intelektuální, senzorické, motorické hodnoty – etické, rozumové, citové, náboženské, estetické, zdravotní a pracovní charakterové vlastnosti – citové a volní, tělesné a rozumové ! všechny tyto složky jsou neoddělitelné !

4 DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA: učitel musí umět vyhodnotit, co je podstatné v jeho předmětu (vyčlenit prvky učiva, strukturu) rozhoduje, které učivo je základní a hodnotné myšlenková činnost učitele musí být výrazná

5 v učivu lze rozlišit tyto prvky: 1) vědomosti a) fakta – jednotlivé informace, data názvy, popisy apod. b) pojmy – znalost podstaty jevu známé a neznámé, základní, pomocné a doplňkové, otevřené a zavřené 2) dovednosti a) intelektuální b) senzorické c) motorické

6 3) návyky a) myšlenkové b) pracovní c) hygienické apod. 4) myšlenkové operace a) srovnávání b) indukce c) dedukce d) analýza e) syntéza apod.

7 základní učivo – vědomosti a dovednosti podstatné, nezbytné, klíčové, tvořící základ pro praktickou činnost, pro další studium i sebevzdělávání exemplární výuka – výuka realizovaná na typických příkladech učiva materiální vzdělání – vzdělání kladoucí důraz na rozsah poznatků, množství informací, osvojování faktů formální vzdělání – zdůrazňuje rozvoj schopností (kde hledat) strukturování učiva – schopnost rozvrhnout si učební látku a optimalizovat způsob učení

8 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz KALHOUS, Z. a OBST, O.: Školní didaktika. 1.vyd. Praha: Portál, 2002. 448s. ISBN 80-7178-253-X ČÁBALOVÁ, D.: Pedagogika. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 272 s. ISBN 978-80-247-2993-0 PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 2.vyd. Praha: Portál, 1998. 328 s. ISBN 80-7178-252-1


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google