Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

sociální psychologie Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "sociální psychologie Škola:"— Transkript prezentace:

1 sociální psychologie Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov41 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: sociální psychologie - základní pojmy Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: sociální prostředí, společnost, societa, sociální situace, sociální role, socioprofesní role, globální role Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje úvod do sociální psychologie, vyvozuje základní pojmy, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 sociální psychologie disciplína psychologie
třídění – základní disciplína zabývá se sociálními jevy z pohledu lidské psychiky

3 metody sociální psychologie
psychodrama sociodrama sociometrie sociogram – grafické znázornění (hvězdice, síť, tabulka) indexová analýza – výpočet indexů; behaviorální metoda, přehrání situace jedincem behaviorální metoda, přehrání situace v rámci skupiny sociometrický dotazník, zjišťování vztahů v rámci skupiny

4 sociální prostředí integrovaný sociální systém tvořený lidmi,
jejich vztahy a společnými aktivitami a produkty těchto vztahů a aktivit;

5 mikrosociální prostředí – přímé meziosobní interakce (face to face);
mezosociální prostředí – interakce na různých úrovních; např. město, škola; makrosociální prostředí – není možnost přímé interakce se všemi; např. region, společnost;

6 společnost – kulturní, historická, generační kontinuita, ekonomický a politický typ uspořádání, vázaný na určitou lokalitu; societa, společenství – seskupení, důraz na kulturní a mezilidské vazby;

7 sociální situace objekty a vztahy mezi nimi
tvoří vnitřně spjatý a relativně samostatný časoprostorový systém, má dynamický, interakční charakter;

8 sociální prostředí integrovaný sociální systém tvořený lidmi, jejich vztahy a společnými aktivitami a produkty těchto vztahů a aktivit sociální situace relativně samostatný časoprostorový integrovaný sociální systém tvořený lidmi, jejich vztahy a společnými aktivitami a produkty těchto vztahů a aktivit má dynamický, interakční charakter

9 role komplex chování příznačného pro určitou situaci; vzniká:
1) ze součinnosti (společné činnosti); 2) očekávané chování související s určitou pozicí ve vztažném sociálním systému;

10 obsah role (vnější tlak, norma, očekávání, vzory a modely) osobní koncepce – pojetí role zpětná vazba realizace role sociální kontrola

11 socioprofesní role – skupinové zobecnění, např. student;
globální role – vzorce chování vyjadřující obecný vztah, životní scénáře;

12 otázky jaký je rozdíl mezi sociální situací a prostředím
jak sociální role souvisí se situací konkrétní čas a prostor role je komplex chování příznačného pro určitou situaci

13 otázky jak vzniká sociální role:
1) ze součinnosti (společné činnosti); 2) očekávané chování související s určitou pozicí ve vztažném sociálním systému;

14 otázky co si člověk vytváří z obecného obsahu role osobní koncepci
čím je pozměňován obecný obsah role jak je korigována realizace role proč je role dynamicky měnící se osobní koncepci realizacemi rolí sociální kontrolou různé osobní koncepce a realizace rolí různými lidmi v různém čase

15 Použité zdroje HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha ISBN HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha ISBN KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie, CERM, Brno ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "sociální psychologie Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google