Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika vnitřních podmínek výuky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika vnitřních podmínek výuky"— Transkript prezentace:

1 Diagnostika vnitřních podmínek výuky
Lenka Kadlecová

2 Diagnostika Učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků procesu, který má být řízen. Snaží se o poznání příčin, které na základě diagnózy umožní prognózovat další edukaci.

3 Evaluace = hodnocení označuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů.

4 Zásady provádění diagnostiky
Poznávání žáka chápat jako proces dlouhodobý. (v různých situacích, ze všech stran) Spolupracovat s ostatními pozorovateli žáka. (učitelé, rodiče, spolužáci) Hledat příčiny sledovaného jevu. (etiologie = nauka o příčinách) Dodržovat hledisko individuálního přístupu. (žákovo možnosti, schopnosti, postižení) Diagnostický závěr spojit s návrhem pedagogických opatření. (konkrétní výchovná opatření)

5 Etapy diagnostického postupu
Formulování základní diagnostické otázky a vstupní subjektivní hypotézy. Záměrné a systematické shromažďování dostupných údajů. Zpracování, analyzování a třízení údajů. Interpretace a evaluace diagnostických údajů. Syntéza dat o prostředí i osobnosti žáka, stanovení diagnostického závěru, návrh pedagogických opatření.

6 Diagnostické metody zaměřené na jednoho žáka
Ústní zkoušky orientační klasifikační Písemné zkoušky analýza obsahu (diktát, „písemky“) dlouhodobé práce (seminární, projektová) Analýza úkolů a výkonů žáka rozbor žákova procesu učení rozbor výkonů v různých předmětech rozbor žákova ústního projevu rozbor žákova pracovních činností

7 Diagnostické metody zaměřené na jednoho žáka
Analýza výsledků činnosti rozbor produktů pracovní činnosti rozbor díla tvůrčího charakteru (HV, VV) rozbor vzhledu žákova zevnějšku Didaktické testy sestavené učitelem standardizované Metoda rozhovoru (diagnostické interview) Dlouhodobé pozorování žáka Dotazník (zjištění zájmů, hodnot, postojů)

8 Diagnostické metody zaměřené na jednoho žáka
Retrospektivní a anamnestické metody (životopis, vývojová anamnéza žáka) Studium pedagogické dokumentace a údajů o žákovi

9 Diagnostické metody zaměřené na skupinu žáků
Systematické pozorování života třídy, skupiny Rozbor průběhu a výsledků činnosti třídy jako skupiny Metody zjišťování vztahů ve třídě (sociometrické metody)

10 Diagnostické metody zaměřené na posuzování výchovně-vzdělávací práce učitelů, školy, rodičů
Hospitace ve vyučování (školní inspektor, ředitel) Rozhovory (s učiteli, rodiči i žáky) Rozbor slohových prací na dané téma (Naše rodina, Škola a já, Můj největší životní vzor)

11 Metody autodiagnostické
Posuzování výsledků vlastního pedagogického působení Reflexe úrovně komunikace se žáky Rozbor výsledků (a důsledků) vlastního hodnocení a posuzování žáků (klasifikace, postoj žáků k předmětu – snadný/obtížný předmět)

12 Diagnostické metody Jasné formulování cílů učitelovy diagnostické činnosti a dodržování základních metodologických pravidel vedou k volbě vhodných diagnostických metod. Nestačí se zaměřit na jednu diagnostickou metodu, ale je třeba metody měnit, kombinovat, pracovat s několika metodami současně.

13 Zdroj Školní didaktika – Kalhous, Obst str. 186 – 190
možnost stáhnout ve formátu pdf na


Stáhnout ppt "Diagnostika vnitřních podmínek výuky"

Podobné prezentace


Reklamy Google