Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderový audit nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderový audit nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady."— Transkript prezentace:

1 Genderový audit nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady její činnosti zahrnuje analýzu personálních a institucionálních bariér cíl: zlepšování výkonnosti organizace (zvýšení kvality pracovního prostředí, snížení fluktuace…)

2 Cíle genderového auditu
navrhnout firmám konkrétní realizovatelné změny, které jim umožní dosáhnout pokroku v oblasti prosazování genderové rovnosti v praxi identifikovat dobré praktiky motivovat zaměstnavatele k uplatňování principu genderové rovnosti prosazovat genderovou rovnost na trhu práce

3 Konkrétní přínosy pro zaměstnavatele
zlepšení spokojenosti a loajality zaměstnaných zvýšení výkonnosti a efektivity práce pozitivní atmosféra v pracovním týmu zlepšení motivace zaměstnaných pozitivní vliv na stabilitu zaměstnanců a zaměstnankyň (snížení fluktuace) snižování nákladů na nábor nových pracovníků a pracovnic ztotožnění zaměstnance či zaměstnankyně s vykonávanou prací integrace životních rolí zaměstnaných lepší pozice v oblasti získávání lidských zdrojů společenská prestiž, dobrá pověst firmy v dlouhodobém horizontu zvýšení zisků

4 Struktura genderového auditu
širší rámec prosazování genderové rovnosti = společenský, politický a ekonomický kontext, ve kterém organizace funguje a který strukturuje její aktivity institucionální kontext = cíle organizace, jak explicitní tak i implicitní, související s prosazováním genderové rovnosti, a jejich zohlednění v personální politice organizační kultura = normy a hodnoty socializace v rámci organizace, které souvisí s prosazováním genderové rovnosti otevřenost genderové problematice = vnímání a prosazování genderové problematiky uvnitř organizace

5 Metody – co může zaměstnavatel očekávat?
analýza dokumentů a statistik – základní, ověřitelné odpovědi na některé z klíčových otázek, zároveň̌ poslouží jako východisko pro vedení rozhovorů dotazníkové šetření – doplňující informace od zaměstnanců/kyň rozhovory s vedením organizace a personálním odd. fokusní skupina se zaměstnanci/zaměstnankyněmi

6 Výstupy – co z auditu pro zaměstnavatele vzejde?
závěrečná zpráva – základ pro jakékoliv následné kroky či opatření ze strany organizace zpětná vazba – vhodnou formou je například uspořádání semináře, na kterém jsou vedení i zaměstnanci/kyně organizace seznámeni s metodikou, průběhem a závěry genderového auditu i s doporučeními, jak lépe uplatňovat strategii genderového mainstreamingu

7 Co může genderový audit odkrýt?
problémy pod povrchem vyšší vertikální segregace, než jak je vnímána nízká míra povědomí o problematice RP zesměšňování tématu (zejm. ze strany vedoucích pracovníků/ic)

8 Vypracování akčního plánu
v návaznosti na závěrečnou zprávu lze pro organizaci vypracovat i akční plán akční plán = strategický dokument, který: mapuje a pojmenovává problémy ve vztahu k rovnosti žen a mužů stanovuje měřitelné cíle, kterých chce organizace/podnik dosáhnout v oblasti rovnosti žen a mužů definuje konkrétní strategie a aktivity pro naplnění cílů

9 Děkuji za pozornost! Veronika Šprincová sprincova@padesatprocent.cz


Stáhnout ppt "Genderový audit nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady."

Podobné prezentace


Reklamy Google