Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov Metodika řešení, základní informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov Metodika řešení, základní informace."— Transkript prezentace:

1 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov Metodika řešení, základní informace 15. května 2008

2 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 SURM? … a proč? Důležitý nástroj strategického přístupu k „vládnutí“ Cesta k racionálnímu hospodaření s územím a finančními zdroji Cesta k optimálnímu využití lidských zdrojů Zvýšení schopnosti absorbovat finanční prostředky z národních a evropských zdrojů Dlouhodobé a komplexní řešení problémů celého města a města jako celku

3 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 … a proč tímto způsobem? Komunitní přístup, akceptace poptávky veřejnosti Zapojení veřejnosti (místních aktérů) do řízení města, plánování jeho rozvoje Zvýšení místní identity Zlepšení veřejné kontroly, udržitelnost SURM SURM řeší problémy místních aktérů

4 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Pracovní tým Řídící skupina Pracovní skupiny Koordinační tým Externí metodik – AQE Advisors, a.s., Brno Rozhodovací pravomoci v celém procesu – mandát zastupitelstva Formulace a schvalování klíčových kroků (profil, vize, klíčové oblasti rozvoje, atd.) Platforma nejvýznamnějších místních aktérů Přijímání rozhodnutí na základě konsensu Expertní týmy pro jednotlivé klíčové oblasti rozvoje Poradní orgány Řídící skupiny (expertní přístup) Zaměstnanci MěÚ Horní Slavkov Podpora ŘS a PS Metodická podpora „Pohled zvnějšku“

5 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 4 pilíře zpracování a realizace SURM 1. Zastoupení všech místních aktérů 2. Konsenzuální přístup 3. Prosazování „veřejného zájmu“, poptávky veřejnosti 4. Respektování principů udržitelného rozvoje

6 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Úkoly Řídící skupiny 1. Formulace a schvalování klíčových částí SURM 2. Zapojování zastupovaných podílníků („sněhová koule“) 3. Určování způsobu naplňování SURM 4. Kontrola realizace a naplňování SURM + 4 PILÍŘE ZPRACOVÁNÍ A REALIZACE SURM Stanovení hodnot pro práci řídící skupiny (členů) – hodnoty, pro které se procesu účastníme, které je nutné bezpodmínečně respektovat V případě problémů je třeba se k základním hodnotám vrátit!

7 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Udržitelný rozvoj Propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a environmentální Dlouhodobá perspektiva – dlouhodobé dopady rozhodnutí – strategické plánování Prevence a předběžná opatrnost Kvalita života má rozměry materiální, ale také společenský, etický, kulturní, a další Sociální spravedlnost, vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost Demokratické procesy

8 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Postup v kostce PROFIL MĚSTA Názory veřejnosti Expertní názory/statistická data DLOUHODOBÁ VIZE, GLOB. STRAT. CÍLE KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE (KOR) DÍLČÍ VIZE, SWOT ANALÝZY, GEN. STRATEGIE, GLOB. CÍLE PRO KOR OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ KOR, SPECIFICKÉ CÍLE SCHVÁLENÍ SURM IMPLEMENTACE Podnikatelé PRACOVNÍ DL. VIZE + KOR Revize dle SE analýzy

9 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Prvotní průzkumy VEŘEJNOST PODNIKATELÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Dotazování – profil města („Jaké je město), dlouhodobá vize („Jaké by mělo město být za 20 let“), projektové záměry („Co je pro to třeba udělat“) Průzkum podnikatelského prostředí Rozvojové dokumenty

10 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Dlouhodobá vize, klíčové oblasti rozvoje Dlouhodobá vize určuje podobu města v horizontu 20 let (r. 2028) – jaké by město mělo být, co by mělo poskytovat, zařazení města v konkurenci ostatních měst, atd. Vychází z představ, názorů a přání co nejširšího spektra místních aktérů (veřejnosti, podnikatelů, neziskových organizací, klíčových zaměstnavatelů, apod.) Jsou formulovány Řídící skupinou s přihlédnutím k názorům všech místních aktérů Dlouhodobá vize je transformována do jednotlivých klíčových oblastí rozvoje – oblastí, které je třeba řešit, abychom dospěli k naplnění vize Další řešení jednotlivých klíčových oblastí rozvoje je v kompetenci pracovních skupin jako odborných poradních týmů Pracovní verze DV + KOR Finální verze DV + KOR Socioekonomická analýza pro KOR

11 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Klíčové oblasti rozvoje V rámci každé klíčové oblasti rozvoje bude řešeno následující: -Vize -SWOT analýza -Generická strategie -Globální cíle KOR -Opatření -Specifické cíle Budou řešeny v rámci Pracovních skupin Výstupy z Pracovních skupin budou průběžně/následně projednány Řídící skupinou a připomínkováni veřejností Projednání finální podoby SURM Řídící skupinou a její předložení zastupitelstvu města Příklad: Klíčová oblast rozvoje: Doprava Opatření: Nemotorová doprava Specifický cíl: Vytvořit celoměstský systém cyklistických tras

12 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Implementace SURM (1) – obecně Naplňování dlouhodobé vize je třeba uskutečňovat postupně – prostřednictvím střednědobých Akčních plánů (4letý horizont) Akční plán je soubor konkrétních projektových záměrů určených k realizaci v daném akčním období Akční plán je navázán na střednědobý rozpočtový výhled (řešení vlastních finančních zdrojů) Každý projektový záměr má zajištěny zdroje k realizaci, stanovený harmonogram a je stanovena konkrétní zodpovědnost za jeho splnění Způsob konečného výběru projektových záměrů pro AP zůstává ještě otevřený!

13 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Implementace SURM (2) – projektové záměry Projektové záměry od veřejnosti Projektové záměry z Pracovních skupin/ŘS Filtr 1 Vyřazení PZ nenaplňujících GC/dílčí vize Zásobník PZ Filtr2 Akční plán Zdroje, individuální hodnocení PZ (udržitelnost)

14 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Implementace SURM (3) – měření úspěšnosti naplňování Naplňování dlouhodobé vize, resp. dílčích vizí (globálních cílů) je třeba sledovat hodnověrným způsobem Definování monitorovacích indikátorů (MI) - na úrovni globálních cílů KOR (indikátory CEI, příp. specifické) - na úrovni specifických cílů (specifické indikátory) - na úrovni projektových záměrů MI budou definovány ŘS/PS a konzultovány s veřejností Naplňování MI sleduje ŘS v rámci pravidelného hodnocení (předpokl. 1x ročně)

15 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Spolupráce s veřejností Jedná se o klíčový princip přípravy a realizace SURM Konkrétní aktivity zapojování veřejnosti: názorové průzkumy veřejná projednání (příklon k „zábavnému“ způsobu zapojování) kontinuální dialog s veřejností (zpětná vazba) podpůrné akce zaměřené zejména na žáky ZŠ Veřejnost má právo vyjádřit se ke všem klíčovým krokům NAVÍC – Snaha o aktivní zapojování veřejnosti Logo celé akce

16 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Závěr Mgr. Soňa Kosmáková, Ing. Jan Kvasnička Děkujeme Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov na období 2009 - 2028 Strategie udržitelného rozvoje města Horní Slavkov Metodika řešení, základní informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google