Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické plánování v obcích (Víme, kam jdeme) Zlín 16. 1. 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické plánování v obcích (Víme, kam jdeme) Zlín 16. 1. 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Strategické plánování v obcích (Víme, kam jdeme) Zlín 16. 1. 2015 1

2 Program rozvoje obce (strategický plán) je dokumentem, který popisuje řešení rozvojových aktivit obce a je „červenou nití“ pro klíčové hráče v území. Definuje hlavní cíle a v jednoduchých, srozumitelných krocích člení cestu k jejich dosažení. Je to živý dokument, který se dle potřeb vyvíjí a aktualizuje. Jeho délka přesahuje volební období (6 – 8 let) a napomáhá tak udržet kontinuitu aktivit v území. Podle velikosti a potřeb obce může být doplněn krátkodobými „akčními“ plány Charakteristické rysy programů rozvoje obce Věcnost a stručnost Provázanost aktivit Srozumitelnost V krátkodobém horizontu jasná vazba na rozpočet Ve strategickém horizontu směřování k naplnění hlavních cílů Program rozvoje obce (strategický plán)

3 Metodika pro zpracování strategických dokumentů obcí – programů rozvoje obcí – byla zpracována MMR ČR a je dostupná na www.obcepro.czwww.obcepro.cz Výhody využití: -Jasně a jednoznačně definuje jednotlivé části programu rozvoje obce (PRO) -S ohledem na velikost obce přináší možnost využít zjednodušenou (pro malé obce) či širší verzi PRO -Od roku 2015 bude spuštěna upravená verze elektronické aplikace, která v prostředí www umožní pracovávat PRO. Obcím tak bude k dispozici: -Návodné prostředí umožňující nastavení harmonogramu zpracování PRO a návodné definice jednotlivých kroků -Možnost využít pro analytickou část přímo dostupná data v ČSÚ v optimálně generovaných strukturách -Možnost zapojit do zpracování více osob, průběžně doplňovat informace a následně vygenerovat celý PRO v rámci systému Program rozvoje obce - metodika

4 -Charakteristika obce -Území -Obyvatelstvo -Hospodářství -Infrastruktura -Vybavenost -Životní prostředí -Správa obce -Východiska pro návrhovou část -Silné a slabé stránky -Limity rozvoje Program rozvoje obce – analytická část

5 -Strategická vize -Dlouhodobá představa o budoucnosti obce (horizont 10 – 20 let) -Vize je zpřesněna střednědobými programovými cíli -Opatření a aktivity -Opatření – zastřešuje soubor aktivit tematicky nebo prostorově -Aktivita - konkrétní akce, činnost v rámci opatření. -Na rovni aktivit se již definuje následující: -Důležitost -Termín -Odpovědnost za realizaci -Náklady -Zdroje financování Program rozvoje obce – návrhová část

6 -Fáze přípravy -Stanovení obsahu dokumentu a jeho hlavních parametrů, způsobu zpracování, zapojení subjektů z území a nastavení harmonogramu zpracování -Fáze zpracování -Tvorba analýz -(terénní šetření) -(SWOT analýza) -Vyhodnocení předchozích strategických dokumentů a vazba na další koncepční materiály -Formulace závěrů -Formulace návrhů (vize, opatření a aktivity) -Projednání v pracovní skupině, s veřejností -Dopracování -Stanovení podpory realizace -Fáze schválení -Schválení zastupitelstvem obce a zveřejnění Program rozvoje obce – postup zpracování

7 Program rozvoje obce – moduly metodiky

8 Úvodní měsíce 2015 -Dopracování elektronické verze Programu rozvoje obce do finální podoby -Setkání zástupců obcí a zástupců STR ZK – seznámení s významem plánování pro období 2014 - 2020 -Seminář – proškolení manažerů MAS v tvorbě PRO -Metodická spolupráce s obcemi a městy – konzultace, podpora. Doporučujeme průběžně lze sledovat informace na www.obcepro.cz Program rozvoje obce – další postup

9 9 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Strategické plánování v obcích (Víme, kam jdeme) Zlín 16. 1. 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google