Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická podpora plánování obcí ze strany MMR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická podpora plánování obcí ze strany MMR"— Transkript prezentace:

1 Metodická podpora plánování obcí ze strany MMR
Roman Chmelař, GaREP, spol. s r.o.

2 Projekty Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ1.04/4.1.00/ ) Podpora strategického řízeni rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B )

3 Průběh vzniku metodiky a programu tvorby PRO
Zhodnocení stavu plánování a informačních zdrojů obcí Návrh metodiky tvorby PRO Ověřování metodiky = tvorba pilotních PRO Dopracování metodiky tvorby PRO V projektu bylo stanoveno, že v každém z pilotních krajů bude vybráno 8 obcí (celkem 24 obcí) pro zpracování programů rozvoje, a to: 4 pro obce do 500 obyvatel, 3 pro obce od 501 do obyvatel, 1 pro obec od 5 000 do obyvatel konkrétní obce vybrány na základě: projeveného zájmu - při vyplňování dotazníku v dubnu 2012, následném oslovení v listopadu 2012 stavu rozvojových dokumentů Vytvoření webové aplikace pro tvorbu PRO

4 Klíčové poznatky – Plánování obcí
Cca ½ obcí má nějaký rozvojový dokument – velké rozdíly v kvalitě Často nedořešen způsob práce s koncepcemi – nepřipravenost zpracovaných koncepcí k následné realizaci Zásadní neprovázanost analytické a návrhové části Rozvojové dokumenty často obsahovaly nereálné a nerealizovatelné návrhové části Rozvojové dokumenty jsou často pouze účelové (podklad pro žádosti o dotaci – zejména POV) Prevence budoucích sporů a zajištění kontinuity rozvoje. Dynamické změny a nejistota ohledně budoucnosti: Argument PRO nebo PROTI plánování?

5 Klíčové poznatky – Informační zdroje
Statistické zdroje pro obce málo přehledné a často obtížně dostupné Základem tvorby PRO vlastní informace obce Statistické informace nezbytné pro zachycení kontextu Komunitní přístup – informace a podněty z veřejných diskusí Terénní šetření – ověření dat, podklad pro směřování rozvoje Prevence budoucích sporů a zajištění kontinuity rozvoje. Dynamické změny a nejistota ohledně budoucnosti: Argument PRO nebo PROTI plánování?

6 Program rozvoje obce (PRO)
Hlavní nástroj řízení rozvoje obce Zpracovává se opakovaně na období 4–7 let. Dlouhodobý pohled ve strategické vizi pro období 10–20 let. Obsahuje zejména: komplexní zhodnocení situace obce a zachycení hlavních problémů a limitů, dlouhodobou vizi směřování rozvoje obce, způsoby naplňování vize ve střednědobém období v podobě opatření a aktivit.

7 Východiska pro návrhovou část Podpora realizace programu
Struktura PRO A.2 Východiska pro návrhovou část A.1 Charakteristika obce B.1 Strategická vize B.3 Podpora realizace programu B.2 Opatření a aktivity A. ANALYTICKÁ ČÁST B. NÁVRHOVÁ ČÁST Úvod 1. Území 2. Obyvatelstvo 3. Hospodářství 4. Infrastruktura 5. Vybavenost 6. Životní prostředí 7. Správa obce Silné stránky Slabé stránky Vize na 10–20 let Opatření Tematická Prostorová Specifikace aktivit Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady Zdroj financování Řízení realizace Způsob sledování a hodnocení Způsob aktualizace

8 Co je třeba na začátku promyslet
Zda obec zpracuje PRO v základní podobě, nebo PRO rozšíří o některou další část (v jakém rozsahu bude PRO zpracován a co bude obsahovat) Jakým způsobem bude PRO vznikat S kým bude PRO průběžně diskutován, tj. činnost pracovní skupiny, její složení a počet členů Jak bude zapojeno obyvatelstvo Jak budou časově uspořádány jednotlivé kroky tvorby PRO, tj. vytvoření harmonogramu

9 Klíčové subjekty tvorby PRO
Zastupitelstvo obce: schvaluje zpracování, průběžně se může vyjadřovat, schvaluje finální PRO Realizační tým: tvoří jednotlivé části PRO, chystá podklady pro jednání. Pracovní skupina – shromáždění místních aktérů – zástupců významných podnikatelů, neziskových organizací, skupin obyvatel, příp. dalších subjektů: diskutuje podklady a dílčí části PRO, zpřesňuje formulace. Veřejnost: vyjádření názorů, náměty na úpravy PRO

10 Vazby mezi úrovněmi návrhové části PRO
Strategická vize je naplňována opatřeními, které jsou rozvedeny v aktivity. Každé opatření se skládá minimálně z jedné aktivity. Opatření 1 Strategická vize Opatření 2 Opatření 3 Aktivita 1.1 Aktivita 3.2 Aktivita 3.1 Aktivita 2.2 Aktivita 2.1 Aktivita 1.2

11 Co je potřeba řešit dále?
Nutné posílit povědomí o významu plánování obcí Motivovat obce ke koncepčnímu přístupu k rozvoji Rozvíjet metodickou pomoc a vzdělávací aktivity Existence rozvojového dokumentu podmínkou pro získání dotací na rozvojové projekty Rozvíjet elektronický systém podpory tvorby PRO – rozšířit o podporu realizace PRO (monitoring a vyhodnocování) Zmínit B.6 – přípravu podpory monitoringu a vyhodnocování strategií

12 Podpora strategického řízeni rozvoje obci (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018)
Aktivity: Metodická podpora obcí při práci s PRO Metodika strategického řízení rozvoje obcí Metodika hodnocení naplňování rozvojových dokumentů obcí Podpůrná webová aplikace pro podporu realizace PRO V rámci projektu bude zajištěna vzdělávací a informační činnost

13 TVORBA PROGRAMU ROZVOJE OBCE (WEBOVÁ APLIKACE)

14 Uživatelské rozhraní Přístup pomocí webového prohlížeče
Adresa: (v provozu od ) Podpora nejpoužívanějších prohlížečů (IE 8+, Firefox 4.0+, Chrome 12+, Opera 11+, Safari 4.0+) Zobrazení položek na základě přidělené role

15 Typy uživatelských rolí
Admin uživatelů – spravuje uživatele Metodik MMR – metodik pro veškeré obce (nejvýše postavený uživatel) Metodik kraje – poskytuje metodickou podporu obcím v rámci „svého“ kraje Admin obce – uživatel s nejvyššími právy v rámci obce Zpracovatel – zpracovává přiřazené kapitoly Anonymní uživatel – přistupuje na web

16 Živá ukázka

17 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Bc. Roman Chmelař GaREP, spol. s r.o.
tel


Stáhnout ppt "Metodická podpora plánování obcí ze strany MMR"

Podobné prezentace


Reklamy Google