Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán rozvoje města Tišnov Úvodní prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán rozvoje města Tišnov Úvodní prezentace"— Transkript prezentace:

1 Strategický plán rozvoje města Tišnov Úvodní prezentace 24. 4. 2013
Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

2 Program Představení SPF Group
Strategické plánování – metodika a přístupy SP rozvoje města Tišnov – návrh postupu zpracování a podoby finálních výstupů Diskuse

3 SPF Group, v.o.s. – představení
Poradenská společnost v oblasti místního a regionálního rozvoje a životního prostředí Hlavní produkty strategické dokumenty a analýzy pro orgány státní správy a místní a regionální samosprávu příprava na období kohezní politiky 2014+ evaluace rozvojových dokumentů procesní a projektové řízení administrace projektů a žádosti o dotaci Sídla: Praha, Ústí nad Labem

4 SPF Group, v.o.s. - reference
strategie/programy rozvoje krajů (Jihomoravský, Ústecký) strategické plány (Semily, Mladá Boleslav, Praha-Libuš, Jesenice, Krkonoše...) IPRM (Kladno, Ml. Boleslav, Ústí nad Labem, Opava) koncepce rozvoje místní ekonomiky a cestovního ruchu (České Švýcarsko, Ústecký kraj)

5 SPF Group, v.o.s. - tým Mgr. Josef Miškovský, Ph.D – vedoucí týmu
RNDr. Jan Srb Mgr. Jakub Benda Mgr. Gabriela Šulmanová Mgr. Josef Mareš Mgr. Iva Michalová

6 Strategické plánování
Nástroj řízení změn k dosažení (dlouhodobých) cílů Nástroj managementu Koncepční vs živelný rozvoj Použití v různých sférách lidské činnosti (armáda, podnikání, politika) Přístup managementu k řízení ovlivňuje míru i způsob využití (strategického) plánování

7 Co ovlivnilo používání SP na úrovni měst
Decentralizace veřejné správy Změna funkcí veřejné správy Aktivizace lokálních aktérů / různorodost zájmů Regionální politika EU

8 Základní znaky SP na úrovni měst
Dosažení změn Dlouhodobý výhled vs krátkodobá realizace Komplexnost vs selektivnost plánu Sladění různorodých zájmů – hledání kompromisů Kreativita procesu Stimulace vnitřních zdrojů Není důležitý jenom výsledek (plán), ale také proces!

9 Přístup měst v ČR ke SP po r. 1989
3 fáze: Odmítnutí plánovacích přístupů „Pionýrské“ období – externí stimulace Různé přístupy ke SP

10 Co musí obsahovat strategický plán
Identifikace problémů Formulace cílů a nástrojů k jejich dosažení Indikátory a kvantifikace cílů Harmonogram Zdroje Realizační plán

11 8 základních kroků při tvorbě SP
Příprava řízení a organizace plánovacího procesu Analýza sociálně-ekonomické situace města Návrh rozvojové vize Analýza problémů Návrh strategie Návrh opatření/nástrojů (projekty/programy) Návrh akčního plánu Návrh implementačního systému

12 Plánovací/projektový cyklus
Analýza Strategie Projekty Implementace Efekty Evaluace

13 Systém plánovacích dokumentů města
Rozpočet města Strategický plán Marketingová koncepce rozvoje CR Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Územní plán Regulační plán

14 Předpoklady úspěšného strategického plánu
Reálné cíle Provázanost cílů a zdrojů Dosažení konsenzu k budoucnosti města a strategii Formulace konkrétních záměrů Kvalitní management veřejné správy

15 Role konzultanta v procesu SP
Organizátor Facilitátor jednání Analytik Zpracovatel dokumentů

16 SP města Tišnova – východiska a příležitosti
Odpovědi na otázky: Jaká je výchozí situace a možnosti rozvoje města Co bude město, příp. další aktéři podporovat v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje Jakým způsobem je vhodné podporu realizovat Jaké nástroje k tomu budou využity Limity: Nelze přeceňovat roli SP – jedná se „pouze“ o dokument, jehož hlavním přínosem může být teprve jeho realizace a využití Nutná shoda významných aktérů ve městě

