Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Inkluze – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Závěrečná konference 16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Inkluze – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Závěrečná konference 16."— Transkript prezentace:

1 Projekt Inkluze – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Závěrečná konference 16. leden 2013 Projekt je spolufinancován s Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Cíl projektu Obecným cílem bylo nastavení podmínek pro postupnou realizaci vytváření rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

3 Specifickými cíly bylo : vyškolit skupinu integrujících učitelů a asistentů pedagoga v metodických, legislativních a odborných činnostech a motivovat je k další činnosti a předávání zkušeností dalším učitelům nastavit úzkou kooperaci poradenského zařízení se skupinou učitelů a asistentů pedagoga iniciovat a podpořit spolupráci rodičů a učitelů a asistentů pedagoga při vytváření modulů inkluzívního vzdělávání pro jednotlivé děti a žáky se zdravotním postižením

4 Specifickými cíly bylo: přispět ke zlepšení zdravotního a psychického stavu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím odborných terapií přispět k veřejné diskuzi na téma inkluzívního vzdělávání na základě empirických zkušeností získaných v rámci projektu.

5 Cílové skupiny projektu Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (podpořeno 40 dětí a žáků) Rodiče dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (podpořeno 40 rodičů) Pedagogičtí pracovníci (podpořeno 100 učitelů, asistentů )

6 Klíčové aktivity projektu Úvodní seminář Odborný seminář Prožitkový seminář Podpůrné metodické semináře Praktická realizace odborných terapií: hipoterapie a muzikoterapie

7 Úvodní seminář Cílové skupiny: rodiče a pedagogové Specifikace překážek a problémů bránících úspěšné inkluzi z pohledu rodičů a pedagogů Vytvoření společné strategie odborné pomoci Představení odborné literatury Výstupem se stala zpracovaná strategie, která vyšla z analýzy podnětů a problémů inkluze vytvořených oběma cílovými skupinami a byla podkladem pro další aktivity v rámci projektu.

8 Evaluace Úvodní seminář Vyhodnocení celkové úrovně z 71 dotazníků 23% – vynikající, 65% – velmi dobrá, 10% – dobrá, 2% - přijatelná

9

10 Odborný seminář Cílové skupiny: rodiče a pedagogové Seznámení s provedenou analýzou podnětů a problémů inkluze, které vyplynuly z Úvodního semináře Odborná přednáška z oboru psychologie Odborná přednáška z oboru speciální pedagogiky Společné řešení konkrétních situací, které mohou nastat v procesu inkluze Výstupem byl studijní materiál pro obě cílové skupiny (rodiče, pedagogové)

11 Evaluace Odborný seminář Vyhodnocení celkové úrovně z 66 dotazníků 34% – vynikající, 64% – velmi dobrá, 2% – dobrá

12

13 Prožitkový seminář Cílové skupiny: rodiče a pedagogové Seznámení s podpůrnými terapiemi: hipoterapií a muzikoterapií Hipoterapie byla prezentována formou přednášky Muzikoterapie byla složena z přednáškové části a vlastního prožitku s využitím konkrétních muzikoterapeutických technik Muzikoterapeutické nástroje Výstupem z tohoto semináře byl základní přehled o technice hipoterapie a muzikoterapie a organizace jejich praktické realizace v rámci projektu.

14 Evaluace Prožitkový seminář Vyhodnocení celkové úrovně z 43 dotazníků 48% – vynikající, 50% – velmi dobrá, 2% – dobrá

15

16

17 Podpůrné metodické semináře Cílová skupina: pedagogové, asistenti Semináře byly rozděleny do 4 skupin: děti se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání žáci s tělesným postižením žáci s lehkým mentálním postižením žáci se středně těžkým a kombinovaným postižením Tvorba IVP, ŠVP, vztah žák-učitel-asistent, metody práce, kompenzační pomůcky a baterie učebnic, pracovní sešity pro žáky se SVP a zkušenosti integrujících pedagogů Výstupem bylo proškolení pedagogů v oblasti práce s dětmi a žáky se SVP v rámci inkluzívního vzdělávání.

18 Evaluace Podpůrné metodické semináře Vyhodnocení celkové úrovně ze 135 dotazníků 56% – vynikající, 42% – velmi dobrá, 2% – dobrá

19

20 Praktická realizace odborných terapií Cílová skupina: děti a žáci s tělesným, středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením Hipoterapie probíhala individuální formou v předem stanovených termínech Muzikoterapie probíhala skupinovou formou Výstupem bylo získání vlastní zkušenosti s těmito terapiemi ( naplnění tělesných, emocionálních, sociálních a kognitivních potřeb)

21 Evaluace Praktická realizace odborných terapií: muzikoterapie Vyhodnocení celkové úrovně ze 43 dotazníků 67% – vynikající, 33% – velmi dobrá

22

23 Evaluace Praktická realizace odborných terapií: hipoterapie Vyhodnocení celkové úrovně ze 9 dotazníků 70% – vynikající, 30% – velmi dobrá

24

25 Názor účastníků Zástupci 1. a 2. cílové skupiny Zástupci 3. cílové skupiny

26 Víme, že cesta k inkluzívnímu vzdělávání je cestou dlouhou a trnitou, ale každá cesta začíná prvním krokem. První krok máte již za sebou. Ty další ať vedou správným směrem, trní na cestě ubývá a doufáme, že námi realizovaný projekt k tomu alespoň v malé míře přispěje.

27 Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a kteří se projektu zúčastnili.


Stáhnout ppt "Projekt Inkluze – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Závěrečná konference 16."

Podobné prezentace


Reklamy Google