Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/ Úvodní seminář Mgr.Jarmila Fraiová, PaedDr. Milena Vávrová

2 Obsah Zaměření SPC Legislativní podpora integrace zdravotně postižených dětí a žáků Integrační vzdělávání, situace v Kraji Vysočina Zabezpečení integrace Kontakty

3 Zaměření SPC Činnost SPC se řídí Vyhláškou č.72/2005 Sb.ve znění 116/2010 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která stanoví standardní činnosti. Klienti: mentální postižení tělesné postižení sluchové postižení více vad

4 Zaměření SPC Priorita: terénní činnost
zařazení dětí a žáků se zdravotním postižením do běžných škol - poradenství v oblasti speciální pedagogiky pro učitele základních škol - realizace Zásad pro tvorbu a používání učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotně postižením

5 SPC v Kraji Vysočina SPC Žďár nad Sázavou (kraj)-
(MP,TP, SP, VV) SPC Havlíčkův Brod (kraj)- (MP, VV, VŘ) SPC Jihlava (magistrát)- (ZP, SP, TP, MP, VŘ, VV, PAS-kraj.koordinátor) SPC Březejc (MŠMT)- (TP, MP, VV, VŘ-kraj.koordinátor)

6 Rozmístění klientů v rámci kraje Vysočina

7 Legislativní podpora integrace
Koncepční materiály: Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Zákony: Zákon č.561/2004 Sb.v platném znění – č.49/2009 Sb. Zákon č.563/2004 Sb. v platném znění Nařízení vlády: Nařízení vlády č.75/2005 Sb. Vyhlášky:č.14/2005Sb.ve znění č.43/2006 Sb. č. 48/2005 Sb.ve znění 454/2006 Sb. č. 72/2005 Sb.ve znění 116/2010 Sb. č. 73/2005 Sb.ve znění 147/2010 Sb. Informace MŠMT

8 Rámcové vzdělávací programy
RVP pro předškolní vzdělání RVP pro základní vzdělání + příloha upravující vzdělávání žáků s LMP RVP pro základní školu speciální RVP pro obor vzdělání pro praktickou školu jednoletou školu dvouletou

9 Integrační vzdělávání
Integrační vzdělávání je definováno jako uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonů žáků.

10 Situace v Kraji Vysočina
Podpora individuální a skupinové integrace jako součást dlouhodobého záměru Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Zásady Kraje Vysočina pro tvorbu a používání učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením

11 Zabezpečení integrace
Zájem rodičů a doporučení SPC Souhlas ředitele školy, vydání rozhodnutí Nastavení podpůrných opatření Zřízení funkce asistenta pedagoga Metodická pomoc poradenského zařízení

12 Podpůrná opatření Využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání Vyžití kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů Zařazení předmětů speciálně pedagogické péče Poskytování pedagogicko-psychologických služeb Zajištění služeb asistenta pedagoga Snížení počtu žáků ve třídě Jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka

13 Asistent pedagoga Legislativa Pravidla Kraje Vysočina
Základní informace k zajištění pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žáky nebo žáci se zdravotním postižením

14 Kontakty www.kr-vysocina.cz (školský portál) www.parta-sro.cz
Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google