Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování seminárních a kvalifikačních prací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování seminárních a kvalifikačních prací"— Transkript prezentace:

1 Zpracování seminárních a kvalifikačních prací
Metodika tvůrčí práce ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D.

2 Cíl semináře Metodiky tvůrčí práce
Zpracování seminárních a ročníkových prací Cíl semináře Metodiky tvůrčí práce kvalitně metodicky zpracovaný „odborný text“ pravidla pro psaní seminární a ročníkové práce zadávání a volba témat práce se zdroji, literaturou, citační aparát formulace cílů a hypotéz Volba metod a technik, přístupů k analýze syntéza, indukce, dedukce atd. A další…

3 Splnění ZÁPOČTU: SEM. PRÁCE
Zpracování seminárních a ročníkových prací Splnění ZÁPOČTU: SEM. PRÁCE „PRÁCE O PRÁCI“ v rozsahu Titulní strana + 1 A4 Doporučený (požadovaný) obsah: Téma Cíl a účel práce Volba metod, přístupů, práce se zdroji Hlavní závěr, přínos TERMÍN ODEVZDÁNÍ: FYZICKY DO 7. LEDNA 2011 AKTIVNÍ ÚČAST NA MIN. 50 % KONZULTACÍ

4 Zpracování seminárních a ročníkových prací
Seminární práce Zadává vyučující pedagog. Obsah seminární práce: rešerše jednotlivých kapitol z určité publikace, popis určitého jevu, srovnání řešení určitého problému v publikacích např. dvou autorů, případová studie, atd. Prezentace a diskuse při semináři. Rozsah práce cca 5 normovaných stran formátu A 4. Směrnice rektora č. 12/09, web UTB, O univerzitě, Úřední deska

5 Titulní strana – viz šablona. Obsah – číslo a název kapitoly, strana.
Zpracování seminárních a ročníkových prací Struktura práce Titulní strana – viz šablona. Obsah – číslo a název kapitoly, strana. Úvod Stať – teoreticko-praktický přístup x pouze rešerše? Závěr Použitá literatura. Přílohy.

6 Titulní list obsahuje:
Zpracování seminárních a ročníkových prací Titulní list obsahuje: název školy: UTB, FMK, ÚMK plný název práce, jméno studenta, ročník, rok vypracování, u seminární práce název předmětu a jméno pedagoga.

7 Charakteristika jednotlivých částí práce
Úvod Řešená problematika. Význam problému. CÍL Důvody řešení. Postup řešení. Odpověď na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

8 Stanovení cílů práce Věcné a jednoznačné: např.
Zpracování seminárních a ročníkových prací Stanovení cílů práce Věcné a jednoznačné: např. seznámit se s danou problematikou … na konkrétním příkladu ověřit… porovnat jevy….. dobrat se nových poznatků v oblasti ….. naznačit, jak bylo možné dosáhnout změny současného stavu. Cíle vycházejí z tématu práce.

9 STAŤ - REŠERŠE LITERATURY
Zpracování seminárních a ročníkových prací STAŤ - REŠERŠE LITERATURY Přehled teoretických poznatků vztahujících se k tématu, tj. teoretická východiska pro řešení definovaného problému. Student v této části práce prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Smyslem této kapitoly je popsat z věcného hlediska, co se o řešeném problému ví, co bylo publikováno atd. Literární studie by měla být kritická zejména v případech existence rozdílných nebo protichůdných názorů.

10 STAŤ – TEORETICKO-PRAKTICKÁ
Zpracování seminárních a ročníkových prací STAŤ – TEORETICKO-PRAKTICKÁ jednotlivé (dílčí) teoretické poznatky ověřovány na praktických příkladech STAŤ – PRAKTICKÁ – Case study Analýza návrh

11 Zpracování seminárních a ročníkových prací
Závěr Stručné shrnutí práce - od cílů přes jejich naplnění až po doporučení pro praxi, návrhy na řešení, příp. limity aplikace. V této části práce by mělo být zhodnoceno splnění cíle formulovaného v úvodní části práce. Doporučujeme v rozsahu jedné strany.

12 Práce se zdroji a literaturou
Příště….. Práce se zdroji a literaturou

13 Dotazy, konzultace: Jurikova@fmk.utb.cz Tel. 725 549 822 Prezentace:
Zpracování seminárních a ročníkových prací Dotazy, konzultace: Tel Prezentace:

14 Ročníkové práce Rozsah cca 15 stran.
Zpracování seminárních a ročníkových prací Ročníkové práce Ročníková práce je zadávána studentům druhého ročníku bakalářského studijního programu. Rozsah cca 15 stran. Téma, zadání, je komplexnější (zejména ve druhém ročníku může být přípravou k bakalářské práci) a postihuje konkrétní problematiku.

15 Struktura kvalifikačních prací
Ročníková práce Bakalářská práce Diplomová práce Úvod Teoretická východiska Metodika práce Praktická (analytická) část? Závěr Seznam literatury, příloh, příp. obrázků, grafů apod. Praktická (analytická) část Projektová část

16 Výstupy kvalifikačních prací
Ročníková práce Bakalářská práce Diplomová práce Rešerše (důkladná) nového teoretického přístupu? x/a Analýza a výstupy z ní v podobě závěrů a doporučení Jedna náročná či více dílčích (podložených) analýz a sumarizace hlavních závěrů a doporučení Rešerše odborné literatury a odborného tisku, sekundárních zdrojů dat + Analýza/y a výstupy z nich v podobě závěrů Komplexní projekt vycházející se závěrů předchozích částí Doporučení, omezení, limity realizace projektu


Stáhnout ppt "Zpracování seminárních a kvalifikačních prací"

Podobné prezentace


Reklamy Google