Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje města Železný Brod 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZDŮVODNĚNÍ ● FUNKCE ● ČINNOST ÚLOHA ČLENŮ ● HARMONOGRAM 4.2.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje města Železný Brod 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZDŮVODNĚNÍ ● FUNKCE ● ČINNOST ÚLOHA ČLENŮ ● HARMONOGRAM 4.2.2013."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje města Železný Brod 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZDŮVODNĚNÍ ● FUNKCE ● ČINNOST ÚLOHA ČLENŮ ● HARMONOGRAM 4.2.2013

2 Zdůvodnění potřebnosti zpracování PRM vytvoření argumentační základny pro rozhodování zastupitelstva obce v zásadních rozvojových otázkách; zpracování praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů regionu realizaci rozvojových aktivit; příprava stěžejního podkladu pro čerpání finančních (dotačních) prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie; upevnění pozice regionu a posílení jeho konkurenceschopnosti (marketingový efekt) Zapojení do projektu MPPO zpracování PRM vlastními silami s odborným metodickým vedením zpracování PRM zdarma zapojení do systému, u kterého je výrazný potenciální předpoklad, že bude pro obce v budoucnu (v určité podobě) povinný

3 Informace o schválení záměru zpracovat PRM Zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.12.2012 Číslo usnesení 95/12zm Text usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje zpracování a projednání Programu rozvoje města na léta 2013 – 2020 v rámci projektu Libereckého kraje „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“.

4 Informace o personálním zajištění zpracování PRM Složení realizačního týmu Ing. Daniel Mach – Městský úřad Semily Ing. Petr Ponikelský – metodická pomoc Projednávání v orgánech obce 18.3.2013 - veřejná prezentace analytické části zastupitelům a veřejnosti 6.5.2013 - veřejná prezentace návrhové části 24.6.2013 - schválení programu rozvoje města Pracovní skupina polovina února – konzultace analytické části polovina května – konzultace návrhové části

5 Struktura a obsah PRM Analytická část - A.1 Charakteristika obce - A.2 Východiska pro návrhovou část Návrhová část - B.1 Strategická vize - B.2 Programové cíle - B.3 Opatření - B.4 Rozvojové aktivity - B.5 Podpora realizace programu

6 Problémové okruhy k řešení v rámci PRO 1.Území 2.Obyvatelstvo 3.Hospodářství 4.Infrastruktura 5.Vybavenost 6.Životní prostředí 7.Správa obce

7 Klíčové termíny zpracování - harmonogram Analytická část 18.3.2013 Návrhová část 6.5.2013 Finalizace PRO 24.6.2013

8 Význam a funkce pracovní skupiny NÁVRHOVÁ - návrhy k předkládaným materiálům (v rámci analytické i návrhové části) - náměty, připomínky k obsahu - návrh váhy analytických výroků a priorit rozvojových kroků PORADNÍ - součinnost při zpracování dle profesního či zájmového zaměření člena pracovní skupiny DOPORUČUJÍCÍ - stanovisko orgánům města → pravomoc pracovní skupiny = obdobná jako u výborů zastupitelstva

9 Činnost pracovní skupiny 2 plánovaná jednání PS → analytická část, návrhová část věcné podklady zajišťuje zpracovatel – budou rozeslány účastníkům jednání nejpozději týden před jednáním z jednání bude pořizován zápis → úkoly pro členy, zpracovatele, PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM JEDNÁNÍ - komentovaná prezentace zaslaných podkladů, argumentace - poznámky, náměty, připomínky – budou zaznamenávány a komunikovány na místě - vyhodnocení a uzavření jednání → stanovení úkolů - stanovení termínů pro předložení výstupů z plnění úkolů k zapracování - předpokládaná délka každého jednání – max. 2 hod.

10 Úloha členů pracovní skupiny aktivní a konstruktivní účast na jednání skupiny plnění úkolů z jednání skupiny (dílčí, časově minimálně náročné činnosti – okamžité náměty, nápady, připomínky; subjektivní stanovování priorit bodovací metodou v analytické a návrhové části) součinnost se zpracovatelem VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE e-mail telefon osobní návštěva

11 Harmonogram jednání pracovní skupiny TermínObsah projednáváníTermín podkladů hodnocení analytických výstupů, stanovování důležitosti analytických výroků komplexní hodnocení návrhové části, priorizace návrhové části

12 KONTAKTNÍ ÚDAJE Ing. Daniel Mach Městský úřad Železný Brod Odbor územního plánování a regionálního rozvoje tel.: 483 333 966, 606 179 334 e-mail: d.mach@zelbrod.cz d.mach@zelbrod.cz Ing. Petr Ponikelský tel.: 737 291 735 e-mail: petr.ponikelsky@spravniinstitut.cz petr.ponikelsky@spravniinstitut.cz

13 Diskusní náměty – bod Různé CO V OBCI NEJVÍCE CHYBÍ? CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM OBCE? CO VNÍMÁTE JAKO NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH OBCE V POSLEDNÍCH 5 LETECH? NEJVĚTŠÍ „KOSTLIVEC VE SKŘÍNI“? V ČEM VIDÍTE NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI OBCE? V ČEM VIDÍTE NEJVĚTŠÍ ROZVOJOVÝ POTENCIÁL OBCE? JAK VIDÍTE SVOU OBEC V KONKURENCI OKOLNÍCH OBCÍ?


Stáhnout ppt "Program rozvoje města Železný Brod 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZDŮVODNĚNÍ ● FUNKCE ● ČINNOST ÚLOHA ČLENŮ ● HARMONOGRAM 4.2.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google