Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AV stručná prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AV stručná prezentace."— Transkript prezentace:

1 AV stručná prezentace

2 Andragogický výzkum. Metody a techniky andragogických výzkumů. Příklady.
A – je věda samostatná, má svůj předmět činnosti, terminologii, metodologii a teorii. Zkoumá vzdělávací a výchovné možnosti dosp., faktory, procesy, přístupy… ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM se zaměřuje na otázky: Andragogika v systému věd Andragogika a andr.praxe Funkce A v ostatních antropogenetických vědách Funkce VD v systému CU A a podniková pedagogika Základna a formy VD AV:1) slouží A. teorii k sumarizaci poznatků a údajů o vzdělávací a výchovné realitě 2) dává podklady pro výroky, hypotézy a formulací problémů 3) systematicky popisuje, analyzuje a objasňuje realitu

3 Andragogický výzkum. Metody a techniky andragogických výzkumů. Příklady.
Metoda – obecný teoretický přístup ke zkoumání reality, je měřitelná. Technika – konkrétní nástroj, kterým se bude něco měřit /porovnávat Metody: empiricko-kvantitativní induktivní postup založený na pozorování empirických jevů získané poznatky jsou zevšeobecňovány a shrnuty do hypotéz, jimiž jsou pozorované jevy vysvětlovány následně se hledají souvislosti mezi hypotézami a tvoří se hypotézy vyššího typu - TEORIE kvalitativně-interpretativní deduktivní postup, jehož podstatou je interpretace světa tak, jak jej subjektivně vidíme nestrukturované rozhovory Typy výzkumů: základní – řešení základních problémů vědní disciplíny (Beneš říká, že není v A možný) aplikovaný – aplikace výsledků základních výzkumů na konkrétní zkušenost teoretický – analýza, syntéza… empirický – práce s konkrétními daty (nejčastěji používaný v A) akční – bezprostřední reakce na situaci strategicko-koncepční – dlouhodobé systémové otázky

4 Andragogický výzkum. Metody a techniky andragogických výzkumů. Příklady.
Techniky (1): Dotazník + rychlá realizace i vyhodnocení, nízká cena, schopnost zpracování značného množství dat, anonymita - malá návratnost, uzavřený dotazník, formulace otázek, nemožnost doplňujících otázek otázky otevřené, uzavřené př. využití: evaluace studia Rozhovor (interview) + vysoká vypovídací schopnost získaných dat, možnost vysvětlení nejasností - menší množství, vysoká nebezpečnost manipulace, ovlivnění osobou tazatele, časová a finanční náročnost, není anonymita, náročnost vyhodnocení strukturovaná, polostrukturovaný, nestrukturovaný (volný) př. evaluace studia, vytváření plánů rozvoje zaměstnanců Pozorování + vysoká vypovídací schopností získaných dat, může být nízká míra zkreslení - časová a finanční náročnost, náročnost na pozorovatele při realizaci a zejm. při vyhodnocení, otázky legitimity zúčastněné, nezúčastněné př. evaluace studia, spokojenosti, úrovně pochopení apod.

5 Andragogický výzkum. Metody a techniky andragogických výzkumů. Příklady.
Techniky (2): Experiment - záměrné vyvolání určitého jevu a pozorování změny, které vyvolává - nutná je kontrolní skupina - v soc. vědách obtížný – nelze separovat všechny spolupůsobící jevy - př. Hawthornské experimenty – zlepšení výkonu v důsledku zařazení do výzkumného projektu Analýza dokumentů + vysoká vypovídací schopnost získaných dat, nízká míra zkreslení - časová a finanční náročnost, náročnost při vyhodnocování vhodná jako doplňková technika př. evaluace studijních výsledků – kresba, výtvor, písmo… A další: Anketa, Beseda, Didaktické testy

6

7 25B. Specifika vzdělávání a učení v dospělosti
25B. Specifika vzdělávání a učení v dospělosti. Zájmy, potřeby a motivace dospělých. Zásady vzdělávání dospělých. Didaktické zásady: zásada názornosti – systematické a uvážlivé používání didaktických pomůcek (hlavní zásada Komenského) zásada uvědomělosti – motivace, víme co a proč se učíme zásada přiměřenosti – obsah, rozsah učiva, jeho obtížnost musí odpovídat úrovni posluchačů zásada soustavnosti – logické uspořádání výuky zásada trvanlivosti – co nejlepší vybavování, včasné a logické uplatňování zásada využívání kladných rysů (hledáme co žák umí) zásada vědeckosti (respektující úroveň posluchačů a zaměření kurzu) zásada spojování teorie s praxí – výuka k uplatňování osvojených poznatků zásada individuálního přístupu zásada participativnosti – uvědomělá aktivita všech účastníků zásada přirozenosti vyučování – přitažlivost obsahu, metod, prostředí, přirozená atmosféra zásada přístupnosti vyučování Mimo těchto didaktických zásad je třeba si uvědomit, že vzděláváme dospělé a přizpůsobit tomuto vzdělávání.


Stáhnout ppt "AV stručná prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google