Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do managementu 1. seminář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do managementu 1. seminář"— Transkript prezentace:

1 Úvod do managementu 1. seminář
Ing. Darina Myšáková KPE, budova H - 6. patro, kancelář H736 Konzultační hodiny: pondělí – 14:00-15:30 + dle dohody

2 Podmínky zápočtu Zápočet bude přiznán po předložení a obhajobě semestrální práce při splnění těchto podmínek: Za semestrální práci a cvičení student získá minimálně 10 bodů. Při nesplnění tohoto požadavku nebude zápočet udělen se všemi důsledky. Docházka vyšší či rovná 85 % + aktivní účast. Při docházce nižší než 85 %, ale vyšší než 75 % navíc po úspěšném absolvování dodatečné písemné práce. Při docházce nižší než 75 % či neobhájení semestrální práce nebude zápočet udělen se všemi důsledky.

3 Způsob klasifikace platný pro akademický rok 2011/2012
Hodnocení je založeno na bodovém systému. Možnost získání bodů: Za cvičení: Semestrální práce (obsah, úprava, obhájení před studijní skupinou) až 25 bodů. Aktivita na cvičení až 9 bodů. Celkem za cvičení max. 34 bodů.

4 Semestrální práce Téma : Výběr problematiky z oblasti managementu
Práce musí obsahovat teoretické základy (popis dané problematiky v odborné literatuře) výběr firmy stručný popis a rozbor činností, charakteristika org. prostředí odhalení dysfunkce, nesouladu, problému (místa vhodného ke zlepšení) vlastní návrh řešení daného problému (jak postupovat, kdo bude problém řešit, v jakých krocích) v čem je dané řešení pro firmu přínosné, kde naopak mohou nastat komplikace

5 Semestrální práce - forma
Titulní list název semestrální práce, jméno řešitele, škola, fakulta, ročník, akademický rok, datum vypracování Obsah seznam číslovaných kapitol a stran Úvod zdůvodnění volby tématu, nástin postupu řešení problému Teoretická část teoretická východiska, popis dané problematiky v literatuře teorie max. 1 strana

6 Semestrální práce - pokračování
Praktická část popis dané firmy popis zkoumaného problému jak je problém řešen v organizaci (kým, odůvodnění tohoto řešení, důsledky) vlastní řešení, návrh konkurenčního řešení porovnání kladů a záporů jednotlivých řešení Závěr zhodnocení výsledků, přínosů – přínos pro firmu (změna po řešení), přínos pro řešitele (nové informace, dovednosti, postřehy, názory…)

7 Semestrální práce - pokračování
Seznam použité literatury - Citace literatury!!! Přílohy !!! Úprava semestrální práce dle Opatření děkanky č. 26/2010 – Pro zpracování závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na EF TUL!!! Ekonomická fakulta→ Studenti→ Opatření a ostatní předpisy→ Opatření děkanky č. 26/2010 – Pro zpracování závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na EF TUL

8 Semestrální práce individuální zpracování, odevzdání semestrální práce v tištěné podobě (pondělní skupiny – , páteční skupina – ) hodnocení semestrální práce: obsah 0 – 10 bodů, úprava 0 – 5 bodů, prezentace 0 – 10 bodů prezentace před studijní skupinou - 8 minut, prezentace v PowerPointu, požadováno vhodné oblečení


Stáhnout ppt "Úvod do managementu 1. seminář"

Podobné prezentace


Reklamy Google