Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICKÝ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ K PRAXI 7. února 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICKÝ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ K PRAXI 7. února 2013."— Transkript prezentace:

1 METODICKÝ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ K PRAXI 7. února 2013

2 VÝBĚR PRAXE 5 CÍLOVÝCH SKUPIN: §Rodiny s vícečetnými problémy; děti ohrožené dlouhodobě nepříznivou sociální situací v rodině, zanedbávané, týrané, zneužívané §Děti a mládež s výchovnými problémy; dětští a mladiství delikventi §Osoby ohrožené sociálním vyloučením (pachatelé trestné činnosti, osoby bez přístřeší, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních nebo léčebných zařízení) §Lidé s tělesným, smyslovým, mentálním, zdravotním handicapem §Senioři

3 VÝBĚR PRAXE §5 cílových skupin §praxe ve státní správě §pastorační praxe

4 TERMÍNY PRAXÍ A SEMINÁŘŮ: l 7. únoraspolečný seminář ročníku l 14. únoraspolečný seminář - příprava výstavy + individuální plány 25. 2. – 1. 3. PRAXE IV. (balík 4. 2. – 7. 2.) l 7. březnainstalace výstavy, VERNISÁŽ VÝSTAVY, reflexe praxe l 8. březnaWORKSHOP PRO PARTNERSKÁ PRACOVIŠTĚ (součást oslav) l 14. března seminář ve skupinách před praxí 18. 3. – 22. 3. PRAXE V. (balík 25.2. – 28. 2.) l 25. březnaseminář ve skupinách po praxi l 18. dubnaseminář ve skupinách před praxí 22. 4. – 26. 4. PRAXE VI. (balík 1.4. – 4. 4.) l 2. květnaseminář ve skupinách po praxi 5. května – KONEČNÝ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE l 23. květnaseminář ve skupinách – příprava studentské konference l 30. květnastudentská konference v aule (8.30 – 12.00)

5 STUDENTSKÁ KONFERENCE 30. května 2013 HLAVNÍ TÉMA: „DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“

6 STUDENTSKÁ KONFERENCE 30. května 2013 Každá seminární skupina si zvolí:  Konkrétní tematické zaměření v rámci hlavního tématu (tj. zvolí cíl své prezentace)  2 zástupce, kteří budou komunikovat se zástupci ostatních skupin – tzv. koordinační skupina

7 STUDENTSKÁ KONFERENCE 30. května 2013 Pro každou seminární skupinu bude vylosován jeden úkol : 1.Celková koordinace všech skupin 2.Propagace 3. Organizace konferenčního dne 4.Technické zabezpečení 5.Občerstvení

8 STUDENTSKÁ KONFERENCE 30. května 2013 §Každá skupina si připraví program v délce 40 minut a nejpozději do 18. dubna předá jeho znění organizační a propagační skupině. Skupině, která má starosti techniku sdělí své požadavky na technické zabezpečení. §Nejpozději na konci dubna by měla propagační skupina začít s propagací (emailové pozvánky, plakáty, www stránky, facebook, …).

9 VÝSTAVA KE DNI SOCIÁLNÍ PRÁCE TÉMA: Naše praxe TERMÍN: §12. února – výroba plakátů §7. března - instalace + vernisáž Skupiny o cca 5 členech vytvořené napříč seminárními skupinami Každá skupina vytvoří 1 plakát

10 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Termín odevzdání: 5. května Cíl ročníkové práce: Student musí v ročníkové práci prokázat dovednost propojit teoretické poznatky z výuky odborných předmětů (např. Základní metody SP, Specifické metody SP, Rizikové skupiny I,II, Metody sociálních výzkumů,..atd.), z odborné literatury a publikací včetně odborných časopisů a zkušeností z absolvovaných praxí. Téma práce by mělo vzejít z konkrétního problému, se kterým se student setkal na praxi a který dokáže zasadit do teoretických souvislostí.

11 ROČNÍKOVÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE: Rozsah: 15 – 20 NS ( 27 000 – 36 000 znaků včetně mezer, přílohy se číslují zvlášť, do rozsahu se nepočítá anotace, obsah, seznam literatury a přílohy). PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT: §Anotaci §Obsah §Úvod, včetně vymezení problému a cíle (ů) práce. §Vlastní část práce, která bude členěna do kapitol, resp. subkapitol. Tato část práce představuje vlastní zpracování zvoleného tématu a cílů práce. §Shrnutí (zde autor vyhodnotí poznatky, zkušenosti a závěry, ke kterým dospěl) §Závěr (zde autor zhodnotí, zda dosáhl cílů práce) §Seznam literatury

12 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Termín odevzdání: 5. května Práce bude hodnocena písemnými posudky dvou hodnotitelů. Úspěšná obhajoba práce je podmínkou k získání KZ z předmětu Metody sociálních výzkumů.

13 WORKSHOP PRO PARTNERSKÁ PRACOVIŠTĚ Součást oslav 20letého výročí JABOKu 8. března od 9.00 – 14.00 Účast studentů velmi vítaná (přihlašovat se můžete u koordinátorů, případně na nástěnce)


Stáhnout ppt "METODICKÝ A SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ K PRAXI 7. února 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google