Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvodní snímek slouží pro počáteční orientaci a jako návěští pro hypertextové odkazy. Při použití jako předlohy jej uživatel odstraní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvodní snímek slouží pro počáteční orientaci a jako návěští pro hypertextové odkazy. Při použití jako předlohy jej uživatel odstraní."— Transkript prezentace:

1 1 Úvodní snímek slouží pro počáteční orientaci a jako návěští pro hypertextové odkazy. Při použití jako předlohy jej uživatel odstraní.

2 2 Vítejte v programu podpory vytváření powerpointových prezentací pro obhajobu diplomových prací. Program obsahuje návod a teorii, kde získáte obecné poznatky, techniku, kde jsou poznámky k práci s programem a vzor, který má podobu použitelné předlohy, ve kterém pracujete. ProjektProjekt. Pro návrat použijte tlačítko

3 3 Bakalářská nebo Diplomová práce Snímek je předlohou, kterou lze použít jako celek pro úpravu nebo jako inspiraci, je třeba vybrat jednu možnost - Bakalářská nebo Diplomová práce a zbytek smazat, praktické zkušenosti jsou v součásti Příklad. Sekvence prvních šesti snímků je povinná a tvoří v daném pořadí kostru každé prezentace, jejich formát (grafická úprava) je volitelný.

4 4 Bakalářské (Diplomové) práce Vložte jméno autora

5 5 Snímek je učen pro zapsání tématu (názvu) diplomové práce, grafické dopracování je možno doplnit o jednoduché objekty – loga(viz úvodním snímek)

6 6 Téma: Vložte téma práce

7 7 Snímek je učen pro zapsání vedoucího a jmen oponentů diplomové práce, akademické tituly a zarovnání je třeba zapsat v souladu s typografickými pravidly.

8 8 Vedoucí : Oponenti: Vložte jméno vedoucího diplomové práce Vložte jména oponentů

9 9 Snímek je učen pro zapsání osnovy Vaší diplomové(bakalářské) práce, který lze oživit vhodnou animací nebo grafikou.

10 10 Obsah – struktura práce: Obsah práce v bodech 1X1X 2X2X 3X3X

11 11 Snímek je učen pro zapsání cílů Vaší diplomové(bakalářské) práce, obsah vyplývá ze zadání. V komentáři je vhodné zdůraznit praktický přínos Vaší práce.

12 12 C í l e p r á c e : Struktura cílů v bodech: 1.Primární cíl 2.Sekundární cíle - -

13 13 Ve snímku Obsah práce doplňte zjištěné poznatky z praxe(výzkumu) a z hodnocení charakteristiky stavu dané problematiky včetně použité literatury. Počet vložených snímků je individuální pro každou práci. Literaturu uvádějte přesně podle odkazu citace.

14 14 O b s a h p r á c e Inspirace

15 15 Snímek je učen pro zapsání závěrů, ke kterým jste dospěli řešením zadané diplomové(bakalářské) práce.

16 16 Z á v ě r y: Vložte závěry plynoucí z vaší práce 1X1X 2X2X 3X3X

17 17 Snímek je určen pro zapsání doporučení, která považujete za podstatná pro přínos Vaší práce v praktickém využití nebo pro další předpokládaná řešení daného cíle v budoucnosti. Součástí obhajoby diplomové(bakalářské) práce je i čestné prohlášení o autorství. Prohlášení uveďte na konci prezentace.

18 18 D o p o r u č e n í: Vložte doporučení plynoucí z vaší práce 1X1X 2X2X 3X3X Začátek Projekt


Stáhnout ppt "1 Úvodní snímek slouží pro počáteční orientaci a jako návěští pro hypertextové odkazy. Při použití jako předlohy jej uživatel odstraní."

Podobné prezentace


Reklamy Google