17 SP města Tišnova – přístup SPF Group
7 principů: synergie a územní komplexita koncentrace zdrojů udržitelný rozvoj udržitelnost výstupů komunitní přístup expertní přístup hodnocení a monitoring

18 SP města Tišnova - výstupy
1. Analytická část Profil města Analýza připravenosti města na kohezní politiku 2014+ Analýza názorů významných subjektů Dílčí SWOT analýzy tematických okruhů Souhrnná SWOT analýza

19 SP města Tišnova - výstupy
2. Návrhová část Návrh rozvojové vize Identifikace problémových oblastí Stanovení cílů Návrh strategie (priorit a opatření) 3. Implementační část Akční plán Systém implementace strategického plánu

20 SP města Tišnova - výstupy
Postup zpracování v čase Rozvojová vize Problémová oblast Hlavní problémy Priority Opatření Specifické cíle Globální cíle Analytická část Návrhová část Kroky Výstupy Návrh rozvojové vize Identifikace problémových oblastí Stanovení cílů Návrh strategie Výstupy analytické části Implementační část Monitoring a hodnocení Indikátory dopadu Indikátory výsledku

21 Komunikace a organizace zpracování SP
ad hoc jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem jednání řídicí skupiny strategického plánu (tj. prezentace a projednání výstupů jednotlivých částí dokumentu se zástupci města, případně dalších obcí zapojených do tvorby tohoto strategického plánu) jednání odborných pracovních skupin (projednání jednotlivých prioritních os z odborného hlediska) informace na internetu, v tištěných periodikách apod řízené rozhovory se zástupci významných subjektů (kvalitativní průzkum) informativní semináře a prezentace

22 Řízení a organizace přípravy
Informativní semináře a prezentace Profil města, analýza připravenosti města Návrh rozvojové vize Identifikace rozvojových problémů regionu Návrh strategie (priorit, opatření a aktivit) Návrhová část Dílčí SWOT analýzy a souhrnná SWOT analýza Analýza názorů významných subjektů Analytická část Akční plán Stanovení cílů Systém implementace a monitoringu Řízení a organizace přípravy Ad hoc jednání mezi zadavatelem a zpracovatelem Jednání řídicí skupiny strategického plánu Jednání odborných pracovních skupin Informace na internetu, v periodikách apod. Řízené rozhovory se zástupci význ. subjektů Implementační část

23 SP města Tišnova - harmonogram
Měsíce od uzavření smlouvy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Organizace a komunikace Ad hoc jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem Jednání řídicí skupiny strategického plánu Jednání odborných pracovních skupin Informace na internetu, v tištěných periodikách apod. Řízené rozhovory se zástupci významných subjektů Informativní semináře a prezentace Analytická část Profil města Analýza připravenosti města na kohezní politiku 2014+ Analýza názorů významných subjektů Dílčí SWOT analýzy tematických okruhů Souhrnná SWOT analýza Návrhová část Návrh rozvojové vize Identifikace problémových oblastí Stanovení cílů Návrh strategie (priorit a opatření) Implementační část Akční plán Systém implementace strategického plánu

24 SP města Tišnova - zdroje
Všeobecně dostupné statistické údaje, analýzy, koncepce Dostupná šetření, studie, generely, analýzy atd., které má k dispozici zadavatel Vlastní šetření mezi vybranými aktéry Projednání jednotlivých výstupů řídicí skupina pracovní skupiny

25 Součinnost zadavatele v úvodní fázi
složení řídicí skupiny a svolání jejího 1. jednání (červen) výběr vhodných organizací pro řízené rozhovory (8- 12) a jejich oslovení zveřejnění informace na internetu zajištění dostupných podkladů (analýzy, GIS, studie, statistická data, šetření mezi obyvateli a návštěvníky...)

26 Součinnost zadavatele v dalších fázích
další jednání řídicí skupiny zasílání podnětů a připomínek složení odborných pracovních skupin a jejich jednání zveřejňování informací a výstupů na internetu

27 Diskuse Komentáře a dotazy k prezentaci
Očekávání zadavatele ohledně výstupů, zapojení místních aktérů, harmonogramu atd. Součinnost zadavatele (zejména v úvodní fázi) Podklady a data


Stáhnout ppt "Strategický plán rozvoje města Tišnov Úvodní prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google